Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 27.09.2018
Termin nadsyłania zgłoszeń: 02.10.2018

Doktorant w Pracowni Metodologicznej Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

Instytucja:
Miejscowości:
Kraków
Dziedziny:
językoznawstwo

Wymagania:

- ukończone studia wyższe w zakresie filologii polskiej lub neofilologii,
- znajomość języka angielskiego,
- biegłość w zakresie gramatyki języka angielskiego i polskiego, znajomość formalnego opisu gramatyk współczesnych,
- znajomość metod kwantytatywnych stosowanych w stylometrii,
- znajomość języków programowania związanych z analizą danych, w szczególności języków Python i R,
- znajomość metod i narzędzi analizy danych i analizy sieciowej (np. pakietów do topic modelling, pakietów TidyText i Gephi),
- znajomość technik wizualizacji danych,
- od doktoranta oczekuje się ponadto pełnego zaangażowania czasowego w realizację projektu.

Dodatkowymi atutami będą:
- wykształcenie związane z tematyką projektu,
- udział w szkołach letnich związanych z metodami analizy danych.


Nazwa jednostkiPracownia Metodologiczna Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk – KrakówInne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: doktorant

Opis zadań:

W ramach projektu doktorant:
- przygotuje pracę doktorską pod kierunkiem dr. hab. Macieja Edera. Tematyka dysertacji związana będzie z ewaluacją i aplikacją metod stylometrycznych w kontekście badań relacji składni i atrybucji autorstwa,
- przygotuje (we współpracy z pracownikami projektu) cztery artykuły naukowe w języku angielskim,
- będzie brał aktywny udział w życiu naukowym, w tym konferencjach krajowych i zagranicznych,
- jest uczestnikiem lub przystąpi do Językoznawczych Studiów Doktoranckich prowadzonych w Instytucie Języka Polskiego PAN w Krakowie (szczegółowe warunki na stronie https://ijp.pan.pl/pl/studia-doktoranckie.

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – HS
Termin składania ofert: 4 października 2018, 23:59
Forma składania ofert: dowolnie
Warunki zatrudnienia:

Warunki otrzymywania stypendium:
- czas: 48 miesięcy,
- kwota miesięczna stypendium: 3 000 zł. netto,
- doktorant – prócz stypendium – dysponował będzie środkami na:
a) wyjazdy konferencyjne,
b) kwerendy i wyjazdy badawcze.

Dodatkowe informacje:

Warunki otrzymywania stypendium:
- czas: 48 miesięcy,
- kwota miesięczna stypendium: 3 000 zł. netto,
- doktorant – prócz stypendium – dysponował będzie środkami na:
a) wyjazdy konferencyjne,
b) kwerendy i wyjazdy badawcze.

Procedura konkursowa:

1. Kandydaci winni przesłać komplet dokumentów (wniosek) do dnia 2 października 2018 roku (decyduje data wpływu dokumentów do Instytutu) na adres: Instytut Języka Polskiego PAN, al. Mickiewicza 31, 31-120 Kraków (z dopiskiem: „NCN Sonata BIS – doktorant”).

2. Przesłany wniosek powinien zawierać:
a) curriculum vitae zawierające informacje osobowe oraz dotyczące kryteriów opisanych w p. „Warunki stawiane kandydatom” ze szczególnym uwzględnieniem:
• wykształcenia i ewentualnych dotychczasowych osiągnięć naukowych, w tym: autorstwa publikacji naukowych, uczestnictwa w konferencjach naukowych, odbycia stażów naukowych, udziału w warsztatach, projektach badawczych, szkołach letnich;
• tematu, nazwiska promotora i recenzentów pracy magisterskiej.
b) list motywacyjny z krótkim opisem zainteresowań badawczych Kandydata/Kandydatki;
c) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
d) inne dokumenty poświadczające spełnianie kryteriów opisanych w p. „Warunki stawiane kandydatom”;
e) oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji – dostępne na stronie internetowej IJP PAN:
(https://ijp.pan.pl/images/wnioski/rekrutacja_oswiadczenia.pdf).

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 5 października 2018 r.

Informacje

Słowa kluczowe:

Zobacz także

27.09.2018

Doktorant w Instytucie Języka Polskiego PAN (Kraków)

Wymagania: - ukończone studia wyższe w zakresie filologii polskiej lub neofilologii, - znajomość języka angielskiego, - biegłość w zakresie gramatyki języka angielskiego i polskiego, znajomość formalnego opisu gramatyk współczesnych, - znajomość metod kwantytatywnych stosowanych w stylometrii, - znajomość języków programowania związanych z analizą danych, w szczególności języków Python i R, - znajomość metod i narzędzi analizy danych i analizy sieciowej (np. pakietów do topic modelling, pakietów TidyText i Gephi), - znajomość technik wizualizacji danych, - od doktoranta oczekuje się ponadto pełnego zaangażowania czasowego w realizację projektu. Dodatkowymi atutami będą: - wykształcenie związane z tematyką projektu, - udział w szkołach letnich związanych z metodami analizy danych. 

13.03.2019

Doktorant stypendysta

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które odpowiadają następującym kryteriom: • uzyskały tytuł zawodowy magistra w dziedzinie językoznawstwa lub kulturoznawstwa i status studenta studiów doktoranckich (III stopnia) lub status studenta studiów magisterskich w dziedzinie językoznawstwa lub kulturoznawstwa, • mają znajomość zagadnień związanych z etnolingwistycznymi uwarunkowaniami praktyk językowych na polsko-czeskim pograniczu, • posiadają doświadczenie w prowadzeniu badań nad krajobrazem kulturowo-językowym oraz co najmniej jedną publikację na ten temat (lub materiał zgłoszony do druku) w dorobku naukowym, • są gotowe wykonywać powierzone zadania samodzielnie, odpowiedzialnie, rzetelnie i terminowo, • są gotowe napisać pracę doktorską związaną z prowadzonymi w projekcie badaniami nad krajobrazem językowym polsko-czeskiego pogranicza pod promotorstwem kierownika projektu.

27.09.2018

Doktorant w Instytucie Filologii Polskiej UAM

Wymagania: • Status studenta studiów III stopnia (tzn. studiów doktoranckich) na wydziale prowadzącycym studia polonistyczne (w momencie rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie). • Temat planowanego doktoratu z zakresu historii języka polskiego związany z tematyką grantu (krótki opis dostępny tutaj: https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?s=12985). • Doświadczenie w odczytywaniu rękopisów i starodruków (staropolskich). • Znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego w stopniu umożliwiającym samodzielne czytanie literatury naukowej i wygłaszanie prelekcji naukowych. • Umiejętność pracy zespołowej oraz zaangażowanie w badania naukowe. • Jako dodatkowy atut: -  doświadczenie w organizacji konferencji naukowych i redagowaniu tekstów naukowych;  -  wiedza z zakresu średniowiecznej łaciny oraz paleografii (udokumentowana np. spisem publikacji, realizowanym programem studiów, udziałem w warsztatach naukowych); o- doświadczenie w pracy z korpusami.

12.12.2018

Magistrant stypendysta

Magistrant-stypendysta będzie prowadził badania na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach projektu pt. „Intencje i konwencje w komunikacji językowej. Niegrice'owski program w filozofii języka i naukach o poznaniu”. Zakres jego obowiązków będzie obejmował pracę nad modelem rozwoju zdolności komunikacyjnych. Stypendysta-doktorant jest zobowiązany do tego, by w czasie trwania projektu przygotować i zgłosić do publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych minimum 1 artykuł badawczy w języku angielskim.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.