Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 07.09.2017
Termin nadsyłania zgłoszeń: 14.09.2017

Lektor (język polski)

Instytucja:
Miejscowości:
Łódź
Dziedziny:
językoznawstwo
Data ogłoszenia:
07.09.2017

Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ poszukuje lektora języka polskiego.

Kandydat powinien posiadać dokument poświadczający uzyskanie stopnia magistra w zakresie filologii polskiej oraz zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej.

Od kandydata wymagana jest znajomość gramatyki opisowej języka polskiego. Ze względu na konieczność prowadzenia zajęć dydaktycznych z cudzoziemcami kandydat powinien posiadać udokumentowane doświadczenie zawodowe obejmujące co najmniej roczny okres nauczania języka polskiego jako obcego.

Kandydat powinien cechować się kreatywnością, sumiennością i obowiązkowością. Oczekiwana jest także dobra znajomość co najmniej jednego z języków nowożytnych oraz praktyczna umiejętność obsługi komputera, szczególnie w zakresie programów Word i PowerPoint.

Dodatkowymi atutami kandydata będą rozwinięte kompetencje interkulturowe, publikacje naukowe, doświadczenia konferencyjne i/lub osiągnięcia naukowe i dydaktyczne.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

• kwestionariusz osobowy

• życiorys (CV),

• odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,

• oświadczenie (na specjalnym druku dostępnym w Dziale Spraw Pracowniczych UŁ), że Kandydat spełnia wymogi art. 109 ust. 1 ustawy oraz oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy,

• informacja dotycząca znajomości języków obcych

• zaświadczenie potwierdzające co najmniej roczny okres nauczania języka polskiego jako obcego.

 

Termin składania ofert: 14.09.2017 r.

Termin rozstrzygnięcia kon

kursu: 20.09.2017 r. (UŁ nie pokrywa kosztów dojazdu na spotkanie konkursowe.)

Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres: Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego Uniwersytet Łódzki 90-231 Łódź, ul. Matejki 21/23 Telefon kontaktowy: 42 635-47-00, e-mail: sjpdc2@uni.lodz.pl

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.