Lektor (język polski)

Uniwersytet Łódzki

Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ poszukuje lektora języka polskiego.

Kandydat powinien posiadać dokument poświadczający uzyskanie stopnia magistra w zakresie filologii polskiej oraz zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej.

Od kandydata wymagana jest znajomość gramatyki opisowej języka polskiego. Ze względu na konieczność prowadzenia zajęć dydaktycznych z cudzoziemcami kandydat powinien posiadać udokumentowane doświadczenie zawodowe obejmujące co najmniej roczny okres nauczania języka polskiego jako obcego.

Kandydat powinien cechować się kreatywnością, sumiennością i obowiązkowością. Oczekiwana jest także dobra znajomość co najmniej jednego z języków nowożytnych oraz praktyczna umiejętność obsługi komputera, szczególnie w zakresie programów Word i PowerPoint.

Dodatkowymi atutami kandydata będą rozwinięte kompetencje interkulturowe, publikacje naukowe, doświadczenia konferencyjne i/lub osiągnięcia naukowe i dydaktyczne.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

• kwestionariusz osobowy

• życiorys (CV),

• odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,

• oświadczenie (na specjalnym druku dostępnym w Dziale Spraw Pracowniczych UŁ), że Kandydat spełnia wymogi art. 109 ust. 1 ustawy oraz oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy,

• informacja dotycząca znajomości języków obcych

• zaświadczenie potwierdzające co najmniej roczny okres nauczania języka polskiego jako obcego.

 

Termin składania ofert: 14.09.2017 r.

Termin rozstrzygnięcia kon

kursu: 20.09.2017 r. (UŁ nie pokrywa kosztów dojazdu na spotkanie konkursowe.)

Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres: Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego Uniwersytet Łódzki 90-231 Łódź, ul. Matejki 21/23 Telefon kontaktowy: 42 635-47-00, e-mail: sjpdc2@uni.lodz.pl

Dziedziny

  • językoznawstwo

Data zamieszczenia oferty

    07.09.2017

Termin nadsyłania zgłoszeń

    14.09.2017

Szczegóły oferty:

Instytucja wystawiająca: Uniwersytet Łódzki

Data zamieszczenia oferty: 07.09.2017

Termin nadsyłania zgłoszeń: 14.09.2017

Słowa kluczowe: konkurs na stanowisko lektora, język polski, glottodydaktyka,
Data dodania oferty pracy: 7 września 2017; 11:39
* *

Nie mogę uzyskać dostępu
do swojego konta
Pomoc

utwórz konto