Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 12.12.2018
Termin nadsyłania zgłoszeń: 21.12.2018

Magistrant stypendysta

Miejscowości:
Szczecin
Dziedziny:
językoznawstwo

Magistrant-stypendysta będzie prowadził badania na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach projektu pt. „Intencje i konwencje w komunikacji językowej. Niegrice'owski program w filozofii języka i naukach o poznaniu”. Zakres jego obowiązków będzie obejmował pracę nad modelem rozwoju zdolności komunikacyjnych. Stypendysta-doktorant jest zobowiązany do tego, by w czasie trwania projektu przygotować i zgłosić do publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych minimum 1 artykuł badawczy w języku angielskim.

Wymagania:

1. ukończone studia licencjackie na kierunku kognitywistyka komunikacji lub na kierunku filologia, 
2. status studenta studiów III stopnia, 
3. znajomość zagadnień związanych z pragmatyką i/lub filozofią języka.

Opis zadań:

Stypendium 1: Magistrant-stypendysta będzie prowadził badania na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach projektu pt. „Intencje i konwencje w komunikacji językowej. Niegrice'owski program w filozofii języka i naukach o poznaniu”. Zakres jego obowiązków będzie obejmował pracę nad modelem rozwoju zdolności komunikacyjnych. Stypendysta-doktorant jest zobowiązany do tego, by w czasie trwania projektu przygotować i zgłosić do publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych minimum 1 artykuł badawczy w języku angielskim.


Stypendium 2: Magistrant-stypendysta będzie prowadził badania na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach projektu pt. „Intencje i konwencje w komunikacji językowej. Niegrice'owski program w filozofii języka i naukach o poznaniu”. Zakres jego obowiązków będzie obejmował pracę nad modelem interpretacji pośrednich aktów mowy. Stypendysta-doktorant jest zobowiązany do tego, by w czasie trwania projektu przygotować i zgłosić do publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych minimum 1 artykuł badawczy w języku angielskim.


Stypendium 3: Magistrant-stypendysta będzie prowadził badania na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach projektu pt. „Intencje i konwencje w komunikacji językowej. Niegrice'owski program w filozofii języka i naukach o poznaniu”. Zakres jego obowiązków będzie obejmował pracę nad modelem interpretacji pośrednich aktów mowy wiążących się z akomodację. Stypendysta-doktorant jest zobowiązany do tego, by w czasie trwania projektu przygotować i zgłosić do publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych minimum 1 artykuł badawczy w języku angielskim.

Typ konkursu NCN: OPUS – HS
Termin składania ofert: 21 grudnia 2018, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Kandydat zostanie wyłoniony na podstawie konkursu przeprowadzonego zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki”, obowiązującym na mocy Decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2013 r. Okres pobierania stypendium wynosi 9 miesiące, całkowita kwota stypendium wynosi 7500 PLN, a miesięczna kwota wypłacanego stypendium wynosi 833,33 PLN.

Dodatkowe informacje:

Wszelkie pytania należy kierować do kierownika projektu, dra hab. Macieja Witka, prof. US, na adres maciej.witek@usz.edu.pl.

Informacje

Zobacz także

03.11.2016

Doktorant-stypendysta w dziedzinie filologii ze specjalnością językoznawczą

Wymagania:

16.10.2018

Doktorant stypendysta w projekcie badawczym

Głównym zadaniem stypendysty w projekcie "Polska publiczność teatralna w XIX wieku – rewizje. Historia widzów teatralnych w perspektywie studiów fanowskich" (SONATA 13, nr 2017/26/D.HS2/0003) jest przeprowadzenie własnych badań dotyczących samodzielnie wybranego aspektu realizowanego projektu oraz opublikowanie wyników tych badań – w porozumieniu z kierownikiem projektu.

13.03.2019

Doktorant stypendysta

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które odpowiadają następującym kryteriom: • uzyskały tytuł zawodowy magistra w dziedzinie językoznawstwa lub kulturoznawstwa i status studenta studiów doktoranckich (III stopnia) lub status studenta studiów magisterskich w dziedzinie językoznawstwa lub kulturoznawstwa, • mają znajomość zagadnień związanych z etnolingwistycznymi uwarunkowaniami praktyk językowych na polsko-czeskim pograniczu, • posiadają doświadczenie w prowadzeniu badań nad krajobrazem kulturowo-językowym oraz co najmniej jedną publikację na ten temat (lub materiał zgłoszony do druku) w dorobku naukowym, • są gotowe wykonywać powierzone zadania samodzielnie, odpowiedzialnie, rzetelnie i terminowo, • są gotowe napisać pracę doktorską związaną z prowadzonymi w projekcie badaniami nad krajobrazem językowym polsko-czeskiego pogranicza pod promotorstwem kierownika projektu.

19.06.2018

DOKTORANT-STYPENDYSTa w projekcie badawczym NCN

WYMAGANIA wobec potencjalnych kandydatów: • ukończone studia magisterskie z filologii obcej lub/i: lingwistyki, socjologii, psychologii, kognitywistyki, informatyki, nauk o układach złożonych, kierunków pokrewnych (może być student ostatniego roku z wyznaczonym terminem obrony), • doskonała znajomość języka angielskiego (C1/C2), • umiejętność pisania tekstów naukowych w języku angielskim, potwierdzona np. dorobkiem publikacyjnym i/lub pracą dyplomową, • zobowiązanie do napisania i złożenia rozprawy doktorskiej (preferowana jednostka: Instytut Lingwistyki Stosowanej; mile widziani będą kandydaci zamierzający rozpocząć studia doktoranckie w ILS w październiku 2018 r.) w ciągu najpóźniej 48 miesięcy od przyjęcia na stanowisko, • silna motywacja do prowadzenia ambitnych badań i zainteresowanie tematyką projektu, • ciekawość poznawcza, umiejętność analitycznego, nieschematycznego myślenia i stawiania nowych pytań, entuzjazm do brania udziału w nowatorskich projektach, • znajomość metod ilościowych i narzędzi statystycznych, • umiejętność pracy samodzielnej jak i współpracy w interdyscyplinarnym zespole badawczym, • zaangażowanie i dyspozycyjność w trakcie trwania całego projektu. Dodatkowo pod uwagę brane będą: • publikacje naukowe, • wystąpienia na konferencjach naukowych, • uczestnictwo w projektach badawczych,  • doświadczenie w badaniach ilościowych,  • średnia z toku studiów II stopnia.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.