Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 07.09.2017
Termin nadsyłania zgłoszeń: 20.09.2017

Profesor nadzwyczajny w zakresie logopedii

Miejscowości:
Warszawa
Dziedziny:
logopedia
Data ogłoszenia:
07.09.2017

Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ogłasza konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w zakresie logopedii w Zakładzie Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej Instytutu Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji na Wydziale Nauk Pedagogicznych

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.).

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

- deklarację przystąpienia do konkursu,

- życiorys i kwestionariusz osobowy;

- odpis dyplomu dr habilitowanego, dr oraz mgr;

- oświadczenie że APS będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu;

- informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym oraz inną dokumentację wskazaną w wykazie dokumentów do zatrudnienia na ww. stanowisko znajdującą się w Internecie na stronie APS (Pracownicy→Kadry→Instrukcje), oraz w Biurze ds. Zatrudnienia.

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

 Posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego;

 Specjalizacja w zakresie logopedii: dorobek naukowy, praktyka zawodowa itd.;

 Doświadczenie w realizowaniu dydaktyki w szkole wyższej;

 Dorobek naukowy w zakresie logopedii i nauk pokrewnych;

 Dorobek w zakresie popularyzacji nauki

 Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym oraz języka rosyjskiego na poziomie podstawowym.

Opis stanowiska:

 Umiejętność pozyskiwania grantów na projekty naukowe;

 Publikacje naukowe (monografie, artykuły itd.) z zakresu logopedii lub nauk pokrewnych;

 Organizacja i udział w konferencjach naukowych;

 Planowanie dydaktyki w uczelni wyższej;

 Opieka nad asystentami i doktorantami w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych i prac naukowych;

 Prowadzenie wykładów, warsztatów, ćwiczeń i seminariów magisterskich ze specjalności logopedia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Dokumenty należy składać w Biurze ds. Zatrudnienia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40, pok. 1117.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 20 września 2017 r. Termin zatrudnienia: 1 października 2017 r. 

Informacje

Słowa kluczowe:
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.