Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 08.09.2019
Termin nadsyłania zgłoszeń: 01.10.2019

Specjalista/specjalistka ds. komunikacji i współpracy z mediami w Dziale Promocji Muzeum Literatury

Miejscowości:
Warszawa
Dziedziny:
media

Dyrektor Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Rynek Starego Miasta 20, 00-272 Warszawa

 

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • Organizowanie akcji informacyjnych, konferencji prasowych, projektów medialnych oraz wydarzeń Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza
 • Utrzymywanie relacji z mediami oraz nawiązywanie nowych kontaktów;
 • Opracowywanie/pisanie materiałów na potrzeby współpracy z mediami (informacje prasowe i artykuły o charakterze PR);
 • Praca nad materiałami promocyjnymi;
 • Przygotowywanie treści do mediów społecznościowych, administrowanie kanałami społecznościowymi Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Zatrudnienie w Dziale Promocji na wydzielonym stanowisku pracy w wymiarze etatu. Miejsce pracy: Rynek Starego Miasta 20 w Warszawie. Wyposażenie stanowiska: komputer

Wymagania niezbędne:

 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Wykształcenie wyższe
 • Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
 • Doświadczenie we współpracy z dziennikarzami;
 • Doświadczenie w przygotowywaniu materiałów prasowych;
 • Umiejętność pisania i redagowania tekstów;
 • Doświadczenie w organizowaniu eventów, w tym: konferencji prasowych.
 • Umiejętność tworzenia angażujących treści w mediach społecznościowych
 • Znajomość bieżących trendów w mediach społecznościowych i doświadczenia w ich prowadzeniu
 • Znajomość języka angielskiego
 • Otwartość, inicjatywa i zdolności organizacyjne
 • Wysoka kultura osobista

Wymagania dodatkowe:

Doświadczenie w realizacji projektów o tematyce kulturalnej,
Doświadczenie w wypowiadaniu się przed kamerą i mikrofonem
Doświadczenie w administrowaniu stroną www / obsługa CMS
Znajomość programów graficznych będzie również dodatkowym atutem.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Curriculum vitae zawierające przebieg nauki i pracy zawodowej
 • List motywacyjny
 • Dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kopia lub skan w przypadku zgłoszenia drogą e-mailową)
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (podpisane odręcznie lub skan w przypadku zgłoszenia drogą e-mailową)
 • Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (podpisane odręcznie lub skan w przypadku zgłoszenia drogą e-mailową)
 • Klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych

        Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.”

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do dnia 1 października 2019 r. na adres: Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Rynek Starego Miasta 20, 00-272 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres:

info@muzeumliteratury.pl (w temacie wiadomości „Rekrutacja”).

(oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone)

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na podany wyżej adres w terminie do dnia 1 października 2019 r.

Pełna treść ogłoszenia – pobierz

 

Informacje

Słowa kluczowe:
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.