Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 21.07.2017
Termin nadsyłania zgłoszeń: 19.08.2017

Starszy wykładowca w Instytucie Neofilologii

Miejscowości:
Zielona Góra
Dziedziny:
językoznawstwo
Data ogłoszenia:
21.07.2017

Badania eksperymentalne systemów intonacyjnych języków słowiańskich w ujęciu konfrontatywnym: język rosyjski, białoruski i polski. Wdrożenie badań eksperymentalnych do procesu dydaktycznego celem kształtowania kompetencji komunikacyjnej, wyrobienia poprawnych nawyków intonacyjnych języka rosyjskiego u przyszłych pracowników biznesu oraz tłumaczy, kształcenia świadomości lingwistycznej z zakresu intonacji języków słowiańskich.

Wymagane kwalifikacje:

1. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa.

2. Zakres badań naukowych: - fonologia suprasegmentalna w ujęciu konfrontatywnym rosyjsko-białorusko-polskim (badania eksperymentalne), - akcent języka rosyjskiego i białoruskiego, - prozodyczne cechy języka rosyjskiego, białoruskiego i polskiego.

3. Doświadczenie dydaktyczne na stanowisku nauczyciela akademickiego (minimum 25 lat praktyki w zawodzie nauczyciela akademickiego). Doświadczenie w prowadzeniu zajęć na różnych etapach kształcenia akademickiego (studia pierwszego i drugiego stopnia, prowadzenie ćwiczeń, konwersatoriów).

Wykaz wymaganych dokumentów

- deklaracja przystąpienia do konkursu,

- podanie o zatrudnienie skierowanym do JM Rektora

- życiorys zawodowy i kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,

- dyplom ukończenia studiów wyższych i dyplom doktorski,

- opinia samodzielnego pracownika naukowego,

- opis dokonań naukowych i organizacyjnych,

- oświadczenie kandydata o akceptacji warunków konkursu wraz z deklaracją, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Zielonogórski będzie podstawowym miejscem pracy,

- udokumentowany dorobek w postaci publikacji i opracowań dydaktycznych,

- inne informacje, które kandydat uzna za wskazane. 

Źródło: http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_07/80e065d19386e318daf2b710495a5467.pdf

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.