Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 15.05.2019
Termin nadsyłania zgłoszeń: 24.05.2019

Starszy wykładowca w Katedrze Języka Polskiego Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytet Opolski

Instytucja:
Miejscowości:
Opole
Dziedziny:
dydaktyka, literaturoznawstwo

Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Języka Polskiego Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa UNIWERSYTET OPOLSKI

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć w Sekretariacie Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa UO do 24 maja 2019 r. następujące dokumenty:


 podanie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego
 kwestionariusz osobowy i życiorys naukowy
 dyplom magisterski lub doktorski
 informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym
 poświadczenie o uprawnieniach do nauczania języka obcego oraz w zakresie translatoryki
 zdjęcie
 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. z 2002 r. Nr
101, poz. 926 ze zm.)

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 109 i 114 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Opolskiego.

Kandydaci na stanowisko adiunkta w Katedrze Języka Polskiego powinni:
 mieć ukończony kierunek studiów filologia germańska,
 posiadać doświadczenie jako nauczyciel akademicki,
 posiadać uprawnienia pedagogiczne w zakresie nauczania języka niemieckiego jako obcego,
 posiadać udokumentowane doświadczenie w nauczaniu języka niemieckiego jako obcego,
 posiadać specjalistyczne przygotowanie do prowadzenia zajęć z translatoryki.


ADRES: Dyrekcja Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa
Uniwersytetu Opolskiego
pl. Kopernika 11
45-040 Opole
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 10 czerwca 2019 r., o czym
zainteresowane osoby zostaną powiadomione.

Informacje

Słowa kluczowe:
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.