Biuletyn Polonistyczny

Numer czasopisma

Data dodania: 16.07.2019
Historia literatury

Edytorstwo tekstów dawnych

ISSN:
2084-7963 (print); 2391-7903 (online)

Artykuły zawarte w tym numerze „Sztuki Edycji” pokazują zarówno osiągnięcia współczesnego edytorstwa literatury dawnej, jak i próby podejmowania pracy na tych obszarach, które od dawna czekają na uzupełnienie, weryfikację czy choćby zainteresowanie.

W pierwszej kolejności wskazujemy na osiągnięcia edytorstwa litewskiego. Imponujące, wielojęzyczne wydanie Punktów kazań na Post Wielki językiem litewskim zapisane, a teraz na polski język przetłumaczone Konstantego Szyrwida (1579–1631), przygotowane przez zespół badaczy z Litwy, komentuje jedna z Autorek edycji. Proponujemy także namysł nad projektem wydania antologii polskiej literatury okolicznościowej – a konkretnie poezji, która ukazywała się w Wilnie w drugiej połowie XVIII wieku i tworzyła wówczas swoistą kronikę miasta i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Następne artykuły dotykają trzech edytorskich „zaniedbań” środowiska badaczy literatury XVIII wieku: edycji dorobku literackiego Józefa Epifaniego Minasowicza – mniej znanego poety schyłku epoki saskiej i panowania Stanisława Augusta; przekładów na język polski dokonywanych przez Stanisława Kostkę Potockiego, który od lat czeka na opublikowanie swojej twórczości poetyckiej (i prozatorskiej); wreszcie sprawy kluczowej dla badań nad polską poezją drugiej połowy XVIII wieku – projektowanej edycji krytycznej liryków z tzw. Rękopisu Puławskiego Franciszka Dionizego Kniaźnina, poetyckiego testamentu jednego z najwybitniejszych poetów epoki. Ten blok rozpraw uzupełniają: omówienie projektu edycji Dzienniczka Antoniego Edwarda Odyńca, rozważania nad interpunkcją Władysława Stanisława Reymonta, uwagi o nowej edycji dzieł zebranych Zygmunta Krasińskiego oraz szkic dotyczący fenomenu kulturowo-poznawczego, jakim jest archiwum. Archiwum, w którym pracujemy, ilekroć musimy sięgnąć po rękopis, porównać wersje, zajrzeć do autografu; które systematycznie przeszukujemy, próbując odtworzyć życie literackie interesującej nas epoki; w którym szukamy potrzebnych informacji i przekazów; które stopniowo staje się tak ważną częścią naszego zawodowego (czy tylko zawodowego?) życia. W części „materiałowej” publikujemy Epos nuptiale oraz Hymen weselny Jana Karola Dachnowskiego, nieznany wiersz Sebastiana Fabiana Klonowica, korespondencję Adama Naruszewicza i Franciszka Karpińskiego. Przeglądy zamieszczone w ostatniej części numeru pozwalają zorientować się w aktualnej sytuacji edytorskiej polskiej literatury dawnej, ukazującej się w najbardziej znanych seriach wydawniczych.

(ze Wstępu Tomasza Chachulskiego)

Spis treści

Tomasz Chachulski, Wstęp

 

Artykuły i rozprawy

Kristina Rutkovska, Rozważania o sposobach edycji zabytków wielojęzycznych powstałych na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVII wieku

Regina Jakubėnas, Wileńska poezja okolicznościowa doby stanisławowskiej. Od projektu antologii do problemów edycji

Agnieszka Lis-Listwon, Problemy edytorskie wydania Zbioru mniejszego poezji polskich drobniejszych Józefa Epifaniego Minasowicza

Katarzyna Grzymała, Stanisława Kostki Potockiego rękopiśmienne ćwiczenia z przekładu. Rekonesans edytorski

Beata Bednarek, Liryki z czterech początkowych ksiąg Poezyj Franciszka Dionizego Kniaźnina ręką własną pisanych – z ustaleń edytora

Jan Zieliński, Archiwum jako blizna. Próba apologii ucinka

Monika Myszor-Ciecieląg, Dzienniczek podróży Antoniego Edwarda Odyńca. Kilka uwag o pierwodruku i potrzebie nowej edycji

Jan Falkowski, Centymetr Reymonta. Wielokropki specjalne w Chłopach

Mirosław Strzyżewski, O nowej edycji Dzieł Zygmunta Krasińskiego

                   

Źródła i dokumenty

Sylwia Kawska, Jana Karola Dachnowskiego Epos nuptiale oraz Hymen weselny

Grażyna Łabęcka-Jóźwiakowska, Nieznany wiersz Sebastiana Fabiana Klonowica

Magdalena Bober-Jankowska, Nieznana korespondencja Adama Naruszewicza

Tomasz Chachulski, (Nie)znany list Franciszka Karpińskiego

                   

Przeglądy i sprawozdania

Jakub Niedźwiedź, O serii wydawniczej Biblioteka Dawnej Literatury Popularnej i Okolicznościowej

Katarzyna Kossowska, Lubelska Biblioteka Staropolska – o serii wydawniczej

Sandra Kaszak, Książka o książce. Wiedza zawsze użyteczna

                   

Informacje o Autorach

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.