Biuletyn Polonistyczny

Numer czasopisma

Data dodania: 07.11.2018
Literaturoznawstwo

Pogranicza jako przestrzenie... konfliktów: zło konieczne?

Czasopismo:
„Tematy i Konteksty” | (7 (12) | 2017
Wydawnictwo:
ISSN:
2299-8365

Najnowszy numer czasopisma naukowego "Tematy i Konteskty" został poświęcony wieloaspektowej problematyce konfliktów.

Żyjemy w świecie kipiącym od konfliktów. Ich obiektami są jednostki, grupy społeczne, państwa oraz instytucje międzynarodowe. Wojny, rewolucje, walki bratobójcze, przemoc reżimów autorytarnych, polityczne represje, zamachy terrorystyczne, imperialne strategie dominacji to wcale nie jedyne ich przejawy. Konflikty mają także bardziej powszednie oblicze: przybierają kształt agresywnych polemik politycznych, gwałtownych sporów sąsiedzkich, aktów przemocy symbolicznej, praktyk dyskryminacyjnych. Paradoksalnie, rodzą też zgoła inne owoce: wszak świadomość konfliktu jest źródłem zbawiennego poczucia nieoczywistości, a wszelki antagonizm kwestionuje to, co na pozór jednolite i oczywiste; przecież sprzeczność interesów bywa motorem postępu oraz szlachetnej rywalizacji, a dialog kultur i światopoglądów wydaje się jednym z największych osiągnięć ludzkości. Można by bez końca mnożyć te paradoksy.

(fragment wprowadzenia do numeru)

Spis treści

WPROWADZENIE

Marek Stanisz, Stanisław Uliasz
Pogranicza jako przestrzenie...konfliktów: zło konieczne?

 

POGRANICZA JAKO PRZESTRZENIE... KONFLIKTÓW: ZŁO KONIECZNE?

Dorota Korwin-Piotrowska
Konflikt z perspektywy erystyki i eutoryki

Kazimierz Braun
Teatralizacja: pogranicze życia i teatru

Eugenia Prokop-Janiec
Kontakt i konflikt: polsko-żydowska contact zone

Zofia Agnieszka Kłakówna
Szkoła na rozdrożach

Magdalena Żardecka
On the Flexibility of Borders Between Public Reason and Collective Ignorance

Joanna Ślósarska
Topografia baśniowego pogranicza jako reprezentacja doświadczania zła (na podstawie zbiorów baśni pisarzy polskich)

Agata Demkowicz
Konflikt jezuitów i masonerii w Elegii żałośnej, scil[icet], Tryumf francmasonów z wygnania jezuitów z Petersburga Wincentego Wierzbiłowicza

Monika Karpińska
Idea hegemonii kulturowej Polski i Polaków w prozie podróżniczej Aleksandra Sapiehy

Jarosław Ławski
Romantyzm poza wektorem "wpływu". Model amerykańsko-polskiego rezonansu kulturowego

Karolina Szpunar
Kazimiery Iłłakowiczówny dyskurs o utraconej ojczyźnie

Stanisław Uliasz
Wokół Wyprawy Wołodyjowskiego na kresy

Lech Aleksy Suchomłynow
Kreso-pograniczny świat prozy Marii Schoferowej

Iryna Borysiuk
Between Silence and Speaking: the Representation of National Identity in Oksana Zabuzhko's Poetry

Mirosław Czarnik
Stanisława Vincenza filozofia współistnienia w perspektywie powojennych stosunków polsko-żydowskich

Anna Jamrozek-Sowa
"Mariaż". Inwigilacja Zofii i Kazimierza Romanowiczów w świetle zachowanych dokumentów Służby Bezpieczeństwa

Rafał Moczkodan
Konflikt młodzi - starzy w łonie drugiej emigracji niepodległościowej (na przykładzie środowiska londyńskiego w latach 1949-1966). Część I

Jerzy Święch
O pewnej nienapisanej książce

Alfred Gall
Powieść jako trzecia przestrzeń w zmaganiu o własne miejsce: ukryta polemika z literaturą niemiecką w Pornografii Witolda Gombrowicza

Marek Chojnacki
Witold Bosonóg, czyli polska [nie]dojrzała (nie)dojrzałość. Casus strukturacji tożsamości

Mariusz Kalandyk
Nihilizm jako literackie pogranicze oraz pole napięć aksjologicznych i estetycznych na przykładzie poezji Jarosława Marka Rymkiewicza. Próba rozpoznania

Karolina Koprowska
Konflikty miejsca urodzenia w Sońce Ignacego Karpowicza

Anna Jarmuszkiewicz
Utwory osierocone jako zagadnienie prawa i kultury

Anna Rutka
"Annehmen. Akzeptieren. Damit leben. Nicht vergessen. Sich erinnern." Subversive Erinnerungsverschiebungen der Post-Shoah-Generation in Mirna Funks Roman Winternähe (2015)

Aneta Jurzysta
Die Mauer steht noch oder: Begegnungen an der Grenze. Menschen, Geschichte und Konflikte in Unterleuten (2016) von Juli Zeh

Grzegorz Jaśkiewicz
Die Entzauberung des Westens in Julia Francks Roman Lagerfeuer

Rafał Pokrywka
Drei Metaphern des Exils im neuesten deutschsprachigen Roman: Gehen, ging, gegangen von Jenny Erpenbeck, Ohrfeige von Abbas Khider, Das Mädchen mit dem Fingerhut von Michael Köhlmeier

 

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Adam Regiewicz
Piersi w świętości.

Hanna Szargot
Motywy okultystyczne w powieści gotyckiej XVIII i XIX wieku

Ewa Skorupa
Literackie narracje o kolekcjach

Agnieszka Czajkowska
Paweł Hertz. Pochwała dziewiętnastowieczności

Roman Bobryk
Próba opisania świata. Świat z góry na dół w Pieczerskiej Ławrze w Kijowie Tadeusza Kubiaka

Bernadetta Żynis
"Historia miłosna jak jasna cholera" - wybrane wyobrażenia miłości w liryce polskiej po 1990 roku

Edycje materiałów źródłowych

Listy Józefa Czapskiego do Stanisława Lorentza
wstępem opatrzyli i opracowali Alina Kowalczykowa, Marek Stanisz

Adrian Uljasz
Poeta i pedagog Józef Czechowicz o edukacji czytelniczej młodzieży

Joanna Rusin
Maria Rodziewiczówna o swojej twórczości. Nieznana kartka pocztowa pisarki

 

RECENZJE I PRZEGLĄDY

Andrzej Jaroszyński
Stwarzanie Australii

Natalia Żórawska
Książki wyzwalają emocje

Jolanta Pasterska
Tęskniąc za wielogłosowością. Agnieszki Nęckiej rozpoznania "literatury nowej i najnowszej"

Rafał Pokrywka
Dekonstrukcja stereotypu a zrozumienie obcości

 

SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY

Jolanta Pasterska
W kręgu twórczości Anny Frajlich, czyli o Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Tu jestem / zamieszkuję własne życie". Twórczość poetycka, prozatorska i epistolarna Anny Frajlich (i nie tylko.)

Janusz Pasterski
Konferencja naukowa "Jesteśmy wszędzie i nigdzie". Twórczość literacka, translatorska, krytycznoliteracka i naukowa Andrzeja Buszy

Grzegorz Trościński
Pochwała Jubileuszu. O świętowaniu dwudziestopięciolecia Zakładu Literatury Staropolskiej i Polskiego Oświecenia w Uniwersytecie Rzeszowskim

Informacje

Ostatnio dodane numery


Zobacz także

10.04.2018
Literaturoznawstwo

„Teksty Drugie” | (6) | 2017

Tytuł numeru: Chłopskość

Numer 6/2017 „Tekstów Drugich” poświęcony jest kategorii chłopskości. W artykule wstępnym Kwestia chłopska Grzegorz Grochowski rozważa kwestię reaktywacji zainteresowania "nurtem chłopskim" w kulturze i debacie społecznej. Zdaniem autora od 2011 roku miało miejsce szereg wydarzeń artystycznych i naukowych, które należy uznać za przełomowe w odkrywaniu "chłopskości" na nowo.

07.07.2019
Literaturoznawstwo

„Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” | (9(12)) | 2019

Tytuł numeru: Część I: Human Space and Ideology; część II: Biblioteka 2

W najnowszym numerze rocznika Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” podejmowany jest namysł nad przestrzenią w różnych kontekstach, a także kontynuowany wątek biblioteki.

29.10.2018
Historia literatury

„Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej” | (XXIII) | 2017

Tytuł numeru: List jako szczególny gatunek literacki

List jako gatunek literatury okolicznościowej i użytkowej cechuje się ogromną różnorodnością (listy fikcyjne, paraliterackie i literackie). Cenimy go jako dokument biograficzny i historyczny zarazem, wiedząc, że może, choć nie musi, posiadać znaczne walory literackie. Wartość artystyczna listu zależy od nadawcy, w mniejszym nawet stopniu od jego stanowiska w hierarchii społecznej i od treści przekazywanych przez niego wybranym osobom z jego kręgu), w tym informacji niekiedy tajemnych, nieznanych ogółowi, w większym stopniu zaś – od jego inwencji i sprawności pióra.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.