Biuletyn Polonistyczny

Aktualność

Data dodania: 02.07.2018
Artykuł lub wywiad

„Sylwetki polonistów” - zapraszamy do lektury nowego cyklu „Biuletynu Polonistycznego”

W nowym cyklu artykułów „Biuletynu Polonistycznego” chcielibyśmy prezentować sylwetki badaczy literatury i języka polskiego oraz innych osób skupionych wokół polonistyk krajowych i zagranicznych. Podpytujemy polonistów o ich ulubione lektury (i te lubiane mniej), okoliczności czytania (i nieczytania), powody, dla których postanowili zostać polonistami.

Nasz cykl otwiera kwestionariusz Profesora Romana Lotha. Zapraszamy do lektury!

Kwestionariusz Profesora Romana Lotha:

1. Postanowiłem zostać polonistą, gdy zawiodły moje nadzieje na bycie dorożkarzem, co było moim marzeniem w dzieciństwie.

2. Gdy byłem studentem, mówili o mnie: może coś z niego będzie.

3. Lektura, do której wracam, to „Koziołek Matołek” Makuszyńskiego i Walentynowicza. Wraz z Marysią Dernałowicz nieraz chórem recytowaliśmy z pamięci pierwszą księgęKoziołka”. Na nim się przecież wychowaliśmy. My wszyscy z niego.

4. Nigdy nie przeczytałem: „Ulissesa” Joyce’a.

5. Bohater literacki, którego chciałbym spotkać: Szwejk.

6. Bohater literacki, którym nie chciałbym być: Bogumił Niechcic.

7. Epoka literacka, w której chciałbym żyć, to: pozytywizm – epoka nadziei.

8. Gdybym mógł spędzić jeden dzień z pisarzem, byłby to: Leopold Staff.

9. Gdy czytam, staram się rozumieć.

10. Gdy nie czytam – próbuję porządkować życie codzienne, z trudem i bez widocznych rezultatów.

11. Nie czytam, gdy ktoś mnie do tego zmusza.

12. Muzyka, przy której pracuje mi się najlepiej – żadna. Albo – albo.

13. Nic tak nie pomaga się skupić, jak nieprzekraczalny termin oddania pracy.

14. Kim bym był, gdybym nie był tym, kim jestem? Emerytem z innym świadczeniem.

Roman Loth

Roman Loth, urodzony 11 XII 1931 r. w Warszawie, emerytowany profesor Instytutu Badań Literackich PAN.

Badacz historii literatury polskiej (głównie okresu Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego), ekspert w zakresie edytorstwa naukowego, bibliografii i dokumentacji literackiej.

Uczestniczył w dużych zbiorowych przedsięwzięciach dokumentacyjnych (m.in.: Słownik współczesnych pisarzy polskich seria I i II; Kronika życia literackiego Polski Ludowej 1944-1963).

 

Podejmowane prace indywidualne skoncentrowane są wokół kilku kręgów problemowych:

  • życie i twórczość Jana Kasprowicza;
  • twórczość poetów „Skamandra”, zwłaszcza życie i twórczość Jana Lechonia;
  • tekstologia i edytorstwo tekstów literackich;
  • bibliografia zawartości czasopism;
  • nauki pomocnicze historii literatury polskiej;
  • varsaviana, zwłaszcza literackie.

Ważniejsze publikacje:

Książki autorskie i  współautorskie:

Młodość Jana Kasprowicza. Szkic biograficzny, Poznań 1962.

Przewodnik polonisty. Bibliografie. Słowniki. Biblioteki. Muzea literackie  [współautorka: Jadwiga Czachowska], Wrocław 1974 (i wyd. nast.).

Bibliografia i biblioteka w pracy polonisty [współautorka: Jadwiga Czachowska], Wrocław 1977.

Jan Kasprowicz, Wrocław 1994 [Monografia bibliograficzna w serii „Nowy Korbut”, t.18 vol. 2].

Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa 2006.

Edytorstwo:

Wspomnienia o Janie Kasprowiczu, Warszawa 1967.

Jan Kasprowicz:  Pisma zebrane. Wyd. krytyczne, Kraków od 1973 [Do 2018 8 tomów w 11 woluminach].

Na rogu świata i nieskończoności. Wspomnienia o Franciszku Fiszerze, Warszawa 1985 (i wyd. nast.).

Jan Lechoń: Poezje. Wrocław [Wyd. w serii Biblioteka Narodowa, I 256].

Jan Lechoń: Dziennik, t. 1–3. Warszawa 1992–1993 [Wstęp i konsultacja edytorska].

Bolesław Wieniawa Długoszowski: Wymarsz i inne wspomnienia, Warszawa 1992 (i wyd. nast.).

Jan Lechoń: Poezje zebrane, Toruń, 1995.

Prace redakcyjne:

Jan Józef. Spotkania i spojrzenia. Książka o Janie Józefie Lipskim [Współredaktorzy: Alina Brodzka, Mirosława Puchalska, Jerzy Jedlicki], Warszawa 1996.

Dawni pisarze polscy. Od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny, T. 1-5, Warszawa 2000-2004 [Redakcja naczelna].

Informacje

Zobacz także

14.07.2018
Artykuł lub wywiad

Rozmowy „Biuletynu Polonistycznego” - KorBa

Przygotowany i zrealizowany przez Pracownię Historii Języka Polskiego XVII i XVIII w. Instytutu Języka Polskiego PAN we współpracy z Zespołem Inżynierii Lingwistycznej w Instytucie Podstaw Informatyki PAN projekt „Elektroniczny korpus tekstów polskich z XVII i XVIII w. (do 1772 r.)” miał swoją uroczystą premierę 18 czerwca 2018 r. Najważniejszym rezultatem projektu jest udostępniony w Internecie Elektroniczny Korpus Tekstów Polskich XVII i XVIII w. (do 1772 r.), w skrócie nazywany Korpusem Barokowym. Od tej ostatniej nazwy urobiony został akronim KorBa. Projekt był finansowany ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki na lata 2013-2018. Z panem profesorem Włodzimierzem Gruszczyńskim, kierownikiem projektu, oraz panią doktor Renatą Bronikowską, koordynatorką projektu, rozmawiamy o „wczytywaczu”, „tagerach”, i „transkryberach” – a także innych narzędziach humanistyki cyfrowej.

02.07.2018
Konkurs

Zamknęliśmy już etap przyjmowania prac do konkursu Publikuj.dr. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nimi!

Głosy w Ankiecie zamieszczonej w “Biuletynie Polonistycznym” i udostępnionej za pośrednictwem mediów społecznościowych  można oddawać do 16 września 2018 roku.

12.06.2018
Artykuł lub wywiad

"Otwarcie się na to, co nie jest mną". Spotkania i relacje Miłosza i Bernackiego

W Wydawnictwie Naukowym ATH ukazała się monografia naukowa prof. Marka Bernackiego pt. Miłosz.Spotkania. Studia i rozprawy miłoszologiczne. Zapraszamy do lektury krótkiego wywiadu z Autorem, od wielu lat zajmującym się twórczością polskiego noblisty.

12.06.2018
Wydarzenie

VIII Cykl wykładów i warsztatów: CLARIN-PL w praktyce badawczej

Jeszcze do 13 czerwca można zgłosić chęć udziału w warsztatach dla naukowców, dydaktyków, doktorantów i studentów zainteresowanych wykorzystaniem metod maszynowego przetwarzania języka naturalnego w badaniach humanistycznych i społecznych.

12.06.2018
Wydarzenie

Świadectwa czasu minionego. Językowe i literackie kreacje przeszłości - zaproszenie do publikacji w roczniku "Filologia Polska"

Przedmiotem refleksji Redakcja pragnie uczynić wypowiedzi o bliższej i dalszej przeszłości, zarówno literackie, jak i użytkowe (diariusze, roczniki, kroniki, katalogi władców, pamiętniki, wspomnienia itp.), które mają stać się podnietą do namysłu nad tekstowymi realizacjami opisu czasu minionego, nad funkcjami różnorodnych tekstów o historii, ich rolą w diagnozowaniu teraźniejszości i prognozowaniu przyszłości.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.