Biuletyn Polonistyczny

Artykuł / wywiad

04.12.2022

Bezpłatne kursy dla obywateli Ukrainy

Uniwersytet Rzeszowski zaprasza obywateli Ukrainy do udziału w projekcie umożliwiającym podniesienie poziomu kompetencji podstawowych, w tym posługiwania się językiem polskim. 

Zdj. Andrea Piacquadio | Pexels

Wsparcie jest skierowane do osób dorosłych powyżej 18. roku życia, korzystających w Polsce z ochrony czasowej w związku z Decyzją wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzającą istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującą wprowadzeniem tymczasowej ochrony.

Przewidziano 120 godzin nauki języka polskiego, co ma umożliwić posługiwanie się językiem w stopniu komunikatywnym. Organizowane będą również szkolenia pozwalające na zdobycie wiedzy w zakresie  instytucji w Polsce, podstaw poszukiwania pracy w Polsce, podejmowania legalnej pracy w Polsce, wiedzy o Polsce, aspektów finansowych oraz dotyczących transportu i komunikacji. W ramach projektu, nasi uczestnicy będą mogli bezpłatnie skorzystać z porad prawnych oraz ze wsparcia psychologicznego.

Realizowane kursy:

  • Język polski jako obcy - 120 godz. 
  • Istytucje w Polsce - 18 godz.
  • Podstawy poszukiwania pracy w Polsce - 18 godz.
  • Pracuję legalnie w Polsce - 18 godz.
  • Wiedza o Polsce - 18 godz.
  • Finansowe ABC - 18 godz.
  • Transport i komunikacja 2 godz.

Rekrutacja trwa od 1 grudnia 2022 r. godz. 10.00 do 15 grudnia 2022 r. godz. 15.00.

Aby wziąć udział w projekcie należy:

- wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=LsD0gGQi80WxJCCyQEfSm4jmsCcsYFtNt_ds_0qRDgNUQ0RFM01TNTU3OEhBNEZCSkY3SDdJM0laSS4u

- w okresie trwania rekrutacji dostarczyć dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na kurs, wraz z wymaganym formularzem i oświadczeniami (otrzymają je Państwo w trakcie wizyty w Dziale Kształcenia Podyplomowego);
  • kopia dokumentu tożsamości stwierdzająca zarówno narodowość ukraińską jak i przekroczenie granicy ukraińsko-polskiej po 24.02.2022 r. (oryginał do wglądu);
  • kopia potwierdzenia nadania numeru PESEL z umieszczonym na nim skrótem UKR lub kopia potwierdzenia korzystania z ochrony czasowej (oryginał do wglądu).

Po złożeniu kompletu dokumentów każdy z uczestników przejdzie proces identyfikacji potrzeb edukacyjnych i pozaedukacyjnych, podczas którego określony zostanie jego poziom umiejętności podstawowych. Wyniki diagnozy zadecydują o zakwalifikowaniu do projektu i przyporządkowaniu do odpowiedniej grupy.

Informacje o projekcie można uzyskać na stronie: podyplomowe.ur.edu.pl i w Dziale Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Rzeszowskiego, pod numerami telefonu: 17-872-12-78 i 17-872-11-14.

Projekt „Umiejętności - Język - Kultura. Innowacje w diagnozie i kształceniu kompetencji dorosłych obywateli Ukrainy” realizowany jest w ramach konkursu grantowego „Szansa - nowe możliwości dla dorosłych” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacje

Data dodania:
4 grudnia 2022; 14:04 (Piotr Bordzoł)
Data edycji:
4 grudnia 2022; 14:04 (Piotr Bordzoł)

Zobacz także

15.03.2022

Konkurs na stypendium dla naukowców z Ukrainy | Competition for scholarships for researchers from Ukraine

Konkurs jest wyrazem solidarności z ukraińskim środowiskiem akademickim i ma za zadanie wsparcie najlepszych naukowców z Ukrainy. Głównym celem konkursu jest umożliwienie naukowcom przyjazdu do Uniwersytetu Łódzkiego w celu prowadzenia badań, co w konsekwencji przyczyni się do wzmocnienia potencjału naukowego i rozwoju naszej Uczelni. Działania te wpisują się ponadto w jeden z celów strategicznych UŁ, a mianowicie zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia.

23.05.2022

XIX Dni Polonistyki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wileńskiego

W dniach 19-20 maja br. na Uniwersytecie Wileńskim tradycyjnie odbyły się Dni Polonistyki.

17.03.2021

Ukraińsko-Polskie Międzynarodowe Centrum Edukacji i Nauki DPUP - nowy ośrodek na mapie polonistyk

Uroczyste otwarcie Centrum odbyło się 2 grudnia 2020 roku na Donbaskim Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym. Honorową misję otwarcia Centrum wraz z rektorką prof. Swietłana Omelczenko wykonał ambasador RP na Ukrainie Bartosz Jan Cichocki.

21.11.2022

Wizyta studentów polonistyki rzymskiego Uniwersytetu Sapienza w Warszawie

Od 7 do 10 listopada włoscy studenci uczestniczący w projekcie NAWA promującym język polski przebywali w Warszawie, gdzie spotkali się z ukraińskimi kolegami z Uniwersytetu w Łucku i litewskimi kolegami z Uniwersytetu w Wilnie podczas warsztatów tłumaczenia literackiego i produkcji audiowizualnej. Zrealizowali także kilka podcastów i wideo, które wkrótce będą dostępne na blogu. Były to bardzo intensywne dni pracy, nauki, życia towarzyskiego i zwiedzania zabytków. Każdy uczestnik wybrał zdjęcie związane z chwilą lub miejscem, które zapisały się szczególnie w jego pamięci i napisał do niego komentarz. Mamy nadzieję, że powtórzymy to piękne doświadczenie w nadchodzących latach!

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.