Biuletyn Polonistyczny

Artykuł / wywiad

08.07.2019

O „Geopolonistyce” na Uniwersytecie w Grodnie

Międzynarodowa konferencja naukowa „Mickiewicz i romantycy wobec kultur wschodniosłowiańskich” stała się okazją do zapoznania uczestników z projektem „Geopolonistyka”. W konferencji uczestniczyli redaktorzy „Biuletynu Polonistycznego" – Olga Zakolska i Piotr Bordzoł.

Prezentacja "Biuletynu Polonistycznego" | Helena Nielepko

Współpraca Państwowego Uniwersytetu Grodzieńskiego imienia Janki Kupały z polskimi ośrodkami naukowymi datuje się na rok 1987. Wówczas zawarto pierwszą umowę o współpracy Uniwersytetu z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Krakowie. Przedmiot umowy dotyczył badań naukowych i współpracy w zakresie dydaktyki. W 1988 roku, na kanwie międzynarodowej konferencji naukowej „W świecie Elizy Orzeszkowej”, w której uczestniczyła m.in. Profesor Swietłana Musijenko, zrealizowano w Grodnie cykl wykładów z literatury polskiej.

Katedra Filologii Polskiej na Uniwersytecie Grodzieńskim powstała w 1989 roku. Wkrótce odbyły się dwie międzynarodowe konferencje naukowe: poświęcona Zofii Nałkowskiej oraz problematyce kontaktów językowo-literackich na pograniczu. Katedra współpracowała z polskimi ośrodkami polonistycznymi w Białymstoku, Gdańsku i Krakowie. Kwitło życie naukowe, organizowano liczne konferencje poświęcone m.in. twórczości Adama Mickiewicza, Elizy Orzeszkowej i Zofii Nałkowskiej. Podejmowano tematykę ościennych języków i kultur słowiańskich, dydaktyki i metodyki interpretacji dzieł literackich.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierownikiem Katedry od początku jej istnienia była Profesor Swietłana Musijenko, uczennica Wiktora Choriewa, rosyjskiego slawisty, znawcy literatury polskiej. Badania Profesor Musijenko nad literaturą polską mają swoje początki w refleksji nad życiem i twórczością Zofii Nałkowskiej, pisarki związanej z Grodnem. Pokłosiem eksploracji polonistycznych Pani Profesor jest bogaty dorobek naukowy. Jednym z największych osiągnięć jest stworzenie i wieloletnia opieka nad Muzeum Zofii Nałkowskiej. Muzeum, otwarte 16 maja 1989 roku w budynku Uniwersytetu w Grodnie, gromadzi cenne eksponaty, m.in. związane z pobytem pisarki w mieście, jej działalnością społeczną i literacką. Z inicjatywy Pani Profesor powstało Centrum Naukowo-Dydaktyczne „Międzynarodowy Instytut Adama Mickiewicza”, które pełni istotną rolę w podtrzymywaniu relacji pomiędzy polonistyką grodzieńską a innymi ośrodkami na świecie.

Na zdjęciu: Profesor Swietłana Musijenko w Muzeum Zofii Nałkowskiej (Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały)

 

 

 

 

 

 

W Muzeum Zofii Nałkowskiej w Grodnie znajdziemy także cenne fotografie związane z życiem Elizy Orzeszkowej, dokumentujące m.in. pogrzeb pisarki i uroczystość odsłonięcia pomnika.

Utworzenie Katedry Filologii Polskiej wiązało się również z powołaniem biblioteki polonistycznej. Początek zbioru stanowił dar Profesor Swietłany Musijenko, która zainicjowała akcję gromadzenia książek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednym z dowodów na bieżącą aktywność polonistyki grodzieńskiej jest konferencja naukowa „Mickiewicz i romantycy wobec kultur wschodniosłowiańskich” (Grodno, 31 maja – 1 czerwca 2019 roku). Wydarzenie zgromadziło badaczy z Białorusi (Grodno, Mińsk), Polski (Białystok, Poznań, Warszawa) i Szwajcarii (Berno). W trakcie obrad pogłębiono m.in. problematykę twórczości Adama Mickiewicza w kręgu literatur słowiańskich, a także w kontekście imagologicznym.


 

Spotkanie naukowców reprezentujących tak wiele polonistycznych ośrodków naukowych było znakomitą okazją do prezentacji oraz konsultacji założeń i wstępnych rozwiązań projektu „Geopolonistyka”. Redaktorzy „Biuletynu” mówili o tym, że zgodnie z realizowaną koncepcją umiejscowienie ośrodków polonistycznych na interaktywnej mapie pozwoli lokalizować miejsca, częstokroć nieznane i nieoczywiste, gdzie odbywa się proces kształcenia polonistycznego na różnym szczeblu, prowadzone są polonistyczne badania naukowe, bądź jest po prostu możliwy kontakt z językiem i kulturą polską. Czytelnik otrzyma kompletną informację o historii, strukturze, prowadzonych badaniach czy ofercie dydaktycznej.

Obecna formuła „Biuletynu” – podkreślali – wspiera współczesne badania polonistyczne, dzięki temu, że pozwala śledzić realizowane prace doktorskie, projekty badawcze, ofertę stypendiów i konkursów. W piśmie można również znaleźć informacje o nowościach wydawniczych i czasopismach (w tym spisy treści prezentowanych publikacji). „Geopolonistyka” pokaże dorobek środowisk polonistycznych z różnych zakątków świata. Dzięki identyfikacji polonistyk na całym świecie przyczyni się do rozwoju współpracy międzyinstytucjonalnej w wymiarze dydaktycznym i naukowym, wesprze wymianę kadry naukowej, pomoże upowszechniać i popularyzować wyniki badań, będzie inspiracją i punktem wyjścia do organizacji wydarzeń na skalę międzynarodową. Interaktywna mapa stanie się narzędziem krzewienia wiedzy o kulturze polskiej przez poszerzanie zasięgu jej oddziaływania w przestrzeni cyfrowej.

Wystąpienie na konferencji naukowej stało się również okazją do przybliżenia pracownikom jednostek naukowych technicznych aspektów organizacji „Geopolonistyki”, w tym wyjaśnienie szczegółów dotyczących pozyskiwanych ankiet, sposobów organizacji i prezentacji informacji, możliwości współpracy.


Program konferencji:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz także

11.06.2019

Wokół sztuki w miejscach śmierci. Rozmowa z Profesor Haliną Taborską

„Książka Haliny Taborskiej (...) jest swoistym wykładem estetyki wyrosłej  na aktach antyhuministycznego występku. Realnie rzecz ujmując – wstępem do takiej „estetyki”, w którym otrzymujemy bardzo starannie opracowany dokument rozmaitych obiektów, form materiałowo-przestrzennych, „instalacji”, murali, organizacji muzealnych i działań dokumentacyjnych. A zatem różnych istniejących w przestrzeni publicznej form pośredniczących w naszym „widzeniu” niewobrażalnej zbrodni  lub form „oślepiania”, chroniącego przed desktrukcyjnym działaniem jej ponownego zobaczenia. Książka, kolekcjonując niejako owe praktyki, ukazuje ich charakter i wielość. Zgromadzony w niej materiał badawczy i akademicki warsztat czynią z niej literaturową pozycję niezbędną nie tylko w badaniach wojennych zbrodni w Europie, ale – zwłaszcza w dziedzinie kulturoznawstwa, antropologii kulturowej i historii sztuki – badaniach symbolicznej reprezentacji masowych zbrodni.” (dr hab. Jan Stanisław Wojciechowski, prof. Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie - z recenzji zamieszczonej na okładce)

25.10.2019

GRANASLAVIC 2019, "Jornadas Andaluzas de Eslavística”

Konferencję slawistyczną, która odbyła się w dniach 9–11 lipca 2019 na Wydziale Tłumaczenia Uniwersytetu w Grenadzie w Hiszpanii, można bez wahania określić mianem jednego z najgorętszych wydarzeń naukowych tego lata. Atrakcję stanowiło nie tylko miejsce – nie bez kozery stare przysłowie hiszpańskie głosi, że kto nie widział Grenady, ten nie widział niczego, ale również tematyka – należy bowiem zwrócić uwagę, że ostatnia konferencja organizowana przez sekcję filologii słowiańskich tamtejszego uniwersytetu odbyła się w 2014 r. – i kto wie, czy nie dane nam będzie czekać na kolejną edycję następnych pięć lat?

01.10.2019

Seria „Biblioteka Narodowa” ma już 100 lat

W tym roku mija sto lat od powstania „Biblioteki Narodowej” – najstarszej i najbardziej znanej serii literackiej w Polsce. Dotychczas ukazało się w niej 605 tomów najcenniejszych utworów literatury polskiej i światowej we wzorowych, fachowych i przystępnych opracowaniach, które wyszły spod piór najlepszych polskich literaturoznawców.

24.05.2020

Warsztaty maturalne Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

„Warsztaty maturalne” Olimpiady Literatury i Języka Polskiego pomyślane zostały jako cykl wykładów  jurorów Olimpiady dla uczniów oraz nauczycieli, dla olimpijczyków, ale nie tylko. Wykłady są dostępne na Facebooku oraz na kanale YouTube.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.