Biuletyn Polonistyczny

Nowość wydawnicza

Data dodania: 05.06.2020
Literaturoznawstwo

500-LECIE REFORMACJI. HISTORIA I PERSPEKTYWY

ISBN:
978-83-951615-4-4

Tom zawiera referaty przedstawione na sympozjum naukowym pt. 500-lecie reformacji. Wielość perspektyw, które odbyło się 7 grudnia 2017 roku w Słupsku, w Zamku Książąt Pomorskich.

7 grudnia 2017 r. w gościnnych murach Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku odbyło się sympozjum naukowe pt. 500-lecie reformacji – wielość perspektyw. Było ono związane z ogólnopolskimi obchodami Roku Marcina Lutra. W Sali Rycerskiej Zamku Książąt Pomorskich zgromadzili się tego dnia nie tylko prelegenci, ale i liczna publiczność zainteresowana omawianymi zagadnieniami. Wygłoszone referaty oraz prezentacje multimedialne ukazały zjawisko reformacji na tle procesów i konfliktów religijnych, jakie ogarnęły szesnastowieczną Europę. Książka, którą czytelnik otrzymuje, nie odpowiada w pełni programowi sympozjum. Nie wszystkie referaty wówczas wygłoszone w niniejszym tomie się znalazły. Pojawiły się natomiast materiały nowe, na sympozjum nie omawiane, a problemy jedynie zasygnalizowane zostały rozszerzone, co w konsekwencji słupski dialog o reformacji pod kątem merytorycznym niewątpliwie wzbogaciło.

Fragment Wstępu

Spis treści

Spis treści

Krystyna Krawiec-Złotkowska
Wstęp               7


Zbigniew Zielonka
Rozdział I
Ciekawe przypadki walki o Szczyre Słowo Boże w Rzeczypospolitej. Impresje               11

Franciszek A. Marek
Rozdział II
Wpływ protestantyzmu na rozwój kultury polskiej na Śląsku w okresie reformacji i kontrreformacji          21

Marta Małkus
Rozdział III
Dla mnie bowiem żyć – to Chrystus, a umrzeć – to zysk… Staromiejski Cmentarz Ewangelicki we Wschowie jako manifest wyznania wiary  33

Kalina Wojciechowska
Rozdział IV
Aby Słowo Boże dzięki śpiewowi wśród ludzi przebywało… Marcina Lutra teologia muzyki             45

Joanna Szczepankiewicz-Battek
Rozdział V
Sztuka jako oręż w służbie reformacji – konfrontacja czy dialog?   53


Krystyna Krawiec-Złotkowska
Rozdział VI
Będę znosił ten Kościół tak długo, aż stanie się on lepszy… Irenistyczne idee Erazma a reformacja            77

Pola Pauba
Rozdział VII
Piotra Skargi myślenie o katolikach i heretykach      93

Bronisław Nowak
Rozdział VIII
O wkładzie słupszczan w dzieło reformacji, czyli przypadki rodziny Suave 121
Tablica 1. Genealogia gałęzi pomorskiej rodziny Suave z uwzględnieniem programu heraldycznego płyt nagrobnych       157
Tablica 2. Genealogia gałęzi pomorskiej rodziny Suave    158
Tablica 3. Genealogia gałęzi pomorskiej rodziny Suave - linia duńsko-holsztyńska           159

Paweł Gut
Rozdział IX
Jubileusze reformacji 1617, 1717 i 1817 w świetle dokumentów z zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie        161

Małgorzata Soja
Rozdział X
Rola konfesji w życiu współczesnej polskiej emigracji we Francji (glosa do tematu)             169

Bibliografia              173

Dokumentacja fotograficzna z sympozjum        185

Zobacz także

28.05.2020
Językoznawstwo

Nowe, nowsze, najnowsze. O zmianach we współczesnej polszczyźnie

Autor/Redaktor: Ewa Kołodziejek

Książka zawiera teksty autorstwa Ewy Kołodziejek opublikowane w latach 2008–2016 w rożnych czasopismach i tomach zbiorowych. 

15.07.2019
Literaturoznawstwo

Romantyczne cykle liryczne (Sonety krymskie — Vade-mecum — Les Fleurs du mal)

Autor/Redaktor: Grzegorz Igliński

Praca prezentuje wybrane wiersze z trzech słynnych cykli poetyckich: Sonetów krymskich Adama Mickiewicza, Vade-mecum Cypriana Norwida i Kwiatów zła Charles’a Baudelaire’a. Napięcie między „ja” i światem przyjmuje w tych tekstach postać konfrontacji uświadamiającej własną inność czy wyobcowanie. Można zaobserwować współobecność kilku form świadomości: a) ukierunkowaną na świat zewnętrzny; b) ukierunkowaną na świat wewnętrzny podmiotu; c) wychylającą się ku jakiejś tajemniczej pozaświatowej sferze bytu. Wiąże się z tym poszukiwanie ratunku dla własnego „ja”. Poznając otaczającą rzeczywistość lub doświadczając transcendencji, romantyczny bohater poznaje głównie samego siebie i swoją sytuację w bycie.

28.05.2020
Historia literatury

Marcin Bielski. Kronika, to jest historyja świata

Autor/Redaktor: Dorota Aniela Kozaryn, Dariusz Andrzej Śnieżko

Najnowsze opracowanie Kroniki Marcina Bielskiego jest niezwykłym wydarzeniem edytorskim istotnym  nie tylko dla badaczy szesnastowiecznej literatury polskiej, historyków historiografii, studentów filologii polskiej i historii, ale także przedstawicieli kulturoznawstwa oraz antropologii.

28.05.2020
Literaturoznawstwo

Geoliteratura Tom 9. Przewodnik, bedeker, poradnik

Autor/Redaktor: Sławomir Aleksander Iwasiów, Jerzy Madejski

Miejsce przewodnika wśród dzisiejszych gatunków piśmiennictwa uświadamia nam zakres zmian w kulturze współczesnej. Z gatunku peryferyjnego staje się on gatunkiem centralnym.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.