Biuletyn Polonistyczny

Nowość wydawnicza

Data dodania: 22.06.2020
Literaturoznawstwo

EMIGRACJA KASZUBSKA. ZJAWISKO - LUDZIE - OŚRODKI

Niniejsza praca zbiorowa zestawia ze sobą głosy autorów z Kaszub i z zagranicy, którzy prezentują swoje rozważania z własnej perspektywy badań. Ta różnorodność opisów została opanowana za sprawą podziału na materiały podlegające naukowemu rygorowi oraz na materiały publicystyczno‑osobiste. W ten sposób przedkładana do lektury praca może mieć walor tak akademicki, jak i źródłowy.

Emigracja kaszubska to problematyka wielowątkowa, rozgrywająca się nie tylko w sferze historycznie rozpatrywanych ruchów społecznych połowy XIX wieku, mających miejsce najpierw w Europie, a potem na wszystkich kontynentach świata. To także sfera zjawisk mentalnościowych, związanych z tożsamością kulturową, systemem wartości rozpatrywanych choćby na planie literatury czy filmu. Swoim odziaływaniem dotyczyła w głównej mierze Kaszubów poszukujących w bogatszych krajach Europy (a później reszty świata) możliwości polepszenia swej sytuacji ekonomicznej.
Ich wyjazdy do miejsc oddalonych o kilkaset, a następnie o kilka tysięcy kilometrów od własnego domu były dramatyczne, gdyż rozdzielały rodziny oraz poluźniały związki kulturowe z ziemią przodków. Były wszakże także szansą nie tylko na zdobywanie dóbr materialnych, ale i możliwością zmierzenia się z odmiennymi wartościami kulturowymi (językiem, religią) lub cywilizacyjnymi (kapitalizmem, socjalizmem, liberalizmem), wreszcie szansą na coraz głębszą modernizację i samorozwój. (Fragment Wstępu)

Spis treści

Daniel Kalinowski, Emigracja kaszubska. Wstęp do zadania badawczego 5
ks. Władysław Szulist, Bedeker kaszubskiej Polonii 15
ks. Józef Szymański, Kaszubscy duszpasterze w służbie rodakom w Stanach Zjednoczonych 23
Krzysztof Gradowski, Emigracja Kaszubów do Brazylii w II poł. XIX wieku 47
Anne M. Gurnack, Aleksandra Kurowska‑Susdorf, Janina Kurowska, The Saga of the Jones Island Kaszube Fishermen Returns Home to Poland in 2017 69
Joseph J. Hughes, Three Kashubian Polish Immigrants and the American Civil War 81
Joshua C. Blank, Canada’s First Polish‑Kashub Community: 160 Years Later 95
Aleksandra Kurowska‑Susdorf, Pedagogika podróży w kontekście genealogicznych wypraw z Kanady na Kaszuby 113
Stanisław Frymark, Świadomość językowa Kaszubów w Kanadzie, USA i Nowej Zelandii 131
Adela Kuik‑Kalinowska, Z ziemi obcej na Kaszuby. Przypadek Stefana Bieszka 143
Daniel Kalinowski, Głodno, ale swòbòdno. Obrazy emigracji w kaszubskiej literaturze pięknej 161
Father Paul Joseph Breza, Interview 185
Ksiądz Paul Joseph Breza, Wywiad 209
Blanche Krbechek, Michigan Immigration 231
Blanche Krbechek, Imigracja do Michigan 237
David Martin Shulist, Discovering Kashubia Europe. The Fatherland of my Kashubian ancestors 243
Dawid Môrcën Szulëst, Òdkrëwającë Eùropejsczé Kaszëbë. Tatczëzna mòjich kaszëbsczich prastarków 243
David Martin Shulist, Odkrywając europejskie Kaszuby. Ojczyzna moich kaszubskich przodków 255
Tomasz Antoni von Piechowski, W Niemczech też jestem u siebie. Refleksje kaszubskiego emigranta po pięciu latach (nie)obecności 259
Hieronim Derdowski, Jasiek z Kniei i Szymek z Wiela w podróży do Ameryki 281
Stefan Ramułt, Statystyka ludności kaszubskiej (Część E: Ameryka) 285
Jan Karnowski, Ludność kaszubska w ubiegłem stuleciu 291
Alojzy Budzisz, Kaszëbi w Americe 293
Edmund Kamiński, Kaszubi w Kanadzie 297
Bronisław Socha‑Borzestowski, O kanadyjskim Wilnie 303
Jan Drzeżdżon, Piękno ziemi. Rozważania nad kulturą Kaszubów kanadyjskich 307
Bibliografia 311

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.