Biuletyn Polonistyczny

Nowość wydawnicza

Data dodania: 28.05.2020
Historia literatury

Marcin Bielski. Kronika, to jest historyja świata

Wydawnictwo::
ISBN:
978-83-7972-305-8

Najnowsze opracowanie Kroniki Marcina Bielskiego jest niezwykłym wydarzeniem edytorskim istotnym  nie tylko dla badaczy szesnastowiecznej literatury polskiej, historyków historiografii, studentów filologii polskiej i historii, ale także przedstawicieli kulturoznawstwa oraz antropologii.

Kronika, to jest historyja świata Marcina Bielskiego (wyd. 1551, 1554, 1564) reprezentuje popularny w średniowieczu, a w epokach późniejszych nadal żywotny gatunek historii uniwersalnej, w encyklopedycznej odmianie imago mundi, otwartej m. in. na wiadomości obyczajowe i geograficzne. Na gruncie rodzimym dzieło Bielskiego okazało się przedsięwzięciem pionierskim: jako pierwsza polskojęzyczna kronika drukowana, jako pierwsza rodzima historia powszechna, uprzystępniająca czytelnikowi bogatą tradycję historiografii europejskiej (głównie łacińskiej), jako pierwsze obszerne powiadomienie o Nowym Świecie, jako pierwsza narracja historyczna o wyraźnym protestanckim profilu religijnym (wciągnięta na indeks ksiąg zakazanych w 1604 r.). Zarazem księga ta z jednej strony odzwierciedlała, z drugiej zaś niewątpliwie kształtowała popularne renesansowe widzenie świata, pozostając ważnym źródłem informacji jeszcze w XVII i XVIII w. Jest to jej wartość nieprzedawniona także w dobie współczesnej, jako świadectwa dawnej mentalności i wiedzy potocznej.

Spis treści

TOM 1

Wstęp wydawców - 7
Bibliografia - 43
Wykaz skrótów - 49
Księgi pierwsze Kroniki wszytkiego świata - 55

TOM 2
Księgi wtóre Kroniki świata wszytkiego - 7
Księgi trzecie Kroniki swiata: Jana Szlejdana 0 stanowieniu Kosciola krześcijańskiego i rzeczypospolitej za czasu cesarza Karla Piątego z domu rakuskiego, tak w Niemcech, Francyjej, Anglijej, w Węgrzech, jako i we Włoszech, krótszym wypisanim - 189
Księgi czwarte Kroniki świata wszytkiego: o Turczech i o Skanderbegu - 343
Księgi piąte Kroniki wszytkiego świata: o kosmografijej, to jest o rozmierzeniu ziemie - 407
Księgi szóste Kroniki wszytkiego świata: o węgierskim królestwie kronika krótce zebrana wszytkich królów ich - 527
Księgi siódme Kroniki świata wszystkiego: o czeskim królestwie kronika - 593

TOM 3
Księgi ósme Kroniki wszystkiego swiata: o polskim królestwie kronika - 7
Księgi dziewiąte Kroniki wszytkiego świata: o narodzie moskiewskim albo ruskim wedlug wypisania Zygmunt a Herberstyna, który tam trzykroć jeździl w poselstwie od cesarzów krześcijańskich - 305
Księgi dziesiąte Kroniki wszytkiego świata: o wyspach morskich nowo nalezionych, które mogą być rzeczone Świat Nowy, iż  nie były znajome nigdy starym ludziom, żeglarzom, kupcom albo też i astronomom, tak na wschód słońca, jako i na zachód, na północy, takież na południe, przez męże na wodzie sprawne a biegłe w gwiazdarskich naukach, którzy byli: napierwej Krysztof Kolumbus, Pinzonus, Aloizyjus, Petrus Alonsus, Kadamustus, Amerykus Wespucyjus, Ludowikus Wartomannus, Portugalczycy, Luzytani i drudzy. Też o Kalekucie, wielkim porcie na wschód słońca, i o innych krainach w lndyjej - 359
Marcin Bielski łaskawemu czytelnikowi - 447
Lectori candido Andreas Tricesius / Andrzej Trzecieski do życzliwego czytelnika - 447
Andrzej Ciesielski łaskawemu czytelnikowi - 449
Słownik wyrazów dawnych - 451
Wykaz nazw geograficznych - 499

Zobacz także

05.06.2020
Literaturoznawstwo

500-LECIE REFORMACJI. HISTORIA I PERSPEKTYWY

Autor/Redaktor: Krystyna Krawiec-Złotkowska

Tom zawiera referaty przedstawione na sympozjum naukowym pt. 500-lecie reformacji. Wielość perspektyw, które odbyło się 7 grudnia 2017 roku w Słupsku, w Zamku Książąt Pomorskich.

28.05.2020
Językoznawstwo

Nowe, nowsze, najnowsze. O zmianach we współczesnej polszczyźnie

Autor/Redaktor: Ewa Kołodziejek

Książka zawiera teksty autorstwa Ewy Kołodziejek opublikowane w latach 2008–2016 w rożnych czasopismach i tomach zbiorowych. 

28.05.2020
Literaturoznawstwo

Geoliteratura Tom 9. Przewodnik, bedeker, poradnik

Autor/Redaktor: Sławomir Aleksander Iwasiów, Jerzy Madejski

Miejsce przewodnika wśród dzisiejszych gatunków piśmiennictwa uświadamia nam zakres zmian w kulturze współczesnej. Z gatunku peryferyjnego staje się on gatunkiem centralnym.

15.07.2019
Literaturoznawstwo

Romantyczne cykle liryczne (Sonety krymskie — Vade-mecum — Les Fleurs du mal)

Autor/Redaktor: Grzegorz Igliński

Praca prezentuje wybrane wiersze z trzech słynnych cykli poetyckich: Sonetów krymskich Adama Mickiewicza, Vade-mecum Cypriana Norwida i Kwiatów zła Charles’a Baudelaire’a. Napięcie między „ja” i światem przyjmuje w tych tekstach postać konfrontacji uświadamiającej własną inność czy wyobcowanie. Można zaobserwować współobecność kilku form świadomości: a) ukierunkowaną na świat zewnętrzny; b) ukierunkowaną na świat wewnętrzny podmiotu; c) wychylającą się ku jakiejś tajemniczej pozaświatowej sferze bytu. Wiąże się z tym poszukiwanie ratunku dla własnego „ja”. Poznając otaczającą rzeczywistość lub doświadczając transcendencji, romantyczny bohater poznaje głównie samego siebie i swoją sytuację w bycie.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.