Biuletyn Polonistyczny

Nowość wydawnicza

Data dodania: 30.01.2023
Językoznawstwo

Prace aksjologiczne. Język - literatura - kultura, tom 3, 2022

ISBN:
9788378434949

Świat opiera się na wartościach. Aksjologizowanie jest zjawiskiem powszechnym i codziennym, które spotykamy w większości sfer naszego funkcjonowania. Ludzie organizują w ten sposób przestrzeń, budują na ich podstawie relacje z innymi i oceniają wszelakie działania oraz wytwory tych działań. (...)

Żyjemy w czasach, gdy dociera do nas mnóstwo informacji, jesteśmy mobilni i łatwo zmieniamy otoczenie, a technika wprowadza nas w przestrzenie wirtualne. To sprawia, że ludzie mają dostęp do nowych artefaktów i sytuacji, które podlegają osądowi uczestnika. Czy w związku z tym wciąż wykorzystuje się te same wartości i kryteria, czy też ulegają one wymianie? Zmiany zachodzą również pokoleniowo. Kolejne generacje dorastają i coraz śmielej zabierają publicznie głos na każdy temat. Warto przyglądać się, jak różni ludzie postrzegają i oceniają otaczający świat.

W kolejnym tomie „Prac Aksjologicznych” zagadnienia poświęcone aksjologii dotyczą kilku obszarów. W pierwszej części artykuły mają charakter ogólny i przekazują wyniki badań prowadzonych w zakresie filozofii i odniesień kulturowych. (...) Druga część prezentowanego tomu osadza się na wartościach eksponowanych w języku i przekazach tekstowych. (...) Trzecia część niniejszego tomu została poświęcona literackim ujęciom wartości.

(fragment Wstępu)

Spis treści

 1. KANON WARTOŚCI AKSJOLOGICZNYCH W FILOZOFII I KULTURZE
 1. Janusz Królikowski – Chrześcijańskie wartości europejskie. Geneza, znaczenie i oddziaływanie
 2. Małgorzata Gamrat - Prawda, piękno i dobro w paryskich wykładach Victora Cousina
 3. Anna Dobies – Le concept de la valeur en philosophie
 4. Piotr Prusinowski – Między aktorstwem a histerią w filmie Andrzeja Żuławskiego Na srebrnym globie
 5. Izabela Taraszczuk – Magnetyzm miłości bliźniego w filmach Niebieski, Kadysz dla przyjaciela i Maria Magdalena
 6. Mikołaj Budniak – Show-biznes jako szczególny rodzaj rewolucji kulturowej na tle wybranych koncepcji psychologicznych człowieka
 7. Liliia Pyvovar – Wartości utrwalone w nazwach ulic (na przykładzie Częstochowy i Humania)
 8. Katarzyna Węgorowska – Językowo-kulturologiczne prawdy o lubuskich miodach (na podstawie wybranych, kulinarnych opracowań poświęconych regionalnym specjałom Ziemi Lubuskiej)
 9. Edyta Bartkowiak – Dobro dziecka w pedagogiach zakonnych. Wybrane przykłady

 

 1. TRIADA AKSJOLOGICZNA W JĘZYKU
 1. Michał Drożdż, Katarzyna Drąg – Komunikowanie dobra w świetle podmiotowości kompetencji komunikacyjnych – inspiracje personalistyczne
 2. Monika Szymańska – Semantyka przymiotnika piękny a znaczenie innych leksemów wyrażających ocenę estetyczną
 3. Magdalena Steciąg – „Coś jest ze światem nie tak”. Mowa noblowska Olgi Tokarczuk w perspektywie ekolingwistyki zaangażowanej, czyli o wartościach i antywartościach w kontekście zachowania życia na Ziemi
 4. Piotr Kładoczny Wartościowanie w komentarzach redaktorów TVP Kultura po występach uczestników XVIII Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w 2021 r.
 5. Bartłomiej Cieśla – Deprecjonowanie wyznania religijnego w dyskusjach między katolikami a protestantami – dziedziny wartościowania
 6. Aleksandra Kalisz – Intryga w języku. O knuciu i knowaniu z perspektywy genologii lingwistycznej
 7. Małgorzata Karczewska – Nie-Piękno w języku i kulturze: łamanie zasad grzeczności językowej jako strategia nadawcza w twórczości polskiego heavymetalowego zespołu Nocny Kochanek
 8. Ewelina Tyc – Styl indywidualny dziennikarza radiowo telewizyjnego Roberta Kantereita
 9. Renata Bizior - Prawda w gazetach rękopiśmiennych z 2. połowy XVIII wieku (na wybranym materiale). Rekonesans badawczy
 10. Joanna Gorzelana – Leksemy dobro, dobry, dobrze w listach do redakcji „Monitora”
 11. Danuta Piekarz –  „Imiona” zazdrości w językach biblijnych i w wybranych językach współczesnych
 12.  Monika Kaczor – Kilka słów o cnocie (na postawie dyskusji publicznych)

 

 1. DOBRO, PRAWDA, PIĘKNO – W KRĘGU ZAGADNIEŃ LITERACKICH
 1. Radosław Sztyber – „Tu, czyli tam”. O czasie i szacunku (wybrane aspekty prozy Krzysztofa Fedorowicza)
 2. Ewa Tichoniuk-Wawrowicz – Nowotwór jako metafora. Kłosek, Sontag, Fallaci
 3. Mirosława Szott, Prawda wierszy Marty Podgórnik, czyli próba dotarcia do poetyckiej receptury
 4. Anna Naplocha – Kto jest ofiarą, a kto jest bestią? O przewartościowaniu pojęć humanitas i animalitas w  Nakarmić wilki i Requiem dla wilka Marii Nurowskiej
 5. Katarzyna Cudzich-Budniak – Koncepcja „głośnej” poezji Mirona Białoszewskiego i jej wpływ na interpretację jego twórczości na przykładzie wiersza „Ja lubię ciemno…”
 6. Tadeusz Linkner – Międzywojenne artykuły gimnazjalistek z Kaszub i Krakowa
 7. Janusz Łastowiecki - „Tereny zastrzeżone dla poezji”, czyli oryginalne słuchowiska poetyckie i ich obecność w radiu (próba definicji, przykłady wybranych realizacji tego nurtu)

 

 

 1. DEBIUTY NAUKOWE
  1. Tina Boś – Refleksje nad przemijaniem i istotą czasu w codziennym życiu człowieka. Analiza pragmalingwistyczna felietonów Macieja Stuhra
  2. Joanna Gorzelana, Karol Warchoł – Wartość stylistyczna wybranej leksyki w felietonach Krzysztofa Stanowskiego
  3. Małgorzata Malczyk – Wizerunki aktorów kina niemego w Hollywood (Bara – Pickford – Fairbanks)
  4. Piotr Michalczyk – Analiza mowy ciała dziennikarzy sportowych  na przykładzie Michała Pola oraz Mateusza Borka
  5. Patryk Wiśniewski – Multimodalna analiza protestów antycovidowych z 2020 r. w Polsce
  6. Katarzyna Zacharkiewicz Kreacja postaci kobiecej w „Chamie” Elizy Orzeszkowej

 

Informacje

Rok publikacji:
2023
Strony:
715
Słowa kluczowe:
Data dodania:
30 stycznia 2023; 09:03 (Magdalena Jurewicz-Nowak)
Data edycji:
30 stycznia 2023; 09:09 (Magdalena Jurewicz-Nowak)

Zobacz także

24.02.2021
Językoznawstwo

Wartości językowe i kulturowe obecne w czasopiśmiennictwie polskim po roku 1989

Autor/Redaktor: Monika Katarzyna Kaczor, Anastazja Beata Seul

Aksjologia, pozostając domeną filozofii, budzi zainteresowanie przedstawicieli różnych dyscyplin – zwłaszcza humanistycznych i społecznych. Świat wartości obecny był w kulturze od zarania dziejów – obecny jest także i dziś. Świadectwem tej obecności jest także współczesne czasopiśmiennictwo.

07.12.2020
Językoznawstwo

Ewa Gorlewska,SŁOWNICTWO AKSJOLOGICZNE W KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Znaczenia tekstowe a konotacje potoczne

Autor/Redaktor:

Kategoria: Filologia polska Autorzy: Ewa Gorlewska Rok wydania: 2019 Numer ISBN: 978-83-7431-597-5 Liczba stron: 351 Format: B5 Wydawnictwo UwB

27.05.2020
Językoznawstwo

Leksykalno-stylistyczne zjawiska w Trylogii i Krzyżakach Henryka Sienkiewicza

Autor/Redaktor: Leonarda Mariak

Tom studiów został poświęcony językowi Trylogii i Krzyżaków, czyli najważniejszym powieściom historycznym w dorobku pisarskim Sienkie­wicza.

28.10.2021
Językoznawstwo

Język polski – między tradycją a współczesnością: księga jubileuszowa z okazji stulecia Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego

Autor/Redaktor: Ewa Katarzyna Horyń, Ewa Barbara Młynarczyk, Piotr Żmigrodzki

Tom zawiera kilkadziesiąt tekstów autorstwa językoznawców z różnych stron Polski, o tematyce bardzo zróżnicowanej, skupiającej się wokół problemów badawczych polszczyzny współczesnej i dawnej. Powstały one z myślą o uświetnieniu jubileuszu stulecia Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.