Biuletyn Polonistyczny

Nowość wydawnicza

Data dodania: 21.09.2019
Literaturoznawstwo

SACRUM W DOŚWIADCZENIU KOBIET. KULTUROWE PERSPEKTYWY. POLSKA I ŚWIATOWA

Autor/Redaktor:
ISBN:
978-83-746-7299-3

W naszej monografii zajmujemy się głównie wyrażaniem sacrum przez kobiety używające języka polskiego. To bardzo rozległa i długa tradycja, od średniowiecza związana z chrześcijaństwem, najczęściej w jego monastycznej formie.

W naszej monografii zajmujemy się głównie wyrażaniem sacrum przez kobiety używające języka polskiego. To bardzo rozległa i długa tradycja, od średniowiecza związana z chrześcijaństwem, najczęściej w jego monastycznej formie. Chcemy jednak skupić się nie tylko na tekstach religijnych mistyczek, ale również na obrazach literackich, figurach na wskroś fikcyjnych, które powstawały i wciąż powstają w polskojęzycznej poezji, prozie i dramacie. Interesują nas obecne ekspresje kobiecego opisu sacrum, ponieważ z jednej strony rozwijają tradycję katolicką, z drugiej zaś wychylają się ku nurtom duchowości alternatywnej czy prywatnej. Są to oczywiście zjawiska osadzone w określonym środowisku historycznym czy kulturowym i mające liczne konteksty znaczeniowe, których nie zdołamy wyczerpująco w ramach jednego zbioru wyjaśnić. Próbujemy zatem bardziej zająć się tymi sprawami przede wszystkim z rodzimej perspektywy. Jednocześnie jednak mamy świadomość, że podkreślając polski punkt widzenia, należy dopuścić do głosu badaczy ukazujących zjawiska zachodzące poza kręgiem polskojęzycznym i ściśle chrześcijańskim, ponieważ współczesna literatura nie może już być wyłącznie jednojęzyczna.

Fragment Wstępu

Spis treści

Daniel Kalinowski, Emilia Juchniewicz, Wstęp……………………………………………………………………3

Kobiety wobec sacrum w chrześcijaństwie

Aleksandra Skrzypczyk, Mistyczki w średniowiecznej Anglii – koncepcja Boga-Matki w „Revelations of Divine Love”  Juliany z Norwich…………………………………………………………………………………………..8

Katarzyna Kaczor-Scheitler, Sacrum doświadczane i opisywane w rękopiśmiennych medytacjach Teresy Petrycówny………………………………………………………………………………………………………..17

Krzysztof M. Obremski, „Ziemskie niebo” versus „piekiełko kobiet”  w klasztorze grodzieńskich brygidek…...31

Monika Kulesza, Kierownictwo duchowe w listach Marceliny Darowskiej……………………………………...43

Sacrum w doświadczeniu kobiet w tradycjach pozachrześcijańskich

Daniel Kalinowski, Alexandra David-Neel. Europejka w odkrywaniu buddyjskiego sacrum……………………60

Jacek Sieradzan, Od gospodyni domowej do żywej buddy: Alice Louise Zeoli inkarnacją XVII-wiecznej jogini tybetańskiej………………………………………………………………………………………………………..77

Adela Kuik-Kalinowska, Żeńska energia przebudzenia. Tsultrim Allione i „Kobiety mądrości”……………..…92

Literackie zapisy doświadczenia sacrum przez kobiety

Kamila Żukowska, „Devotus feminus sexus”. Religijna poezja Konstancji Benisławskiej jako przykład kobiecej modlitwy poetyckiej……………………………………………………………………………………………...103

Katarzyna Wasyl, Siła wiary i tradycji. Na przykładzie losów bohaterek „Z ciasnej sfery” Malwiny Meyersonowej……………………………………………………………………………………………………118

Katarzyna Zwolska-Płusa, Doświadczenie sacrum w prozie Romy Ligockiej…………………………………..129

Edyta Foltyn, „Przybytek mojej wiary (...) zamknę na siedem klamek własności.” Poezja Haliny Poświatowskiej………………………………………………………………………………………………….145

Bernadetta Żynis, Religijna ekspresja bohaterek Olgi Tokarczuk („Dom dzienny, dom nocny”, „Pokot”, „Anna In w grobowcach świata”)………………………………………………………………………………………157

Joanna Jawiczuk, Sacrum Matek - Profanum Obsoletek………………………………………………………..174

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.