Biuletyn Polonistyczny

Nowość wydawnicza

Data dodania: 21.09.2019
Literaturoznawstwo

WIELKIE POMORZE. WOJNA I POKÓJ

Autor/Redaktor:
ISBN:
978-83-7467-305-1

Ponownie stajemy dziś przed fenomenem kulturowym Wielkiego Pomorza. Po namyśle nad kwestiami omówionymi w opracowaniach: Mit i literatura (2009), Tożsamość i wielokulturowość (2011), Kultura i sztuka (2013), Wierzenia i religie (2015), Społecznoci i narody (2017), zastanawiamy się dzisiaj nad biegunowo wywołanymi hasłami: Wojna i pokój.

Przywołując problematykę historyczną, literacką i kulturoznawczą Pomorza, zamierzamy opisać zjawiska wielkich przewartościowań, konfliktów oraz ugód, jakie się dokonywały na terytorium pomiędzy Rostockiem a Gdańskiem. Czynimy to, sięgając do literackich, historiograficznych, czy też najszerzej rzecz ujmując kulturowych aktów wyrazu, mając świadomość, że właściwie każda z epok historycznych mogłaby być rozpatrywana w osobnej monografii, równie obszernej jak ta dzisiaj przedkładana uwadze Czytelnika. Nasze opracowanie dotyka wielu trudnych tematów i kwestii. Wszak Wielkie Pomorze było areną wojen o różnym podłożu, toczonych tak przed wieloma wiekami, jak i tych rozgrywających się w ostatnim stuleciu. Były one opisywane z różnych punktów widzenia, różnie się więc o nich pamięta. Brali w niech udział Polacy, Niemcy i Kaszubi, ale także Rosjanie, Francuzi czy Szwedzi. Każda z tych grup miała swoją własną perspektywę oceny wydarzeń, co tym bardziej było widoczne, kiedy dochodziło do zatwierdzenia przez strony konfliktu pokoju. Albo kiedy po latach i wiekach nadchodzi czas dokonywania ocen ludzi, wydarzeń i okoliczności (Ze Wstępu).

Spis treści

D. Kalinowski, A. Kuik-Kalinowska, Słowo wstępne…………………………………………3

 

Rafał Foltyn, Rugianie wobec sąsiadów 983-1168…………………………………………….8

Bronisław Nowak, Niewypowiedziana wojna. Zmagania pomorsko-krzyżackie do końca XIV wieku………………………………………………………………………………………….26

Krzysztof Korda, Między wojną a pokojem. Społeczeństwo polskie Pomorza  w latach 1918–1920 na przykładzie wybranych miejscowości z Pomorza (Ziemia Chełmińska, Powiśle, Kaszuby, Kociewie)…………………………………………………………………………...55

Danuta Drywa, Trudne wybory. Postawy mieszkańców Pomorza w kontekście wydarzeń politycznych z lat 1914-1939………………………………………………………………….70

Daniel Kalinowski, Ucieczka przed śmiercią. Żydowsko-pomorskie wspomnienia z lat trzydziestych XX wieku………………………………………………………………………..85

Marcin Prusak, Obraz walk o Wał Pomorski i o Kołobrzeg w 1945 r. w wybranych utworach literackich PRL-u……………………………………………………………………………..99

Joanna Flinik, Na skraju wojny i pokoju. Niemieccy wygnańcy i polscy przesiedleńcy w literackiej przestrzeni Pomorza……………………………………………………………..116

Barbara Gawrońska-Pettersson, „Kinderland ist abgebrannt”. Czasy wojenne i powojenne w Słupsku widziane oczyma dziecka – na podstawie wspomnień Klausa Zandera…………....131

Zbigniew Walczak, „Dziadek w Wehrmachcie”. Rzecz o losach Polaków i Kaszubów na Pomorzu w czasie II wojny światowej w świetle dokumentów, wspomnień i w literaturze pięknej……………………………………………………………………………………….144

Elżbieta Bugajna, Refleksje o II wojnie u wybranych poetów kaszubskich…………………166

Dariusz Majkowski, Gòdnik` 70 i 80. lata w repòrtażach i pòwiescach Stanisława Janczi..180

Krzysztof Skrzypiec, Propaganda z okresu I wojny światowej w kontekście zasobu Archiwum Państwowego w Koszalinie Oddział w Słupsku……………………………………………..190

Elżbieta Kal, Architektura w służbie wojny i pokoju. Obiekty Słupska z lat 30. XX w. w ideologicznym dyskursie…………………………………………………………………….194

Andrzej Stachowiak, Kulturowe uwarunkowania dewastacji denkmali z czasów Wielkiej Wojny na Pomorzu po 1945 roku……………………………………………………………214

Anna Sobiecka, Wojna – Pokój – Słupsk. Konteksty teatralne……………………………...232

Witosław Frankowska, „A w Raduni krwawa woda…” Obraz wojny i pokoju w ludowych i autorskich pieśniach Pomorza od XIX wieku……………………………………………….251

Andrzej Chludziński, Militarne ślady w nazewnictwie Pomorza Środkowego……………..276

Pastor Hans-Udo Vogler, „Miteinander ist besser, als gegeneinander!“ Hambacher Fest von 1827………………………………………………………………………………………….293

Marie-Luise Selden, Otto Freundlich. The Road of Peace in Europe………………………297

Daniel Kalinowski, Scenariusz spektaklu „Mój nowy dom”.……………………………….302

Zobacz także

21.09.2019
Literaturoznawstwo

E FRUCTU ARBOR COGNOSCITUR... W SZEŚĆSETNĄ ROCZNICĘ URODZIN JANA DŁUGOSZA

Autor/Redaktor:

1 grudnia 2015 r. Akademia Pomorska i Muzeum Pomorza Środkowego przygotowały sympozjum naukowe zatytułowane E fructu arbor cognoscitur… W sześćsetną rocznicę urodzin Jana Długosza. Odbyło się ono w gościnnych murach Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku.

06.11.2019
Historia literatury

Północne miniatury krytyczne. Koloryty ziem pruskich i varia

Autor/Redaktor: Zbigniew Chojnowski

Publikacja stanowi kontynuację rozważań zawartych w książce Zbigniewa Chojnowskiego "Północne miniatury krytyczne. Odcienie kultury literackiej na Warmii i Mazurach".

21.09.2019
Literaturoznawstwo

SACRUM W DOŚWIADCZENIU KOBIET. KULTUROWE PERSPEKTYWY. POLSKA I ŚWIATOWA

Autor/Redaktor: Daniel Kalinowski

W naszej monografii zajmujemy się głównie wyrażaniem sacrum przez kobiety używające języka polskiego. To bardzo rozległa i długa tradycja, od średniowiecza związana z chrześcijaństwem, najczęściej w jego monastycznej formie.

25.02.2019
Inne

Polska semidemokracja. Dylematy oddolnej demokracji w III Rzeczpospolitej

Autor/Redaktor: Mirosław Matyja

Profesor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie PUNO w Londynie, Mirosław Matyja w swojej najnowszej publikacji "nazywa rzeczy po imieniu", podając konkretne przykłady nieudolności funkcjonowania państwa polskiego. Autor przedstawia jednocześnie pragmatyczne sposoby uzdrowienia chorego systemu politycznego w Polsce, a to dzięki wprowadzeniu wybranych instrumentów demokracji oddolnej na wzór szwajcarski: referendum, inicjatywy obywatelskiej i weta obywatelskiego.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.