Biuletyn Polonistyczny

Konkurs

Data dodania: 26.07.2019
Termin zgłoszeń: 31.07.2019

„PIK-owy Laur” – promocja literatury w mediach

Instytucje:

Polska Izba Książki oraz Festiwal Conrada zapraszają do udziału w konkursie dla pracowników mediów, którzy popularyzują czytelnictwo i stylumują rozwój środowiska dziennikarskiego w tym obszarze.

Konkurs ma na celu propagowanie czytelnictwa w środkach masowego przekazu oraz uświadamianie potrzeby codziennej informacji o ważnych zjawiskach literackich i wydawniczych. Kandydatów do nagrody PIK-owy Laur mogą zgłaszać: instytucje kultury, bibliotekarze, księgarze, wydawcy, a przede wszystkim czytelnicy.

Nagroda PIK-owy Laur przyznawana jest dziennikarzom, którzy prezentują wiedzę o książkach oraz promują kulturę czytelniczą w sposób rzetelny, ciekawy i innowacyjny. Dbają też, by tematy dotyczące życia literackiego były obecne w mediach za sprawą publikacji prasowych, programów radiowych i telewizyjnych, materiałów zamieszczanych na portalach internetowych oraz akcji społecznych, które wpływają na wzrost zainteresowania książkami.

Wskazano trzy kategorie, w których przyznawane są nagrody: „Najciekawsza prezentacja książki i czytania w mediach drukowanych”, „Najciekawsza prezentacja książki i czytania w mediach audiowizualnych” i „Najciekawsza prezentacja książki i promocja czytania w Internecie”. W ramach konkursu przewidziano ponadto nagrodę specjalną, jako szczególne wyróżnienie za działalność na rzecz promocji czytelnictwa.

Zgłoszenia kandydatur w konkursie należy przesłać do 31 lipca 2019 drogą elektroniczną: biuro@pik.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Polska Izba Książki, ul. Oleandrów 8, 00-629 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs PIK-owy Laur”.

Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:

- imię i nazwisko osoby i/lub nazwę programu zgłaszanych do nagrody;

- uzasadnienie dla zgłoszenia danej kandydatury: wskazanie osiągnięć, szczególnych wartości danej działalności indywidualnej, względnie programu;

- dane osoby zgłaszającej: imię i nazwisko, adres, nazwę firmy.

 Ogłoszenie wyników 11. edycji konkursu PIK-owy Laur odbędzie się podczas Festiwalu Conrada

Informacje

Słowa kluczowe:

Zobacz także

19.10.2015

KONKURS O NAGRODĘ "ARCHIWUM EMIGRACJI" ZA PRACĘ MAGISTERSKĄ I DOKTORSKĄ NA TEMAT EMIGRACJI POLSKIEJ XX WIEKU

  Celem Nagrody jest promocja podstawowych badań naukowych nad różnorodnymi zagadnieniami związanymi z dziejami i dorobkiem wychodźstwa polskiego w XX w.

02.12.2017

Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Celem konkursu Monografie jest finansowanie wydania najlepszych, oryginalnych i niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

19.10.2015

Konkurs na logo Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dziekan WNH UKSW oraz Wydziałowa Rada Studenów WNH UKSW serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie i nadsyłania projektów logo, które będzie najlepiej korespondować z charakterem Wydziału i stanie się jego znakiem rozpoznawczym. Projekty prosimy przysyłać do 20.05.2015 r. na mail: wnhuksw@gmail.com

19.10.2015

Konkurs na napisanie pracy doktorskiej na temat twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

Dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN, prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski, oraz Prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki, kierownik projektu pt. Kontynuacja wydania krytycznego dzieł zebranych Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, t. 4-13, finansowanego przez NPRH, ogłaszają konkurs na napisanie pracy doktorskiej z literaturoznawstwa i edytorstwa na temat twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Praca będzie powstawać w Pracowni Poetyki Historycznej IBL PAN, w ramach w/w projektu. W konkursie mogą wziąć udział osoby z tytułem magistra (w tym także przyjęte już na studia doktoranckie o profilu literaturoznawczym).

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.