Biuletyn Polonistyczny

Oferta edukacyjna

Termin nadsyłania zgłoszeń:

Filologia polska - studia licencjackie

Miasto:
Szczecin
Tryb:
stacjonarne
Rodzaj oferty:
Studia I stopnia
Data ogłoszenia:
15.05.2019

Uniwersytet Szczeciński zaprasza do podjęcia studiów na kierunku filologia polska. Studia I stopnia trwają 6 semestrów i umożliwiają uzyskanie stopnia zawodowego licencjata.

Studia na tym kierunku umożliwiają zdobycie ogólnego wykształcenia humanistycznego  i podstawowej  wiedzy z zakresu filologii polskiej – nauki o języku i o literaturze. Przygotowują do rozumienia i  analizowania zjawisk i procesów literackich, językowych  i kulturowych  przeszłości i współczesności. Pozwalają poznać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz uczą posługiwać się  językiem specjalistycznym z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa. Student jest przygotowany do samodzielnego gromadzenia i przetwarzania informacji, poszerzania swojej wiedzy oraz rozwiązywania  problemów zawodowych.

Specjalności:

  • reklamowa,
  • komunikacja medialna i public relations, 
  • edytorsko-wydawnicza,
  • krytycznoliteracka,
  • bibliologiczna,
  • nauczycielska.

(Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów).

Nasi absolwenci pracują – w zależności od ukończonej specjalności - jako: nauczyciele języka polskiego, krytycy literaccy, edytorzy, redaktorzy, specjaliści PR, bibliotekarze, pracownicy agencji reklamowych i mediów.

Kontakt:
Uniwersytet Szczeciński
Wydział Filologiczny
al. Piastów 40 b
70-065 Szczecin

Informacje

Wysokość czesnego:
brak opłat
Długość trwania kursu:
6 semestrów

Zobacz także

25.05.2015

Podyplomowe Studia Edytorskie

Tematyka i program studiów: Studia przeznaczone są dla posiadaczy tytułu zawodowego magistra lub licencjata (przede wszystkim takich kierunków jak polonistyka, historia, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa). Program obejmuje problematykę edytorstwa naukowego, w odniesieniu do dokumentów z epok dawnych, tekstów z XIX i XX wieku oraz najnowszych zjawisk z dziedziny globalnej komunikacji elektronicznej. W trakcie studiów omawiane są podstawy opracowania i przygotowania do druku różnego rodzaju tekstów literackich i paraliterackich (pamiętniki, listy) dawnych i współczesnych. W ofercie programowej znajdują się m.in. wykłady i konwersatoria dotyczące językowych i grafologicznych podstaw edytorstwa, tekstologii (krytyki tekstu), pracy redakcyjnej, komputerowego przygotowania publikacji do druku. Studia pomogą zdobyć niezbędne kompetencje przyszłym edytorom i redaktorom, pracownikom instytucji wydawniczych, a także badaczom historii czy historykom literatury, którzy chcą zająć się działalnością edytorską.

17.08.2015

Podyplomowe Studia "Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego" (III edycja)

Tematyka i program studiów: Studia trwają 2 semestry i obejmują 192 godziny lekcyjne.

01.07.2016

Studia doktoranckie z zakresu literaturoznawstwa w IBL PAN

Trwa nabór na stacjonarne studia doktoranckie Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Rekrutacja odbędzie się w drugiej połowie września 2018 roku. Dokładny termin zostanie podany w sierpniu.

05.09.2016

Studia doktoranckie na kierunku językoznawstwo

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem magistra lub równorzędnym z kierunków: filologicznych lub pokrewnych.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.