Biuletyn Polonistyczny

Oferta edukacyjna

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30.01.2016
Data dodania: 07.12.2015

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Miasto:
Zielona Góra
Rodzaj oferty:
Studia podyplomowe

REKRUTACJA:

Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy posiadają dyplom ukończenia co najmniej studiów licencjackich różnych kierunków bądź też są studentami ostatniego roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich (studenci ostatniego roku studiów licencjackich bądź magisterskich muszą złożyć dyplom ich ukończenia najpóźniej do końca drugiego semestru właściwej edycji studiów podyplomowych).

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe;
  • 1 fotografia;
  • dyplom ukończenia co najmniej studiów licencjackich (studenci ostatniego roku studiów licencjackich bądź jednolitych magisterskich mogą złożyć dyplom w późniejszym terminie - najpóźniej do końca drugiego semestru właściwej edycji studiów podyplomowych);
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (oryginał);
  • kopia ksero dowodu osobistego.

DOKUMENTY PRZYJMUJE:

Sekretariat Instytutu Filologii Polskiej UZ, al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra; tel.: (0-68) 328 47 01; pokój 212.

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA:

Program studiów obejmuje 350 godzin zajęć dydaktycznych (75 punktów ECTS) podzielonych na pięć modułów i realizowanych przez trzy semestry, oraz praktykę biblioteczną w wymiarze 150 godzin (6 punktów ECTS), której realizację przewidziano między pierwszym a trzecim semestrem studiów. W sumie w programie studiów przewidziano 500 godzin zajęć, którym odpowiada liczba 81 punktów ECTS.

Absolwent kwalifikacyjnych studiów podyplomowych w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, otrzymując świadectwo ich ukończenia, potwierdzające nabyte kwalifikacje do pracy w różnych typach bibliotek, jest wyposażony w uniwersalne umiejętności związane z organizacją i zarządzaniem informacją. Ponieważ wśród zawodów przyszłości wskazuje się m. in. zawody związane z wyszukiwaniem i przetwarzaniem informacji (np. specjalista ds. klasyfikowania i indeksowania informacji, audytor wiarygodności informacji), kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, a zwłaszcza przewidziana w ich programie specjalność broker informacji, w pierwszej kolejności wyposażają absolwenta w wiedzę i kwalifikacje umożliwiające podjęcie takich właśnie profesji (w szczególności jest to wiedza dotyczącą wszelkiego typu źródeł informacji, umiejętności sprawnego wyszukiwania, selekcji i oceny jakości informacji, tworzenia źródeł i zasobów informacji, wdrażania narzędzi cyfrowych w informacji oraz znajomości metod pracy z użytkownikiem informacji). Ponadto, w ramach specjalności bibliotekarstwo praktyczne, absolwenci otrzymują kwalifikacje i umiejętności w zakresie 1) pozyskiwania funduszy zewnętrznych oraz marketingu i promocji w pracy bibliotekarza, 2) gromadzenia, dokumentowania i udostępniania dorobku dziedzictwa kultury lokalnej oraz 3) posługiwania się metodami i sposobami analizy i interpretacji różnych wytworów kultury w tym kultury masowej.

Informacje

Wysokość czesnego:
opłata za semestr 1350 zł; opłata rekrutacyjna 85 zł
Długość trwania kursu:
3 semestry

Zobacz także

07.09.2017

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

Instytut Filologii Polskiej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie we współpracy z Biblioteką Główną Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Biblioteką Miejską im. Dra Władysława Biegańskiego w Częstochowie zaprasza wszystkich zainteresowanych dokształcaniem się lub zdobyciem nowej specjalności do studiowania w ramach studiów podyplomowych z zakresu Bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

03.01.2018

Studia podyplomowe "Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa"

Nabór na studia podyplomowe BIBLIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA Rekrutacja do 31 STYCZNIA 2018 r.

12.09.2018

Studia Podyplomowe Informacja i komunikacja językowa w biznesie i administracji

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom umiejętności efektywnego i selektywnego wyszukiwania informacji z różnych źródeł i baz danych, a także umiejętności poprawnego i skutecznego tworzenia różnego rodzaju komunikatów biznesowych i urzędowych.

25.05.2015

Podyplomowe Studia Edytorskie

Tematyka i program studiów: Studia przeznaczone są dla posiadaczy tytułu zawodowego magistra lub licencjata (przede wszystkim takich kierunków jak polonistyka, historia, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa). Program obejmuje problematykę edytorstwa naukowego, w odniesieniu do dokumentów z epok dawnych, tekstów z XIX i XX wieku oraz najnowszych zjawisk z dziedziny globalnej komunikacji elektronicznej. W trakcie studiów omawiane są podstawy opracowania i przygotowania do druku różnego rodzaju tekstów literackich i paraliterackich (pamiętniki, listy) dawnych i współczesnych. W ofercie programowej znajdują się m.in. wykłady i konwersatoria dotyczące językowych i grafologicznych podstaw edytorstwa, tekstologii (krytyki tekstu), pracy redakcyjnej, komputerowego przygotowania publikacji do druku. Studia pomogą zdobyć niezbędne kompetencje przyszłym edytorom i redaktorom, pracownikom instytucji wydawniczych, a także badaczom historii czy historykom literatury, którzy chcą zająć się działalnością edytorską.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.