Biuletyn Polonistyczny

Oferta edukacyjna

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15.07.2019
Data dodania: 08.07.2019

Logopedia - studia magisterskie

Miasto:
Łódź
Tryb:
stacjonarne
Rodzaj oferty:
Studia II stopnia

Studia na kierunku LOGOPEDIA pozwalają na uzyskanie poszerzonej wiedzy oraz umiejętności w zakresie diagnozowania, korekty i terapii zaburzeń mowy u dzieci i osób dorosłych. Program studiów II stopnia kładzie szczególny nacisk na kształcenie logopedów w zakresie wiedzy i umiejętności odnoszących się do terapii zaburzeń mowy, przede wszystkim o podłożu neurologicznym i genetycznym.

Główne przedmioty

Metodologia badań naukowych i logopedycznych, Profilaktyka logopedyczna z elementami wczesnego wspomagania rozwoju mowy, Zaburzenia komunikacji językowej – dysglosja, Zaburzenia komunikacji w chorobach neurodegeneracyjnych, Zaburzenia komunikacji w dziecięcym porażeniu mózgowym, Zaburzenia komunikacji w upośledzeniu umysłowym, Zaburzenia mowy u osób niedowidzących i niewidomych, Zaburzenia mowy ze spektrum autyzmu, Dydaktyka postępowania logopedycznego, Lingwistyczne metody w logopedii, Kultura słowa, Wielojęzyczność a rozwój mowy, Pedagogika specjalna, Psychologia społeczna, Elementy psychoterapii.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku logopedia będzie przygotowany do podjęcia pracy logopedy we wszystkich placówkach zatrudniających takich specjalistów, tj. w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach (powszechnych, integracyjnych i specjalnych), w ośrodkach szkolno-pedagogicznych dla dzieci i młodzieży, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w ośrodkach wczesnej interwencji dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, w placówkach służby zdrowia typu ambulatoryjnego i lecznictwa zamkniętego (szpitale, kliniki), w domach pomocy społecznej i sanatoriach. Jako specjalista od kształtowania i korygowania emisji głosu oraz techniki mówienia może być zatrudniony w rozgłośniach radiowych, stacjach telewizyjnych oraz placówkach kulturalnych. Dyplom absolwenta studiów magisterskich umożliwia otwarcie prywatnej praktyki logopedycznej oraz podnoszenie kwalifikacji na studiach podyplomowych kształcących w specjalizacjach logopedycznych, np. surdologopedii i neurologopedii.

Absolwent przygotowany będzie do prowadzenia badań naukowych w zakresie logopedii oraz kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia.

Rekrutacja:

1. Z uwagi na specyfikę kierunku oferta skierowana jest do absolwentów studiów licencjackich kierunków: logopedia, logopedia ogólna, logopedia ogólna i kliniczna, logopedia z audiologią.

2. Kwalifikacja odbywać się będzie na podstawie:

- konkursu dyplomów - 50%,

- średniej ocen ze studiów, wyliczonej przez macierzysty dziekanat (tej samej, która  była uwzględniona przy wyliczeniu oceny na dyplomie) - 50%.

Wykaz dokumentów dostepny jest w zakładce Pomoc->Rekrutacja->Wymagane dokumenty - studia drugiego stopnia.

Kandydaci na studia stacjonarne ze statusem "zakwalifikowany" składają komplet wymaganych dokumentów:

Miejsce: Wydział Filologiczny

ul. Pomorska 171/173

90-236 Łódź

sale 01 i 02 (poziom -1)

Terminy:

25.07.2019 r. (czwartek) godz. 12:00-16:00

26.07.2019 r. (piątek) godz. 10:00-14:00

29.07.2019 r. (poniedziałek) godz. 10:00-14:00

Kontakt:

Dane kontaktowe do osoby zajmującej się rekrutacją na Wydziale Filologicznym:

Katarzyna Pawłowska - rekrutacja-filologia@uni.lodz.pl, tel. 42 664 52 16

Telefony kontaktowe do sekretarzy komisji rekrutacyjnej:

42 635 68 96, 42 235 01 60, 42 235 01 61

Informacje

Wysokość czesnego:
bez opłat
Długość trwania kursu:
dwa lata
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.