Biuletyn Polonistyczny

Oferta edukacyjna

Termin nadsyłania zgłoszeń: 26.09.2016
Data dodania: 29.09.2015

Studia Podyplomowe Edytorstwo Tekstów Literackich

Instytucja:
Miasto:
Łódź
Tryb:
zaoczne
Rodzaj oferty:
Studia podyplomowe
Data ogłoszenia:
01.09.2016

Tematyka studiów: Podstawowym założeniem programowym jest przygotowanie profesjonalnej kadry wykwalifikowanych edytorów, redaktorów i  korektorów do pracy w  wydawnictwach, zwłaszcza o  charakterze humanistycznym, a  także w  redakcjach czasopism, szczególnie kulturalno-literackich, gazet i  agencji reklamowych. Mamy na względzie także to, że absolwenci specjalności nauczycielskiej i  czynni nauczyciele będą mogli zwiększyć swoje kwalifikacje, posiadłszy wszechstronne umiejętności posługiwania się komputerem.

Program: Techniczne opracowanie tekstu, Komputerowy skład tekstu, Podstawy edytorstwa, Praca redaktora wydawniczego: Redagowanie tekstów użytkowych i edukacyjnych, Język tekstu w  edycji, Krytyka tekstu, Typografia, Zarządzanie działalnością wydawniczą z elementami prawa autorskiego.

Kandydaci: Studia są przeznaczone przede wszystkim dla absolwentów humanistycznych studiów magisterskich i  absolwentów humanistycznych studiów licencjackich, ale również dla absolwentów kierunków technicznych.

Termin zajęć: zajęcia odbywać się będą średnio co 2 tygodnie, w soboty i niedziele, w Pracowni Komputerowej Katedry Edytorstwa w nowym gmachu Wydziału Filologicznego.

Liczba miejsc: 21

Kierownik Studiów: prof. zw. dr hab. Barbara Wolska

Informacji udziela mgr Iwona Niedźwiecka

Dane teleadresowe:

Adres: 90-236 Łódź, ul. Pomorska 171/173, p. 3.39

Telefon: (48 42) 664 52 61

E-mail: iwonanie@uni.lodz.pl

http://edytorstwo.uni.lodz.pl/studia-podyplomowe/

Informacje

Wysokość czesnego:
w roku akademickim 2015/2016 — 3600,00 zł za rok; możliwość wpłat w dwóch ratach semestralnych
Długość trwania kursu:
Program studiów obejmuje 266 godzin (dwa semestry), w tym 56 godz. wykładów i 210 godz. warsztatów.

Zobacz także

25.05.2015

Podyplomowe Studia Edytorskie

Tematyka i program studiów: Studia przeznaczone są dla posiadaczy tytułu zawodowego magistra lub licencjata (przede wszystkim takich kierunków jak polonistyka, historia, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa). Program obejmuje problematykę edytorstwa naukowego, w odniesieniu do dokumentów z epok dawnych, tekstów z XIX i XX wieku oraz najnowszych zjawisk z dziedziny globalnej komunikacji elektronicznej. W trakcie studiów omawiane są podstawy opracowania i przygotowania do druku różnego rodzaju tekstów literackich i paraliterackich (pamiętniki, listy) dawnych i współczesnych. W ofercie programowej znajdują się m.in. wykłady i konwersatoria dotyczące językowych i grafologicznych podstaw edytorstwa, tekstologii (krytyki tekstu), pracy redakcyjnej, komputerowego przygotowania publikacji do druku. Studia pomogą zdobyć niezbędne kompetencje przyszłym edytorom i redaktorom, pracownikom instytucji wydawniczych, a także badaczom historii czy historykom literatury, którzy chcą zająć się działalnością edytorską.

17.08.2015

Podyplomowe Studia "Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego" (III edycja)

Tematyka i program studiów: Studia trwają 2 semestry i obejmują 192 godziny lekcyjne.

01.07.2016

Studia doktoranckie z zakresu literaturoznawstwa w IBL PAN

Trwa nabór na stacjonarne studia doktoranckie Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Rekrutacja odbędzie się w drugiej połowie września 2018 roku. Dokładny termin zostanie podany w sierpniu.

05.09.2016

Studia doktoranckie na kierunku językoznawstwo

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem magistra lub równorzędnym z kierunków: filologicznych lub pokrewnych.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.