Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 02.12.2019 g.09:00 - 03.12.2019 g.16:00
Data dodania: 18.06.2019

Antoni Lange. Reinterpretacje, rewizje, dzieje odbioru. W 90. Rocznicę Śmierci Pisarza / Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Typ wydarzenia:
Konferencja
Organizatorzy:

Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku zaprasza na konferencję naukową poświęconą Antoniemu Langemu – w 90. Rocznicę Śmierci.

Antoni Lange. Fotografia portetowa

Zakład Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny Uniwersytetu W Białymstoku mają zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową: „Antoni Lange. Reinterpretacje, Rewizje, Dzieje Odbioru. W 90. Rocznicę Śmierci Pisarza”.

Sesja odbędzie się w dniach: 2–3 grudnia 2019 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku.

Zagadnienia badawcze:

 • Reinterpretacje twórczości pisarza
 • Biografia Antoniego Langego
 • Antoni Lange i ludzie jego czasu – zbliżenia / dopowiedzenia / odkrycia
 • Źródła i konteksty filozoficzne i religijne twórczości pisarza
 • Zapomniane utwory literackie Langego we współczesnej interpretacji
 • Dokonania  translatorskie autora Rozmyślań
 • Twórczość Antoniego Langego w kręgu sztuki i myśli estetycznej
 • Antoni Lange i współczesna science fiction
 • Twórczość dramatopisarska
 • Poetyka i język dzieł twórcy
 • Antoni Lange wobec kultur europejskich i światowych
 • Pisarz w ujęciu współczesnych metodologii badań literackich
 • Dzieje recepcji: od Młodej Polski po współczesność

Opłata konferencyjna wynosi: 400 zł. Pokrywa ona koszty kateringu, obiadu, materiałów konferencyjnych i druku monografii pokonferencyjnej. Uczestnicy przejeżdżają na koszt własny i opłacają zakwaterowanie (gościom konferencji zostanie zaproponowana lista hoteli). Zgłoszenia prosimy nadsyłać do: 15 lipca 2019 roku na adres mailowy: pavelwoyciechowski@onet.eu.

Informacje

Opłata:
400 zł
Do pobrania:

Zobacz także

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.