Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 06.05.2022 - 07.05.2022
Data dodania: 16.01.2022

Doświadczenie biograficzne w perspektywie badań nad II wojną światową. Między przeszłością a teraźniejszością

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Olsztyn

Instytut Literaturoznawstwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Institut für Slavistik, Turkologie und zirkumbaltische Studien. Johannes Gutenberg-Universität Mainz zapraszają na międzynarodową konferencję "Doświadczenie biograficzne w perspektywie badań nad II wojną światową. Między przeszłością a teraźniejszością", która odbędzie się 6 i 7 maja 2022 roku w Olsztynie, w Centrum Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (ul. Kurta Obitza 1).

Tematy związane z II wojną światową wciąż są aktualne i istnieją w świadomości współczesnych, a wiedzy o tych odległych już czasach nieustannie dostarczają zarówno różne gatunki piśmiennictwa faktograficznego, jak i beletrystyka czy poezja. W dyskursie tym biorą również udział inne środki przekazu, np. film, teatr, fotografia czy sztuki plastyczne. Niezwykle istotny staje się w doświadczaniu wojny głos (odchodzących już niestety) świadków, który podpowiada, w jaki sposób zmierzyć się z tym tematem. Pisanie autobiograficzne stało się żywiołem XX i XXI wieku, a doświadczenie biograficzne jest istotne w bardzo wielu kontekstach: pozwala ustalić okoliczności przeżycia autobiograficznego, znaleźć odpowiedź na pytania o tożsamość ofiar i ocalonych. Jest także ilustracją przeszłości i pomaga ją zrozumieć w perspektywie współczesnej.

Zapraszamy literaturoznawców i kulturoznawców do spotkania i wymiany refleksji naukowej skupionej między innymi wokół następujących zagadnień:

1) literatura autobiograficzna jako źródło wiedzy o przeszłości, zwłaszcza o II wojnie światowej;

2) teraźniejszość – pamięć – postpamięć – przemiany obrazu czasów wojny w literaturze wspomnieniowej (realizm i mitotwórstwo);

3) biografizm a różne realizacje gatunkowe: biografia, autobiografia, reportaż, dziennik, pamiętnik i inne;

4) poezja a wojna, autobiografizm i postwojenne wizje świata;

5) strategie pisarskie w literaturze obozowej;

6) teksty kultury wobec doświadczeń II wojny światowej;

7) inne propozycje.

Opłata konferencyjna wynosi dla pracowników naukowych 400 zł, dla doktorantów 250 zł i obejmuje:

a) druk publikacji w czasopiśmie punktowanym (po uzyskaniu pozytywnej recenzji);

b) dwa obiady;

c) uroczystą kolację;

d) przerwy kawowe;

e) materiały konferencyjne.

Wpłat należy dokonać na konto do 10 kwietnia 2022 roku: 92 1240 6960 5798 0000 1488 0106 z dopiskiem „biografia”.

Zgłoszenia należy przesyłać do 31 marca 2022 r. na adres: konferencja.drugawojna.olsztyn@uwm.edu.pl

Pragniemy zastrzec możliwość odrzucenia referatów, które nie spełnią wymogów wynikających z tematu konferencji. Szczegółowe informacje organizacyjne (informacje o programie i bazie noclegowej) zostaną przesłane w drugiej połowie kwietnia 2022 roku.

Serdecznie zapraszamy!

Komitet naukowy:

prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

prof. Alfred Gall, Johannes Gutenberg Universität Mainz

dr hab. Roman Bobryk, prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

dr hab. Aneta Jachimowicz, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

dr hab. Iwona Maciejewska, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

dr hab. Sławomir Sobieraj, prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Komitet organizacyjny – Redakcja „Prac Literaturoznawczych”:

dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM - j.chlosta-zielonka@uwm.edu.pl

dr hab. Aneta Jachimowicz, prof. UWM - aneta.jachimowicz@uwm.edu.pl

dr hab. Iwona Maciejewska, prof. UWM - iwona.maciejewska@uwm.edu.pl

dr Dorota Gładkowska - dorota.gladkowska@uwm.edu.pl

dr Piotr Przytuła - p.przytula@uwm.edu.pl

dr Katarzyna Witkowska - katarzyna.witkowska@uwm.edu.pl

mgr Joanna Daniluk - joanna.daniluk@uwm.edu.pl

Informacje

Adres:
Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie, ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn
Data zgłaszania prelegentów:
31.03.2022
Opłata:
400,00 zł (pracownicy naukowi); 250,00 zł (doktoranci)
Data dodania:
16 stycznia 2022; 00:35 (Grzegorz Igliński)
Data edycji:
16 stycznia 2022; 00:35 (Mariola Wilczak)
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.