Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 05.06.2015 - 07.06.2015
Data dodania: 16.09.2016

Dyskursy gier wideo /1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Kraków
Grupy docelowe:
Studenci, Doktoranci, Samodzielni Pracownicy Naukowi

Badania nad grami wideo, jak i nad każdym innym medium, wymagają – oprócz kluczowych dla każdej dyscypliny naukowej studiów specjalistycznych – refleksji transdyscyplinarnej, uwzględniającej możliwie najszersze spectrum dyskursów współczesnej humanistyki. Niezależnie od tego, czy gry wideo uznaje się za medium narracyjne czy też nie, bezsprzeczny pozostaje ich doniosły wkład w kształtowanie kultury ponowoczesnej, dający się odczuć za-równo podczas częstokroć zbyt emocjonalnie angażujących debat medialnych, jak i w refleksji uniwersyteckiej, coraz częściej stającej wobec konieczności przeformułowania granic istniejących dyscyplin naukowych. Mając to w szczególności na uwadze, organizatorzy Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Dyskursy gier wideo zapraszają pracowników naukowych, doktorantów i studentów do podjęcia transdyscyplinarnej refleksji nad:

1) historią przemysłu growego i ewolucją gier wideo;
2) teorią gier wideo;
3) filozofią gier wideo;
4) krytyką gier wideo;
5) estetyką gier wideo;
6) etyką i polityką gier wideo;
7) grami wideo w badaniach ludologicznych;
8) grami wideo w perspektywie antropologiczno-kulturowej;
9) grami wideo w dyskursie medialnym;
10) grami wideo w perspektywie pedagogicznej;
11) grami wideo w płynnej nowoczesności;
12) dyskursami gier wideo (postkolonializm, dekonstrukcja, feminizm, gender studies, queer studies, men studies, etc.);
13) transhumanizmem i cyborgizacją w grach wideo;
14) teorią i filozofią światów wirtualnych;
15) grywalizacją (gamification) i nurtem serious games;
16) najnowszymi sporami ludologicznymi i krytycznymi (np. Gamers Gate);
17) światotwórstwem i transmedialnością w grach wideo;
18) sporem narratologii i ludologii;
19) wkładem osobowości internetowych w rozwój krytyki gier wideo (np. Feminist Frequency, Angry Joe Show, The Cynical Brit, Clueless Gamer etc.);
20) kulturą e-sportu;
21) funkcjonowaniem gier wideo w dydaktyce uniwersyteckiej.

Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej antologii artykułów pokonferencyjnych w open accessie (udostępnionej w Centrum Otwartej Nauki na licencji CC BY-SA 3.0). Wybrane artykuły mogą zostać wytypowane do publikacji w recenzowanym kwartalniku naukowym „Facta Ficta”.

Miejsce konferencji:

Dokładne informacje już wkróce.
Kraków

Cena:

Na pokrycie kosztów związanych z cateringiem, wynajmem sali i przygotowaniem materiałów konferencyjnych przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 450 zł dla badaczy z tytułem doktora i wyższym oraz 300 zł dla doktorantów i studentów, którą należało będzie uiścić najpóźniej do 20 maja 2015 r.

Zgłaszanie uczestnictwa biernego:

Wcześniejsza rejestracja uczestników: Tak

Listowne na adres dyskursygierwideo@gmail.com z adnotacją "Rejestracja" w tytule wiadomości.

Zgłaszanie uczestnictwa czynnego:

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres dyskursygierwideo@gmail.com mija 5 maja 2015 roku. Do abstraktu należy dołączyć krótką notę biograficzną sformułowaną podług powszechnie przyjętych standardów (afiliacja, tytuł naukowy oraz profil badawczy). Objętość abstraktu wraz z biogramem nie powinna przekroczyć dwóch stron znormalizowanego maszynopisu (maksymalnie do 600 słów). Informacja o pozytywnym bądź negatywnym rozpatrzeniu propozycji wystąpienia konferencyjnego zostanie rozesłana do autorów 10 maja 2015 roku.

Kontakt do organizatorów:

  • SPRAWY NAUKOWE - Krzysztof M. Maj, kontakt: krzysztof.m.maj(at)gmail.com
  • SPRAWY ORGANIZACYJNE - Mateusz Zimnoch, kontakt: mateusz.zimnoch(at)gmail.com

Więcej informacji:

dyskursygierwideo.wordpress.com

Informacje

Data zgłaszania prelegentów:
10.05.2015 21:30
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.