Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 22.10.2014 g.09:00 - 24.10.2014 g.14:00
Data dodania: 11.11.2015

KONFERENCJA Z OKAZJI 500-LECIA „MELENCOLII” ALBRECHTA DÜRERA. ŚWIATY MELANCHOLII

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Opole
Organizatorzy:

KONFERENCJA Z OKAZJI 500-LECIA „MELENCOLII” ALBRECHTA DÜRERA.
ŚWIATY MELANCHOLII

PROGRAM:

 

ŚRODA 22 PAŹDZIERNIKA

Sala odczytowa Muzeum Śląska Opolskiego (wejście od ul. Muzealnej)

9.15-9.30 – otwarcie konferencji

9.30-11.10

·      Dr hab. Andrzej K. Kuropatnicki (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) – Medyczne i religijne aspekty melancholii  

·      Dr hab., prof. UO Bogusław Czechowicz (Uniwersytet Opolski, Uniwersytet w Hradcu Králové) – „Melencolia I” Albrechta Dürera jako „dyptyk”?

·      Dr Anna Maria Skibska (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) – O dwóch aspektach melancholii indukowanych miedziorytem Albrechta Dürera

·      Dr Joanna Zagożdżon (Uniwersytet Opolski) – Hieroglifika zwierzęca i melancholia w graficznych kompozycjach Albrechta Dürera

11.10-11.50 – dyskusja

11.50-12.10 – przerwa

12.10-13.30

·      Dr Agnieszka Osińska (PSP nr 5 w Wałbrzychu) – „Jak szatan w chmurze, wyjąc z boleści, w noc się zanurzę…”. Melancholia w twórczości Williama Blake’a

·      Dr Edyta Chlebowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – Nie tylko „Solo” - figury melancholii w plastycznej twórczości Norwida

·      Dr hab. Piotr Chlebowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – Norwidowe przezwyciężanie melancholii. („Quidam”-„Marionetki”- „Solo”)

13.30-14.00 – dyskusja

14.00-15.15 – przerwa

15.15-17.00

·      Mgr Monika Bednarczyk (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) – „Stacja szósta: Św. Weronika ociera twarz Jezusowi”- między melancholią a ekstazą

·      Mgr Adam Szeląg (Uniwersytet Wrocławski) – Wymiary „Melancholii” Jacka Malczewskiego - wizjonerskie, wielowątkowe i monumentalne wyobrażenie ojczyzny

·      Dr Andrzej Franaszek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) – Flet Szczurołapa. O melancholii w twórczości Pawła Huelle

·      Mgr Tomasz Górny (Uniwersytet Jagielloński) – Melancholia speculativa. „Doktor Faustus” Tomasza Manna między Dürerem a Schönbergiem

17.00-17.20 – przerwa

17.20-18.10

·      Dr Aneta Jurzysta (Uniwersytet Rzeszowski) – Dürer wiecznie żywy albo o mrokach niemieckiej duszy. Oblicza melancholii w literaturze niemieckiej ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Gottfrieda Benna, Petera Weissa i Güntera Grassa

·      Dr Estera Głuszko-Boczoń (Uniwersytet Rzeszowski) – W obronie prawa do melancholii. Ślimacza ścieżka między bezruchem a aktywnością w powieści „Z dziennika ślimaka” Güntera Grassa

18.10-18.50 – dyskusja

 

CZWARTEK 23 PAŹDZIERNIKA

Uniwersytet Opolski, Collegium Maius, pl. Kopernika 11

Sekcja I (Sala 306)

9.15-11.15

·      Mgr Maria Janoszka (Uniwersytet Śląski) – Estetyka melancholii w „Rękopisie znalezionym w Saragossie” Jana Potockiego

·      Dr hab. Marek Dybizbański (Uniwersytet Opolski), Wczesne dramaty Józefa Korzeniowskiego – liryzm i melancholia?

·      Dr Monika Kulesza-Gierat (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – „Wstyd mi wielu melancholii byrońskich" - ćwiczenia  duchowe Słowackiego w walce z melancholią

·      Dr Urszula M. Pilch (Uniwersytet Jagielloński) – Kategoria braku w liryce Juliusza Słowackiego

11.15-11.45 – przerwa

11.45-13.00

·      Mgr Aleksandra Łęgowik (Uniwersytet Wrocławski) – „Czy tylko przypadkiem nie ma fiksacji ten pan Chryzanty?”, czyli o obliczach melancholii w „Czarnych oczach” Ludwika Sztyrmera

·      Dr hab. Piotr Śniedziewski (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Czarne słońce Dürera i romantyzm francuski

·      Mgr Dominika Skiba (Uniwersytet Wrocławski) – Czarne światło boskiego Francuza i czarne słońce przeklętego dziecka. W poszukiwaniu źródeł obłędu

13.00-13.40 – dyskusja

Sekcja II (Sala 301)

9.15-11.15

·      Dr hab., prof. UWr Magdalena Jonca (Uniwersytet Wrocławski) – Smutek męski, kobieca melancholia… Sytuacje prywatne, konteksty intymne w literaturze XIX wieku

·      Dr Joanna Mańkowska (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie) – Melancholia miłosci i smierci w powiesci „Sonata de otoño” („Sonata jesienna”) Ramona del Valle-Inclana: „jesienne” doswiadczenie modernistycznego Don Juana

 

 

 

·      Dr Patrycja Spytek (Uniwersytet Warszawski) – Tragizm postaci w opowiadaniach miłosnych Iwana Bunina

·      Mgr Maciej Sagata (Uniwersytet Warszawski) – Pani Bovary jako symbol melancholii w literaturze środkowoeuropejskiej

·      Dr hab. Anna Ledwina (Uniwersytet Opolski) – Szaleństwo jako wyraz melancholijnego przeżywania rzeczywistości przez bohaterki prozy Marguerite Duras

11.15-11.45 – przerwa

11.45-13.00

·      Mgr Daria Gosek (Uniwersytet Jagielloński) – Pejzaże melancholii. Światy wewnętrzne H.-F. Amiela

·      Dr hab., prof. KUL Beata Obsulewicz-Niewińska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – Melancholia Sahi-beja

·      Mgr Katarzyna Gościniak (Uniwersytet Warszawski) – Poeta zranionej świadomości. Melancholia Jerzego Lieberta w „Listach do Agnieszki”

13.00-13.40 – dyskusja

13.40-15.10 – przerwa

Sekcja I (Sala 301 lub Sala Senatu)

15.20-17.10

·      Dr hab. Hanna Ratuszna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Cierpienia Saturna - tropy młodopolskie

·      Mgr Marta Makowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) – Kazimierz Przerwa-Tetmajer wobec zagadki istnienia. „Melancholia” jako impresjonistyczna formuła poszukiwania definicji  człowieka

·      Prof. Jolanta Szulakowska (Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach) – Romański idiom dekadenckiej melancholii - muzyka francuska i "Goyescas" Enrico Granadosa

·      Dr hab. Sabina Brzozowska (Uniwersytet Opolski) – „Będziemy pili!” Melancholia w „Próchnie” Berenta

17.10-18.10 – dyskusja

Sekcja II (Sala 306)

15.10-17.10

·      Dr Anna Roter-Bourkane (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Metropolia. Prowincja. Melancholia. O powieściach Virginii Woolf

·      Dr Mateusz Bourkane (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Przestrzenie melancholii w twórczości J. R. R. Tolkiena

·      Prof. Krystyna Modrzejewska (Uniwersytet Opolski) – Doświadczanie samotności i niemocy w teatrze Samuela Becketta

·      Mgr Agata Janiak (Uniwersytet Wrocławski) – Melancholia jako sposób refleksji. O Józefie Czapskim i jego tęsknocie do prawdy

·      Mgr Paweł Jasnowski (Uniwersytet Jagielloński) – Georges Perec i melancholia. Zarys geografii melancholicznej

17.10-18.10 – dyskusja

 

PIĄTEK 24 PAŹDZIERNIKA

Sala audiowizualna Muzeum Śląska Opolskiego (wejście od ul. Muzealnej)

9.15-11.00

·      Dr Maciej Jaskot (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie), dr Yurii Ganoshenko (Запорожский государственный медицинский университет - Zaporoski Państwowy Uniwersytet Medyczny), Melancholia jako metatekstualna strategia interpretacji poezji Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego

·      Dr Ewelina Radion (Rzeszowskie Towarzystwo Muzyczne) – „Mundus melancholicus” Wiesława Kulikowskiego

·      Dr Anna Małczyńska (ZPPKP im. Jana Cybisa w Opolu) – Metaforyka ognia w twórczości Edwarda Stachury

·      Maksymilian Wroniszewski (Uniwersytet Gdański) – Wojaczek wydziedziczony

11.00-11.20 – przerwa

11.20-13.00

·      Prof. Anna Gawarecka (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Smutek, depresja, melancholia… czeskie powroty do dawno zapomnianych uczuć

·      Dr hab., prof. UWr Dorota Heck (Uniwersytet Wrocławski) – Retoryka młodzieńczej melancholii w późnej nowoczesności

·      Dr Bartosz Małczyński (Uniwersytet Opolski) –  Drzewo miłości i rozpaczy. Uwagi o „Notatniku” Anny Kamieńskiej  

·      Mgr Aneta Sztur (Uniwersytet Rzeszowski) – Melancholijne echa w „Śladach krwi” Jana Polkowskiego

13.00-14.00 – dyskusja

Podsumowanie i zamknięcie konferencji

Zobacz także

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.