Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 23.09.2023 g.12:00
Data dodania: 30.07.2023

Kosmos, ciała niebieskie, wszechświat / ogólnopolska konferencja naukowa

Typ wydarzenia:
Konferencja

„Mędrcy powiadają, że i niebo, i ziemia, i bogowie, i ludzie wspólnotę razem mają, i przyjaźń, i pomiarkowanie, i roztropność, i sprawiedliwość i dlatego tę całość nazywają ładem [tj. kosmosem]”, a prawdą jest, że kosmos porusza wyobraźnię człowieka od początku historii. Utrzymująca się fascynacja wszechświatem wpłynęła na różne aspekty ludzkiego życia w skali makro i mikro. Badanie wzajemnych relacji i napięć, także w sferze literatury, edukacji, twórczości w ogóle, może prowadzić do uzyskania głębszego zrozumienia złożonej interakcji między ludzką kulturą a wszechświatem, który zamieszkujemy. Obecny paradygmat naukowy podkreślający rozszerzającą się i ciągle zmieniającą naturę kosmosu, katalizuje postawy i działania także w dziedzinach takich jak technologia czy ekologia. 

Ilustracja z materiałów Organizatora

Z drugiej strony progresywny charakter zmian w naszym rozumieniu przestrzeni kosmicznej miał dawniej i wciąż może mieć znaczący wpływ na obecne i przyszłe praktyki kulturowe i religijne. Wielopłaszczyznowy wymiar ludzkiego zaangażowania w tematykę kosmosu jest bogatym i złożonym obszarem badań, który angażuje różne dyscypliny i perspektywy – historyczne, kulturowe i społeczne, wobec czego organizatorzy konferencji proponują namysł nad problematyką taką, jak:

 • kosmos, ciała niebieskie, wszechświat w interpretacjach i wizjach kultury (literatura, film, serial, komiks, gry wideo, teatr, muzyka, sztuki plastyczne etc.);
 • uniwersa literackie i filmowe;
 • ujęcia poetyckie;
 • piśmiennictwo naukowe – dawniej i obecnie;
 • wiedza i piśmiennictwo popularnonaukowe;
 • teorie spiskowe;
 • fantastyka;
 • mitologie;
 • religie;
 • symbolika, przesądy, wróżbiarstwo i tradycje okultystyczne, ezoteryka etc.;
 • astrologia dawniej i współcześnie;
 • astronomia;
 • historia i współczesność;
 • edukacja;
 • psychologia;
 • socjologia;
 • filozofia;
 • czasopisma;
 • podróże i mapy;
 • wyprawy w kosmos;
 • technologie – prawda i fantastyka;
 • media, social media;

Niezależnie przyjmowane będą również studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres kosmos.ekonferencja@gmail.com mija 10 września 2023 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • afiliacja;
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 200 PLN.

Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerze monograficznym punktowanego czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej:

https://kosmosekonferencja.wordpress.com/

Komitet organizacyjny: dr hab. Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta),  dr Barbara Stelingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach),  mgr Joanna Brońka (Ośrodek Badawczy Facta Ficta), mgr Kinga Kamińska (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)

(Informacja nadesłana przez Organizatora)

Informacje

Adres:
wydarzenie online
Data zgłaszania prelegentów:
10.09.2023
Opłata:
200 zł
Słowa kluczowe:
Data dodania:
30 lipca 2023; 12:39 (Mariola Wilczak)
Data edycji:
30 lipca 2023; 12:40 (Mariola Wilczak)

Zobacz także

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

01.08.2023

Seriale (edycja 4) / ogólnopolska konferencja naukowa

Kultura seriali, możliwości ich oglądania czy produkowania zmieniły się na przestrzeni lat w sposób dynamiczny i niezwykle interesujący. Pojawiające się nowe formuły produkcji i dy­strybucji seriali wpłynęły na ukształtowanie się nowych zjawisk dotyczących odbioru treści i wykształciły potrzebę tworzenia narracji dostosowanych – także tematycznie i w zakresie długości trwania – do nowoczesnego widza. 

07.01.2022

Antagonizmy / ogólnopolska konferencja naukowa

Słowo „antagonizować” zawiera w sobie z jednej strony bardzo jednoznaczny przekaz, z drugiej wszelako odnosić się może do mnóstwa płaszczyzn i dziedzin życia, kultury, teraźniejszości i przeszłości etc. Choć współcześnie mówi się wiele o antagonizmach, to warto przyjrzeć się bliżej mnóstwu aspektów, które są tego przejawami. 

18.10.2020

Fantastyka, fantazmaty, imaginaria / ogólnopolska konferencja naukowa online

Fantastyka poddawana jest systematycznej rewizji ze strony najróżniejszych środowisk – naukowych, krytycznoliterackich, publicystycznych i fanowskich – przez co, wbrew pozorom, coraz trudniej o kompleksowe ujęcie wszystkich jej przejawów. O fantastyce myśli się w różnych kontekstach estetycznych, a także jako o rozmaitych dziedzinach, takich jak literatura, film, malarstwo, komiks, serial, gry wideo, a nawet twórczość dla młodszych adresatów czy muzyka. Co więcej, obecny sposób pojmowania czy postrzegania ma dość płynny i niejednoznaczny charakter, a skoro tak, to wciąż problemem pozostaje granica pomiędzy fantastycznością jakiegoś motywu lub zabiegu narracyjnego a fantastyką jako taką: fabułotwórczą, gatunkotwórczą i światotwórczą. W obręb tej problematyki wliczać także trzeba rozmaite fantazmaty czy imaginaria oraz wciąż ewoluujące pojęcia zawłaszczające sferę fantastyczności. (informacja organizatorów)

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.