Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 19.10.2017 - 21.10.2017
Data dodania: 08.05.2017

Literatura staropolska. Czytanie tekstów, historia i kultura / interdyscyplinarna konferencja naukowa

Typ wydarzenia:
Konferencja
Organizatorzy:

Uprzejmie zapraszamy na interdyscyplinarną konferencję naukową „Literatura staropolska. Czytanie tekstów, historia i kultura”, która rozpocznie cykliczne „Spotkania z Meluzyną”, organizowane pod patronatem czasopisma „Meluzyna. Dawna Literatura i Kultura”. Konferencja odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Uniwersytetu Szczecińskiego w Pobierowie (woj. zachodniopomorskie) w dniach 19-21 października 2017 roku. Organizatorem jest Pracownia Badań nad Kulturą Religijną i Dawnym Piśmiennictwem Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego przy współudziale Koła Historyków Kultury i Literatury Dawnej.

W skład komitetu organizacyjnego wchodzą członkowie redakcji pisma: dr hab. Maria Barłowska (Uniwersytet Śląski) - dr hab. Dariusz Dybek (Uniwersytet Wrocławski) - dr hab. Michał Kuran (Uniwersytet Łódzki) - dr hab. Witold Wojtowicz (Uniwersytet Szczeciński) - dr Marzena Walińska (Uniwersytet Śląski).

Pierwszą    naszą    konferencję    poświęcamy    następującym    kręgom tematycznym, podstawowym dla refleksji o wiekach dawnych:

·      nowe edycje – nowe źródła do wiedzy o przeszłości

-      (stare) podręczniki akademickie a (nowa) wiedza o literaturze i kulturze staropolskiej

·      nowe odczytania dawnych tekstów

Organizatorzy nie wyznaczają sztywnych barier chronologicznych, choć interesuje nas przede wszystkim szeroko pojęta literatura do końca XVIII wieku. Materiał do rozważań mogą stanowić teksty literatury „wysokiej”, jak i „popularnej” czy wręcz związanej z folklorem. Interdyscyplinarność wyraża także zainteresowanie „pogranicznymi” formami literackimi czy paraliterackimi (w naszym dzisiejszym rozumieniu). Czekamy na twórcze i odkrywcze propozycje, odważnie podejmujące tematykę konferencji.

 

Zapraszamy zwłaszcza  doktorantów, a  także  „młodych”  naukowców  tuż  po  uzyskaniu stopnia doktorskiego. Mile widziane są również propozycje złożone przez studentów, zainteresowanych dawną kulturą i literaturą - przyszłych „staropolan”. Wraz z badaczami średniego pokolenia chcemy stworzyć w „Spotkaniach z Meluzyną” miejsce do poszukiwań, prób i wzajemnie inspirujących dyskusji.

 

Na  zgłoszenia  tematów  (nadsyłanych  pocztą  lub  drogą  e-mailową  z  potwierdzeniem odbioru) wraz ze streszczeniem oczekujemy do 31 maja 2017 roku. Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo dokonywania selekcji wśród nadesłanych propozycji. Zgłoszenia należy dostarczyć drogą mailową na adres: literatura_pobierowo@interia.pl lub literatura@usz.edu.pl.

 

Opłata  konferencyjna wyniesie 250  zł  (doktoranci, studenci)  oraz  400  zł  (pracownicy

naukowo-dydaktyczni).  W  jej  ramach  organizatorzy  zapewniają  dwa  noclegi  i  wyżywienie.

Informacje o przyjęciu referatów, także szczegółowe informacje organizacyjne zostaną przesłane do połowy czerwca 2017 roku. Przewidujemy publikację pokonferencyjną.

W imieniu organizatorów

Dr hab. Witold Wojtowicz

Zobacz także

03.08.2018

Oblicza polskiego patriotyzmu. Literatura – kultura – język (od czasów najdawniejszych do współczesności)

W roku 2018 przypada setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.  Zaowocowała ona szeregiem dyskusji, spotkań i konferencji naukowych na temat znaczenia tej doniosłej daty dla kształtowania się postaw patriotycznych w polskim społeczeństwie w różnych okresach historycznych. Olsztyńskie środowisko polonistyczne pragnie także zaznaczyć swoją obecność w tej debacie. 

27.02.2018

Wartości i wartościowanie w XXI wieku. Obrazy wartości w języku, literaturze, kulturze i sztuce współczesnej

Koło Naukowe Polonistów oraz Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego zapraszają młodych naukowców, doktorantów i studentów na V Ogólnopolską Konferencję Naukową Obszary polonistyki 5. Wartości i wartościowanie w XXI wieku. Obrazy wartości w języku, literaturze, kulturze i sztuce współczesnej, która odbędzie się 17 kwietnia 2018 roku w Uniwersytecie Rzeszowskim.

19.03.2019

Literatura staropolska. Tradycje tekstów dawnych

Pracownia Badań nad Kulturą Religijną i Dawnym Piśmiennictwem Instytutu Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Szczecińskiego przy współudziale Koła Historyków Kultury i Literatury Dawnej zaprasza na interdyscyplinarną konferencję naukową „Literatura staropolska. Tradycje tekstów dawnych”, która kontynuuje cykliczne „Spotkania z Meluzyną” (Pobierowo 2017, Wisła 2018), organizowane pod patronatem czasopisma „Meluzyna. Dawna Literatura i Kultura”. Konferencja odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Uniwersytetu Szczecińskiego w Pobierowie (woj. zachodniopomorskie) w dniach 26-28 września 2019 roku.

19.06.2018

Płaszcz Konrada – spory o Niepodległą w literaturze i sztuce

Pracownicy Wydziału Filologicznego UMK Instytutu Literatury Polskiej, Zakładu Literatury Młodej Polski i Dwudziestolecia Międzywojennego mają zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Płaszcz Konrada” – spory o Niepodległą w literaturze i sztuce, która odbędzie się 24-25 października 2018 roku w Toruniu.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.