Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 20.09.2019 - 21.09.2019
Data dodania: 26.04.2019

(Nie)pokój w tekstach kultury XIX–XXI wieku

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Gdańsk
Organizatorzy:

Nawiązując do idei poprzednich cyklicznych spotkań konferencyjnych, poświęconych (Nie)męskości oraz (Nie)smakowi w tekstach kultury XIX–XXI wieku, tym razem pragniemy zaprosić Państwa do udziału w interdyscyplinarnej ogólnopolskiej konferencji na temat szeroko rozumianego (Nie)pokoju pojawiającego się na przestrzeni trzech wieków.

Konferencję naszą projektujemy jako interdyscyplinarną i komparatystyczną. Zaproszenie kierujemy do literaturoznawców, językoznawców, antropologów kultury, filmoznawców, teatrologów, religioznawców, psychologów, filozofów, socjologów oraz wszystkich tych, którym zaproponowana tematyka jest szczególnie bliska i chcieliby się podzielić refleksją dotyczącą m.in. zagadnień wyszczególnionych poniżej:

 • (Nie)pokoje społeczne XIX–XXI w.
 • (Nie)pokój egzystencjalny, „jaskółczy niepokój”
 • (Nie)pokój somatyczny
 • Wojna i (nie)pokój
 • Nie-pokój – nie-wojna, czyli…?
 • Od Niepokoju Tadeusza Różewicza do…
 • Niepokój rzeczy – od syllogomanii do skandynawskiego minimalizmu
 • Wspólny (nie)pokój – pokoleniowe doświadczenia lęku, nerwicy, chorób psychicznych
 • Od niepokoju do świętego(?) (s)pokoju
 • Błogosławieni, którzy wprowadzają… (nie)pokój
 • Znaki (nie)pokoju
 • (Nie)pokój (współczesnego) humanisty
 • Pokój jako miejsce i (nie)pokój jako (nie)miejsce
 • (Nie)pokój ucieczki, (nie)pokój zagadek
 • (Nie)pokój do wynajęcia
 • Pokoje, salony, klitki M2…
 • Niepokój w pokoju: pusty pokój, pokój bez okien, pokój bez klamek…
 • (Nie)twórczy (nie)pokój

Lista zagadnień sygnalizuje jedynie proponowaną przez nas tematykę, jesteśmy zatem otwarci na Państwa projekty i autorskie pomysły.

Na propozycje tematów i abstrakty (do 1000 znaków) oczekujemy do 30 czerwca 2019 roku.

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres: konferencja.niepokoj@gmail.com. Decyzję o włączeniu referatu do refleksji konferencyjnej prześlemy do 2 lipca 2019 roku. W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich wyboru. Opłata konferencyjna obejmuje koszty materiałów konferencyjnych, obiadu i kolacji, bufetu kawowego w przerwach obrad oraz planowanej publikacji pozytywnie zrecenzowanych artykułów i wynosi 300 zł dla doktorantów i 400 zł dla pozostałych uczestników konferencji. Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów noclegu, służymy jednak pomocą w jego wskazaniu.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego:

prof. UG dr hab. Barbara Zwolińska

mgr Krystian Maciej Tomala – sekretarz konferencji

Informacje

Data zgłaszania prelegentów:
30.06.2019 12:00
Opłata:
300-400 zł

Zobacz także

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.