Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 28.06.2017 - 29.06.2017
Data dodania: 19.02.2017

Poza rusofobią i rusofilią? Poglądy, postawy i realizacje w tekstach kultury polskiej / międzynarodowa konferencja naukowa

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Słupsk

Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego oraz Pracownia Badań nad Rosją w Literaturze i Kulturze Polskiej w Wiekach XIX–XXI

mają zaszczyt zaprosić na międzynarodową konferencję naukową "Poza rusofobią i rusofilią? Poglądy, postawy i realizacje w tekstach kultury polskiej", która odbędzie się w dniach 28-29 czerwca 2017 r. w Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Konferencję naszą chcielibyśmy traktować jako specyficzną kontynuację refleksji badawczej zapoczątkowanej dwa i pół roku temu na Uniwersytecie Gdańskim. Kontynuację, ponieważ, jak poprzednio, naszą uwagę pragniemy skoncentrować na analizie artystycznych formuł ujawniania się postaw polskich wobec Rosji. Specyficzną, ponieważ interesują nas przede wszystkim wystąpienia zdominowane refleksją szczególnego rodzaju:

  • czy/jak możliwe było (możliwe jest) polskie pisanie o Rosji bez wpadania w którąkolwiek ze skrajności: rusofobię i, znacznie rzadziej, rusofilię?
  • czy/jak możliwe było (możliwe jest) przekroczenie progu narodowego atawizmu bądź uwolnienie się od polskiego zaprogramowania kulturowego?

Spodziewamy się zatem tematów i propozycji poświęconych tekstom kultury polskiej wolnym od apriorycznych nastawień i tekstom, w których odnaleźć można wysiłki przezwyciężenia antyrosyjskiego/prorosyjskiego stereotypu bądź narodowych idiosynkrazji/adoracji, które dowodzą podjęcia próby wyrwania się z polskiego stanu rozdarcia między obawą przed Rosją a pogardą wobec niej. Z radością przyjmiemy również propozycje referatów, które dowiodą możliwości reinterpretacji, innego odczytania tekstów, wydawałoby się, jednoznacznie „zaklasyfikowanych” do jednej z dwóch postaw polskich wobec Rosji.

Zależy nam na pomnożeniu płaszczyzn penetracji badawczej, dlatego przedmiotem analizy, poza dziełami literackimi, chcemy uczynić wszystkie teksty kultury. Zależy nam również na rozszerzeniu spektrum historycznego, dlatego do udziału w konferencji zapraszamy badaczy kultury polskiej od tej najdawniejszej po najnowszą. Zapraszamy więc literaturoznawców, filmoznawców, teatrologów, historyków sztuki. W interdyscyplinarnej refleksji dostrzegamy szansę zobaczenia „więcej” i sięgnięcia „głębiej”, widzimy możliwość pełniejszego zrozumienia polskiego stosunku do Rosji. 

Języki konferencji: polski i rosyjski.

Forma wystąpienia: referat (czas prezentacji 20 minut).

Zapewniamy publikację pozytywnie zrecenzowanych referatów konferencyjnych w tomie o charakterze monograficznym. 

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł (dla obcokrajowców 100 euro). W kwotę wliczone zostały:

  • koszty organizacyjne, publikacja referatów konferencyjnych,
  • uroczysta kolacja w dniu 28 czerwca 2017 r.,
  • zwiedzenie Muzeum Pomorza Środkowego, w tym największej w Polsce i na świecie kolekcji dzieł plastycznych Witkacego.

Informację o numerze konta prześlemy wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. Uczestnikom konferencji proponujemy zakwaterowanie (płatność indywidualna) w Domu Studenta, w pokojach dwuosobowych (koszt noclegu 39 złotych, liczba miejsc noclegowych ograniczona) bądź też skorzystanie z oferty słupskiej bazy hotelowej.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z abstraktem (do 300 słów) prosimy przesłać pocztą elektroniczną do dnia 22 marca 2017 r. na adres: tsucharski@wp.pl. Decyzję o włączeniu referatu do refleksji konferencyjnej prześlemy na początku kwietnia.

Komitet Organizacyjny:

dr hab. prof. AP Tadeusz Sucharski – Akademia Pomorska w Słupsku

dr Sylwia Karpowicz-Słowikowska – Uniwersytet Gdański

dr hab. prof. UG Elżbieta Mikiciuk – Uniwersytet Gdański

dr hab. prof. UG Zbigniew Każmierczyk – Uniwersytet Gdański

Informacje

Data zgłaszania prelegentów:
22.03.2017 22:30
Słowa kluczowe:

Zobacz także

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.