Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 03.10.2016 - 06.10.2016
Data dodania: 17.03.2016

Romantyzm i polityka

Typ wydarzenia:
Konferencja
Organizatorzy:

Zakład Literatury i Kultury XIX w. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza do udziału w konferencji naukowej "Romantyzm i polityka".

Konferencja odbędzie się w dniach 3-6 października 2016 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Uniwersytetu Szczecińskiego w Pobierowie.

Konferencję chcielibyśmy poświęcić funkcjonowaniu związków romantyzmu i polityki zarówno w XIX wieku, jak i w okresach późniejszych aż do współczesności. Interesować nas będzie, w jaki sposób romantyczne myślenie o narodzie, państwie i życiu publicznym wpływało na dyskurs polityczny w różnych okresach. Ważne są zarówno działania o charakterze praktycznym, jak tworzenie, programy i sposoby działania ugrupowań politycznych i ruchów społecznych, jak i refleksja teoretyczna i filozoficzna. Proponujemy podjęcie refleksji nad samym pojęciem „romantyzmu politycznego” i jego literackimi i kulturowymi przejawami, np. w filmie, teatrze czy sztukach plastycznych. Ciekawe byłoby poruszenie kwestii związanych z romantyzacją biografii działaczy politycznych, ale też politycznych uwikłań twórców. Na pewno doniosłe znaczenie ma tutaj także „długie trwanie” romantycznych mesjanizmów i dyskurs wokół postaw mesjanistycznych w różnych okresach naszej historii i kultury. Styk romantyzmu i polityki to także spory, dyskusje, rozrachunki,  bunt wobec tradycyjnych postaw i wynikające z nich pytania o polską narrację historyczną, tożsamość narodową, stosunek do obcych, nasze miejsce w Europie.

Podajemy kilka przykładowych zagadnień wartych, naszym zdaniem, podjęcia przez uczestników konferencji, ale jesteśmy oczywiście otwarci na wszelkie inne propozycje tematyczne:

- wpływ tradycji romantycznej na język dyskursu publicznego;
- związki twórców kultury z polityką;
- myśl polityczna i koncepcje patriotyzmu wobec wzorców romantycznych;
- Dmowski – Piłsudski – dwa romantyzmy w okresie dwudziestolecia międzywojennego;
- dyskursy emancypacyjne wobec romantyzmu;
- wątki mesjanistyczne we współczesnej  literaturze, kulturze i życiu publicznym;
- każda epoka ma swojego Mickiewicza;
- socrealizm wobec romantycznej spuścizny;
- „Solidarność”  i stan wojenny wobec paradygmatu romantycznego;
-  romantyczne narracje o katastrofie smoleńskiej;
- spory o prawo do spuścizny romantycznej;
- „długie trwanie” romantycznej religii patriotyzmu;
- postromantyczne demitologizacje postaci i wydarzeń historycznych;
- romantyzm a polityka historyczna.

Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 400 zł, która pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia w ośrodku w Pobierowie oraz dofinansowanie publikacji pokonferencyjnej, która ukaże się w 2017 roku.

Na zgłoszenia referatów oczekujemy do 30 kwietnia na adres e-mailowy: romantyzm.polityczny@gmail.com

Organizatorki:
dr hab. prof. US Danuta Dąbrowska
mgr Marta Bukała
mgr Dominika Gruntkowska

Informacje

Data zgłaszania prelegentów:
30.04.2016 21:30
Opłata:
400 zł
Słowa kluczowe:

Zobacz także

03.10.2017

Spory romantyczne i spory o romantyzm (dawne i nowe) / konferencja

Wydział „Artes Liberales” i Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego przy współpracy z Polskim Towarzystwem Studiów nad Europejskim Romantyzmem zapraszają na międzynarodową konferencję naukową pt. „Spory romantyczne i spory o romantyzm (dawne i nowe)”. Konferencja odbędzie się w dniach 10–11 października 2017 roku w Warszawie (w siedzibie Wydziału „Artes Liberales” przy ul. Dobrej 72).

30.03.2019

Zryw romantyczny

Koło Naukowe im. Juliusza Słowackiego zaprasza do udziału w organizowanej przez siebie konferencji.

22.02.2017

(Bez)kres romantyzmu. Nowoczesność w romantyzmie - romantyzm w nowoczesności/ II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

30.03.2016

(Bez)kres paradygmatu. Nowoczesność w romantyzmie - romantyzm w nowoczesności / Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa

Organizatorzy konferencji - Katedra Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu, Katedra Krytyki  Współczesnej oraz Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Jagiellońskiego - pragną zachęcić uczestników do odpowiedzi na pytanie  postawione przez Arkadiusza Bagłajewskiego we wstępie do książki  "Obecność romantyzmu": „Czy romantyzm – rozumiany jako formacja, światopogląd, sposób  odczytania i rozpoznawania świata przez jednostkę pragnącą głębokiej  zmiany rzeczywistości – jest jeszcze obecny we współczesności?" Wspólnie z badaczami różnych dyscyplin wiedzy chcielibyśmy zastanowić  się, jak we współczesności przejawiają się ślady, znaki pozostawione  przez dziedzictwo romantyzmu. Mając świadomość, że dziedzictwo to nie może być zamknięte tylko w  formule romantycznego paradygmatu patriotyczno-martyrologicznego,  chcielibyśmy wejść w dialog o relacjach romantyzmu z nowoczesnością na  wielu płaszczyznach. Interesują nas również najważniejsze pytania, problemy i wyzwania  stojące przed badaczami mierzącymi się z romantyczną tradycją, a także  przebieg procesu szukania odpowiedniego języka mówienia nowoczesnego o  romantyzmie i mówienia o nowoczesności romantyzmu. Do dyskusji zapraszamy literaturoznawców, kulturoznawców, historyków,  socjologów, religioznawców, jak również innych przedstawicieli nauk  humanistycznych, społecznych i ścisłych zainteresowanych problematyką  żywotności romantycznego dziedzictwa.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.