Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 20.10.2021 - 22.10.2021
Data dodania: 06.04.2021

Słońce George Sand i jej planety. Wokół środkowo-wschodnioeuropejskiej recepcji George Sand / konferencja międzynarodowa

George Sand jest bez wątpienia jedną z najbardziej niezwykłych postaci w kulturze XIX wieku.  Jej kulturotwórcze znaczenie wychodzi daleko poza – czasem entuzjastyczną, czasem bardzo krytyczną, recepcję jej twórczości, czego świadectwem są wzory kulturowe, które można, za  Balzakiem, określić terminem „sandyzm”, nadając mu jednocześnie szerszy zakres.

Historycy literatury polskiej i innych literatur Europy Środkowej i Wschodniej rzadko dotąd przyglądali się znaczeniu George Sand dla literatur tych regionów i ewentualnym nawiązaniom do jej twórczości. Jest to podejście niezrozumiałe w przypadku autorki, której twórczość, jak wiadomo, była przez kilka dekad bardzo intensywnie obecna w różnych obiegach czytelniczych i tym samym trudno przypuścić, by nie wpłynęła na ideosferę, estetykę oraz wzorce kulturowe w tych miejscach. Chcielibyśmy zatem, po raz pierwszy w Polsce, przyjrzeć się twórczości i biografii George Sand w kontekście intensywnie się dziś rozwijających studiów sandowskich, w tym studiów nad recepcją pisarki w innych krajach. Z jednej strony chcemy zbadać kulturotwórczą rolę Sand, czyli sposoby szerzenia się i obecność „sandyzmu” jako szeroko rozumianego zjawiska w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, z drugiej - pogłębić wiedzę o tym, jak były tu postrzegane i rozumiane jej dzieła. Ważnym punktem odniesienia będą dla nas autobiograficzne pisma Sand (jej listy, dzienniki, zapiski z podróży czy Historia mojego życia), jej biografie oraz (auto)biografistyka osób, dla których francuska pisarka okazała się znaczącym punktem odniesienia w życiu i twórczości.

Proponujemy, aby jeden dzień trzydniowej konferencji był poświęcony dyskusji nad takimi zagadnieniami, jak:

- „sandyzm” jako wzorzec biograficzny w trajektoriach życia i dokumentach osobistych XIX-wiecznych kobiet-pisarek i działaczek społecznych;

- podróżopisarstwo, epistolografia, dzienniki Sand i Historia mojego życia (widziane z perspektywy polskiej i środkowo-wschodnioeuropejskiej);

- myśl społeczno-polityczno-religijna Sand (widziane z perspektywy polskiej i środkowo-wschodnioeuropejskiej)

-  Sand i sprawa polska (w oczach Polaków);

- „sprawa chopinowska” (w kulturze polskiej) i jej wpływ na recepcję pisarki.

Drugi dzień konferencji chcielibyśmy poświęcić takim zagadnieniom, jak:

- estetyka Sand a świat powieści XIX wieku w Europie Środkowej i Wschodniej (w tym: wzorzec powieści feministycznej i powieści o kobietach-artystkach, powieści wiejskie i społeczno-utopijne Sand jako ewentualny punkt odniesienia dla twórczości powieściowej polskich pisarek, polskiej powieści wiejskiej i powieści pozytywistycznej);

- bohaterki i bohaterzy Sand, sandowskie wątki fabularne i imaginarium (a powieść polska, środkowo- i wschodnioeuropejska);

- historia przekładów Sand i sandologii w Polsce, Europie Środkowej i Wschodniej;

Konferencji będą towarzyszyły takie wydarzenia, jak wycieczka do Muzeum Chopina, koncert chopinowski, spacer po Warszawie Chopina, dyskusja panelowa z wydawcami i tłumaczami Sand wokół (nie)obecności Sand na polskim rynku wydawniczym.

Wyniki konferencji zostaną opublikowane w tomie pokonferencyjnym lub wybranych czasopismach punktowanych zajmujących się wiekiem XIX i specjalizujących w badaniach nad twórczością i recepcją George Sand.


Miejsce konferencji: Pałac Staszica w Warszawie lub wybrana platforma internetowa (w zależności od sytuacji pandemicznej na jesieni)

Czas: 20-22 października 2021

Organizatorzy:

- Zespół Archiwum Kobiet Instytutu Badań Literackich PAN

- Komitet Nauk o Literaturze PAN

- Zakład Komparatystyki Instytutu Literatury Polskiej UW

- Polka: Fundacja Odnawianie Znaczeń

- Instytut Historii Nauki PAN

- Instytut Języka i Literatury Francuskiej, Uniwersytet Berneński

- Cultural and Tourist Association Women Writers Route


Języki konferencji:

Preferujemy język angielski, aby wystąpienia były zrozumiałe bez tłumaczenia dla wszystkich uczestników i słuchaczy, ale przyjmujemy także zgłoszenia  referatów w języku polskim, francuskim i rosyjskim.

Czas wystąpienia: 20 minut

Sposób nadsyłania zgłoszeń i abstraktów:

Na adres: archiwumkobiet@ibl.waw.pl najpóźniej do 25.07.2021 z dopiskiem w tytule „Sand”. Zgłoszenie, w pliku word, powinno zawierać: imię i nazwisko uczestnika, afiliację, tytuł wystąpienia, abstrakt (od 250 do 400 słów). Tytuł i abstrakt prosimy przesłać w języku, w którym chcą Państwo wystąpić na konferencji.

Opłata konferencyjna:

Koszt udziału – 80 Euro / 360 zł – zatrudnieni pracownicy naukowi; 40 Euro / 180 zł – doktoranci niezatrudnieni na uczelniach/w instytutach naukowych.

Dane do przelewu podamy po przyjęciu zgłoszenia konferencyjnego.


Rada Naukowa Konferencji:

prof. dr hab. Regina Bochenek-Franczakowa, UJ

dr. hab. Katarzyna Czeczot, IBL PAN

dr hab. Corinne Fournier Kiss, Uniwersytet Berneński (Szwajcaria)

dr Emilia Kolinko, IBL PAN

prof. dr hab. Michał Kuziak, UW

prof. dr Katja Mihurko, Uniwersystet w Nowej Goricy (Słowenia)

dr Katarzyna Nadana-Sokołowska, IBL PAN

prof. dr hab. Anna Nasiłowska, IBL PAN

dr hab. Iwona Puchalska, UJ

dr hab. Monika Rudaś-Grodzka, prof. IBL PAN

dr Alicja Urbanik-Kopeć, IHN PAN

prof. dr hab. Danuta Zawadzka, UB

Komitet Organizacyjny:

dr Katarzyna Nadana-Sokołowska

dr hab.Monika Rudaś-Grodzka

prof. dr hab. Michał Kuziak

dr hab. Corinne Fournier Kiss

dr Alicja Urbanik-Kopeć

dr Emilia Kolinko

mgr Anna Pawlik

(informacja organizatorów)

Informacje

Adres:
Pałac Staszica w Warszawie lub wybrana platforma internetowa (w zależności od sytuacji pandemicznej)
Data zgłaszania prelegentów:
25.07.2021
Opłata:
Koszt udziału – 80 Euro / 360 zł – zatrudnieni pracownicy naukowi; 40 Euro / 180 zł – doktoranci niezatrudnieni na uczelniach/w instytutach naukowych.
Słowa kluczowe:
Data dodania:
6 kwietnia 2021; 22:19 (Mariola Wilczak)
Data edycji:
6 lipca 2021; 18:47 (Mariola Wilczak)

Zobacz także

18.07.2017

THE 1ST BIAŁYSTOK CONFERENCE ON THEORETICAL AND APPLIED LINGUISTICS

In recent years linguistic conferences organized by the Białystok circle of neophilologists have established a strong tradition in terms of providing a forum for the exchange of views on the nature of language. It all started almost fifteen years ago, in 2002. The main aim of the conferences was to provide a meeting ground for a wide range of scholars: linguists, literary scholars, foreign language teaching methodologists, to mention but a few groups of researchers participating in the events. The conferences explored the relationship between language, culture, and social interaction. They were often organized in co-operation with French language scholars.

23.01.2019

GENESIS – CRACOW 2019. Genetic Criticism: from Theory to Practice

Faculty of Polish Studies at the Jagiellonian University in Cracow and Institut des Textes & Manuscrits Modernes (ITEM) in Paris are pleased to invite you to participate in the international conference GENESIS  –  CRACOW 2019. GENESIS – CRACOW 2019 will be the second edition of a new series of conferences on genetic criticism, understood as the study of the creative process. The first edition, held on 7-9 June 2017 in Helsinki (Finland), was organized by the Finnish Literature Society and Institut des Textes & Manuscrits Modernes in Paris. The participants included scholars from Finland, France, Austria, Belgium, England, Germany, Ireland, Italy, Lithuania, Netherlands, Poland, Russia, Tunisia, Turkey, Wales and Canada.

03.03.2017

Traumatic Modernities: From Comparative Literature to Medical Humanities / International Conference and Seminars

Organizers:

23.06.2018

Crossroads II Conference: City/Non-City

The Institute of Modern Languages is pleased to invite scholars from Poland and abroad to the Crossroads II Conference: City/Non-City that will be held on 29-30 November 2018 at the University of Białystok.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.