Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 23.06.2022 - 24.06.2022
Data dodania: 16.06.2021

Szkoły uczuć. Płeć w historycznych procesach kształtowania emocji

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Warszawa
Organizatorzy:

Komisja Historii Kobiet Polskiej Akademii Nauk zaprasza do uczestnictwa w konferencji naukowej "Szkoły uczuć. Płeć w historycznych procesach kształtowania emocji", która odbędzie się 23-24 czerwca 2022 roku w Warszawie. 

Zgłoszenia można nadsyłać do 20 lipca 2021 roku.

Podstawowym założeniem pojmowanej w kategoriach kulturowych historii emocji jest teza, że psychiczna i mentalna zdolność do odczuwania emocji jest uniwersalna, ale sposoby, za pomocą których emocje są wywoływane, odczuwane i wyrażane, zależą tak od skłonności indywidualnych jak norm kulturowych obowiązujących w danej epoce historycznej i danej grupie (Barbara Rosenwein, 2002). Jednocześnie w ostatnich latach badania nad emocjami w kontekście historii płci coraz częściej podważają stereotypowy pogląd jakoby emocje stanowiły w przeszłości jednoznaczny społeczno-kulturowy wyznacznik tego co męskie oraz tego co kobiece. Jak podkreślają Damien Boquet i Didier Lett, charakterystyczna dla kultury zachodniej antyteza: emocje kontra myślenie racjonalne, gdzie emocjonalność jest zwykle kojarzona z kobiecością, a myślenie racjonalne – konsekwentnie z męskością, wymaga zdecydowanie pogłębionych i szczegółowych badań historycznych (Emotions and the concept of gender, 2018).

Proponowana konferencja jest próbą odpowiedzi na tak sformułowane wyzwanie, w kontekście pytania o zróżnicowane historycznie procesy kształtowania pożądanych zachowań emocjonalnych w konkretnych grupach społecznych, religijnych czy politycznych. Dlatego też podstawowym punktem odniesienia dla nas będą pojęcia wspólnot oraz reżimów emocjonalnych. Wspólnotą emocjonalną określamy – za Barbarą Rosenwein – grupę, w których obowiązują podobne normy ekspresji emocjonalnej oraz w podobny sposób wartościuje się pewne emocje. Może to być – zależnie od epoki - szkoła, dwór, dom, wspólnota religijna, wspólnota interesów ekonomicznych, grupa przyjacielska czy też rodzina. Pod pojęciem reżimów emocjonalnych rozumiemy, za Wiliamem Reddy, zbiór emocji normatywnych oraz praktyk, rytuałów i wzorców zachowań emocjonalnych obowiązujących w danej społeczności, których odrzucenie pociąga za sobą wykluczenie jednostki. Zależy nam przede wszystkim na badaniach skupionych na konkretnych wspólnotach i propagowaniu określonych emocjonalności w grupie, ze szczególnym naciskiem na rolę jaką w „nauczaniu emocji” odgrywa płeć.

Pragniemy przyjrzeć się historii emocji przez pryzmat nowych odczytań tak źródeł znanych, jak i analizy nowych, niewykorzystywanych dotąd materiałów: ego-dokumentów, listów, dzienników, ale także kronik, miraculów, zbiorów kazań, podręczników, poradników, kodeksów obyczajowych, materiałów ikonograficznych, w tym fotografii i filmów, źródeł literackich, akt sądowych, tekstów publicystycznych i druków ulotnych o charakterze propagandowo- politycznym.

Interesować nas będą między innymi:

1. metody kształtowania reakcji emocjonalnych w konkretnych sytuacjach oraz – szerzej – pożądanych postaw emocjonalnych, tak na poziomie teoretycznym jak konkretnych praktyk edukacyjnych w danej wspólnocie;

2. emocje w tworzeniu wspólnot politycznych i religijnych oraz procesie wypracowywania jednostkowego poczucia przynależności do tejże wspólnoty;

3. wiedza ekspercka o emocjach i emocjonalności w kontekście płci (np. z zakresu psychologii, pedagogiki, seksuologii), w propagowaniu konkretnych wzorców emocjonalności;

4. wykorzystywanie przekazu emocjonalnego w agitacji, propagandzie i retoryce politycznej w kontekście płci;

5. restrykcje emocjonalne w odniesieniu do płci oraz przykłady transgresji.

Języki konferencji: polski i angielski

Na abstrakty proponowanych wystąpień (do 400 słów) wraz z krótkim cv oczekujemy do 20 lipca 2021 r. Prosimy o przesyłanie propozycji na adres: konferencja.historia.emocje.plec@gmail.com.

Informację o akceptacji propozycji prześlemy do 30 sierpnia 2021 r., zaś program konferencji zostanie ogłoszony w październiku b.r. Zakładamy, że konferencja odbędzie się stacjonarnie, jednak ostateczne decyzje w tej sprawie uzależnione będą od sytuacji epidemicznej w kraju. W wypadku jej pogorszenia konferencja odbędzie się w trybie online.

(informacja organizatorów)

Informacje

Data zgłaszania prelegentów:
20.07.2021
Słowa kluczowe:
Data dodania:
16 czerwca 2021; 12:41 (Mariola Wilczak)
Data edycji:
16 czerwca 2021; 14:19 (Mariola Wilczak)

Zobacz także

18.07.2017

THE 1ST BIAŁYSTOK CONFERENCE ON THEORETICAL AND APPLIED LINGUISTICS

In recent years linguistic conferences organized by the Białystok circle of neophilologists have established a strong tradition in terms of providing a forum for the exchange of views on the nature of language. It all started almost fifteen years ago, in 2002. The main aim of the conferences was to provide a meeting ground for a wide range of scholars: linguists, literary scholars, foreign language teaching methodologists, to mention but a few groups of researchers participating in the events. The conferences explored the relationship between language, culture, and social interaction. They were often organized in co-operation with French language scholars.

03.03.2017

Traumatic Modernities: From Comparative Literature to Medical Humanities / International Conference and Seminars

Organizers:

23.01.2019

GENESIS – CRACOW 2019. Genetic Criticism: from Theory to Practice

Faculty of Polish Studies at the Jagiellonian University in Cracow and Institut des Textes & Manuscrits Modernes (ITEM) in Paris are pleased to invite you to participate in the international conference GENESIS  –  CRACOW 2019. GENESIS – CRACOW 2019 will be the second edition of a new series of conferences on genetic criticism, understood as the study of the creative process. The first edition, held on 7-9 June 2017 in Helsinki (Finland), was organized by the Finnish Literature Society and Institut des Textes & Manuscrits Modernes in Paris. The participants included scholars from Finland, France, Austria, Belgium, England, Germany, Ireland, Italy, Lithuania, Netherlands, Poland, Russia, Tunisia, Turkey, Wales and Canada.

21.03.2016

Comics in Culture/Culture in Comics

The aim of the conference is to present a wide array of perspectives of different forms of comics and their role in culture. Comics, as a unique combination of literature and visual arts, spanning from child entertainment, through popculture, to independent artistic expression, are a great source of interdisciplinary research. This is why we welcome entries on variety of topics exploring the relations between them and culture.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.