Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 15.05.2024 - 17.05.2024
Data dodania: 01.12.2023

W obliczu tragedii − redefinicja wartości? EUROJOS XVI

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Warszawa

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Fundacja Slawistyczna zapraszają na międzynarodową konferencję naukową „W obliczu tragedii − redefinicja wartości? EUROJOS XVI”, która odbędzie się w dniach 15−17 maja 2024 roku.

Zapraszamy do lingwistycznej refleksji nad wartościami, do poszukiwania odpowiedzi na pytanie o językowe wykładniki czynników determinujących trwałość i zmienność wartości zarówno autotelicznych, jak i instrumentalnych. Obszarem penetracji będzie język, albowiem to on jest narzędziem wartościowania, informuje o wartościach i jest ich nosicielem.

Uczestnicy publicznych debat, toczonych zarówno na forum krajowym, jak i międzynarodowym, chętnie odwołują się do solidarności, sprawiedliwości, wolności, dobra, patriotyzmu czy ojczyzny. Przy czym zakładają, że słowa, którymi się posługują, są przez wszystkich rozumiane w ten sam sposób niezależnie od okoliczności i czasu ich użycia.

Czy takie założenie nie jest kuszącym uproszczeniem? Czy te same słowa i pojęcia nie są różnie interpretowane zależnie od zmieniających się warunków zewnętrznych? Czy redefinicji nie podlegają również pojęcia, które pozornie wydawałyby się niezmienne, przynależą bowiem do grupy pojęć najistotniejszych, tożsamotwórczych, zasadniczych dla kultury? W jaki sposób potencjalna zmiana ich znaczenia wpływa na organizację i strukturę aksjosfery zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i grupowym, narodowym, ogólnosłowiańskim, czy szerzej europejskim?

Pytania o trwałość i stabilność wartości podstawowych w sytuacjach krytycznych zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i zbiorowym wydają się dziś szczególnie aktualne. Ostatnie lata obfitują bowiem w dramatyczne wydarzenia. Po pandemii koronawirusa i masowych migracjach światem wstrząsnęła wojna w Ukrainie. Wydarzenia te określają i ustanawiają nową rzeczywistość, dotychczas nam obcą. Wcześniej nigdy nie doświadczyliśmy wielomiesięcznej izolacji, którą wymogła epidemia covid-19. Większości z nas obce są też z osobistego doświadczenia okrucieństwa wojny i tułaczki.

Poszukiwanie odpowiedzi na pytania o to, czy w obliczu dramatycznych wydarzeń, z którymi musimy się mierzyć, podstawowe wartości – rodzina, życie, zdrowie, ojczyzna, wolność, solidarność, patriotyzm – zachowują swoje znaczenie, czy przeciwnie − podlegają redefinicji − nie jest dla współczesnych tylko przedmiotem teoretycznych dociekań, lecz ma wymiar egzystencjalnej refleksji nad miejscem wartości w życiu jednostki i zbiorowości.

Przewidujemy organizację ośmiu bloków tematycznych:

1. WOLNOŚĆ − fundamentalna idea kultury i niezbywalne prawo,
2. SOLIDARNOŚĆ jako postawa życiowa i remedium na kryzys uchodźczy a globalizacja obojętności,
3. SPRAWIEDLIWOŚĆ − postulat a realizacja,
4. Aspekty odpowiedzialności za OJCZYZNĘ,
5. TOLERANCJA jako postawa moralna wobec dyskursu wykluczenia,
6. RODZINA − wartość nieprzemijalna w obliczu wzorów życia ponowoczesnego świata?
7. DOM wymarzony i utracony − między tradycją a współczesnością,
8. ZDROWIE jako (nie)doceniana determinanta ludzkiego życia.

Listę tę można rozszerzać, prosimy o nadsyłanie propozycji.

Do udziału w konferencji zapraszamy przede wszystkim językoznawców prowadzących badania nad tożsamością Słowiańszczyzny z perspektywy systemu wartości. Spotkanie otwarte jest jednak dla wszystkich zainteresowanych tematem: kulturoznawców, literaturoznawców, socjologów, aksjologów i in.

Kwalifikacja referatów odbędzie się na podstawie dokonanej przez organizatorów oceny abstraktów nadesłanych przez zgłaszających się do udziału w spotkaniu.

Języki konferencji: wszystkie języki słowiańskie oraz język angielski.

Czas wystąpienia: 20 minut.

Wysokość pełnej opłaty konferencyjnej: 400,00 zł; wysokość opłaty ulgowej: 300,00 zł, z opłaty ulgowej skorzystać mogą doktoranci oraz młodzi pracownicy naukowi.

Zgłoszenia udziału na załączonym formularzu prosimy przesyłać do 31 stycznia 2024 roku na adres: d.pazio@ispan.edu.pl.

Program konferencji i informacje na temat miejsca spotkania (Lublin lub okolice) zostaną ustalone do 29 lutego 2024 roku i przesłane osobom zainteresowanym udziałem.

Z wyrazami szacunku
w imieniu Komitetu Organizacyjnego
prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska
dr hab. Dorota Pazio-Wlazłowska
dr Dorota Leśniewska


Formularz zgłoszeniowy do pobrania pod adresem: https://ispan.waw.pl/.../call-for-papers-w-obliczu.../


Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Doskonała nauka II”. 

Informacje

Data zgłaszania prelegentów:
31.01.2024
Opłata:
400 zł; wysokość opłaty ulgowej: 300 zł, z opłaty ulgowej skorzystać mogą doktoranci oraz młodzi pracownicy naukowi.
Data dodania:
1 grudnia 2023; 18:39 (Mariola Wilczak)
Data edycji:
1 grudnia 2023; 18:39 (Mariola Wilczak)

Zobacz także

06.11.2019

Empatia, gościnność, solidarność w literaturze polskiej od XIX do XXI wieku

Centrum Badań Dyskursów Postzależnościowych oraz Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszają do uczestnictwa w konferencji naukowej "Empatia, gościnność, solidarność w literaturze polskiej od XIX do XXI wieku", która odbędzie się w Krakowie w dniach 14-16 października 2020 r.

03.03.2017

Krytyka (literacka, teatralna, artystyczna…) między 1864 a 1939

Organizator: Koło Literatury i Kultury Modernizmu UW

23.09.2016

III Kongres Dydaktyki Polonistycznej „Polonistyka w świecie wartości. Edukacja polonistyczna jako wartość”

Edukacja polonistyczna jest przedmiotem refleksji i dyskusji wielu środowisk szkolnych i akademickich. Przed kształceniem polonistycznym stawia się wiele – czasami sprzecznych ze sobą – celów. Jesteśmy przekonani, że uniwersytety w dialogu z polską szkołą, opierając się na rzetelnych diagnozach, mogą inspirować rozwój dydaktyki i zmieniać rzeczywistość szkolną. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom polonistów pracujących na różnych szczeblach edukacji (od szkół podstawowych aż po uczelnie wyższe) oraz nawiązując do tradycji  dwóch poprzednich kongresów, w imieniu organizatorów, zapraszamy do udziału w III Kongresie Dydaktyki Polonistycznej, podczas którego chcemy rozmawiać o celach nauczania polonistycznego i wychowania w kontekście przemian społeczno-cywilizacyjno-kulturowych dokonujących się współcześnie. Mamy nadzieję, że wydarzenie to będzie okazją do integracji wielu środowisk troszczących się o dydaktykę polonistyczną.

09.09.2015

Wolność słowa i jej granice w dyskursie publicznym

Katedra Literatury Polskiej XX i XXI wieku Uniwersytetu Łódzkiego

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.