Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia:
Data dodania: 20.07.2018

Zaproszenie do publikowania tekstów w czasopiśmie „Creatio Fantastica”

Typ wydarzenia:
Call for papers

Redakcja czasopisma „Creatio Fantastica” zaprasza do publikowania w kolejnym numerze pisma poświęconego fantastyce naukowej (hard science fiction) i upamiętniającego twórczość Ursuli K. Le Guin.

Wytyczne dla tekstów naukowych:

 • główne problemy genologiczne w SF;
 • temat specjalny: twórczość fantastycznonaukowa Ursuli K. Le Guin;
 • światotwórstwo fantastyczno-naukowe;
 • nowe nurty SF (od cyberpunku do dieselpunku czy ekopunku);
 • New Wave i New Weird;
 • twórczość zachodnich klasyków literatury SF;
 • nowi zagraniczni twórcy SF, np. Neal Stephenson, Adrian Tchaikovsky, Peter Watts, Ian McDonald, Jeff VanderMeer, Greg Egan czy Ted Chiang;
 • polska fantastyka naukowa, m.in. twórczość Jacka Dukaja, Marcina Sergiusza Przybyłka, Jarosława Grzędowicza, Rafała Kosika, Andrzeja Zimniaka, Cezarego Zbierzchowskiego, Roberta J. Szmidta, Dariusza Domagalskiego, Marka Huberatha, Andrzeja W. Sawickiego, Pawła Majki, Marcina Podlewskiego i wielu innych.
Teksty naukowe powinny mieć wyczyszczone metadane. W osobnym dokumencie należy zamieścić informacje o autorze zawierające:
 • afiliację;
 • biogram do 80 słów;
 • 10 słów kluczowych i abstrakt do 300 słów (obydwa w języku polskim i angielskim).

Wszystkie teksty naukowe można wysyłać pod adresem redakcja@creatiofantastica.com

Redakcja nie przyjmuje tekstów publicystycznych (esejów, felietonów itp.). Autorów bardziej rozbudowanych (min. pół arkusza wydawniczego) tekstów popularnonaukowych zachęca się (oferując pomoc redaktorską w tym zakresie) do rozbudowania ich do postaci naukowej.

Informacje

Data zgłaszania prelegentów:
30.08.2018
Słowa kluczowe:

Zobacz także

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

11.10.2018

Zaproszenie do publikowania tekstów do nowego numeru czasopisma „Creatio Fantastica”

Redakcja czasopisma „Creatio Fantastica” ogłasza nabór artykułów naukowych, przeglądowych oraz esejów recenzyjnych do 60. numeru pisma, który poświęcony będzie fantastyce historycznej, historiom alternatywnym i kontrfaktyczności.

17.07.2018

Zaproszenie do publikowania w międzynarodowym roczniku naukowym „Conversatoria Linguistica“

Redakcja czasopisma zaprasza do nadsyłania artykułów i recencji do kolejnego numeru pisma (za rok 2018).

18.10.2020

Fantastyka, fantazmaty, imaginaria / ogólnopolska konferencja naukowa online

Fantastyka poddawana jest systematycznej rewizji ze strony najróżniejszych środowisk – naukowych, krytycznoliterackich, publicystycznych i fanowskich – przez co, wbrew pozorom, coraz trudniej o kompleksowe ujęcie wszystkich jej przejawów. O fantastyce myśli się w różnych kontekstach estetycznych, a także jako o rozmaitych dziedzinach, takich jak literatura, film, malarstwo, komiks, serial, gry wideo, a nawet twórczość dla młodszych adresatów czy muzyka. Co więcej, obecny sposób pojmowania czy postrzegania ma dość płynny i niejednoznaczny charakter, a skoro tak, to wciąż problemem pozostaje granica pomiędzy fantastycznością jakiegoś motywu lub zabiegu narracyjnego a fantastyką jako taką: fabułotwórczą, gatunkotwórczą i światotwórczą. W obręb tej problematyki wliczać także trzeba rozmaite fantazmaty czy imaginaria oraz wciąż ewoluujące pojęcia zawłaszczające sferę fantastyczności. (informacja organizatorów)

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.