Biuletyn Polonistyczny

Instytut naukowy

07.10.2019

Katedra Filologii Polskiej, Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie

Adres: ul. Mickiewicza 8
33-100 Tarnów
Zobacz lokalizację na mapie
Telefon: +48 (14) 63 16 550

Studia polonistyczne w PWSZ w Tarnowie są prowadzone od początku istnienia uczelni, a więc od 1998 r., kiedy to utworzono Zakład Języka Polskiego (w I 2008 przekształcony w Zakład Filologii Polskiej), na stanowisko jego kierownika powołując dr hab. Zofię Cygal-Krupę, prof. PWSZ, szczególnie zasłużoną dla zorganizowania i rozwoju tarnowskiej polonistyki. W roku powstania ZJP pracę w nim rozpoczęli też: prof. dr hab. Janina Labocha, prof. dr hab. Bogusław Dunaj, prof. dr hab. Stanisław Jaworski i dr Krystyna Choińska, współpracująca z dr hab. Zofią Cygal-Krupą przy organizacji Instytutu Humanistycznego, a szczególnie – ZJP.

Od roku akademickiego 1998/1999 w Zakładzie Języka Polskiego prowadzono studia nauczycielskie o specjalności język polski trwające siedem semestrów, od roku akademickiego 2001/2002 skrócone do sześciu. Pierwsi absolwenci studiów licencjackich w ZJP otrzymali dyplomy 22 lutego 2002 r.

Od roku akademickiego 2004/2005 specjalność język polski przekształcono w kierunek filologia polska, studia nauczycielskie, w ramach którego od roku akademickiego od r. akad. 2005/2006 uruchomiono studia nauczycielskie I stopnia z przedmiotem głównym język polski i przedmiotem dodatkowym język obcy. Począwszy od roku akademickiego 2006/2007, ZJP zaproponował dwa warianty trzyletnich studiów stacjonarnych I stopnia: kierunek filologia polska o profilu ogólnym (studia nienauczycielskie) i kierunek filologia polska z przedmiotem głównym język polski i przedmiotem dodatkowym język obcy (studia nauczycielskie). Od roku akademickiego 2012/2013 studia I stopnia na kierunku filologia polska są studiami o profilu praktycznym.

Uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich w ZFP PWSZ w Tarnowie otrzymała decyzją MNiSW z 22 lipca 2009 r. Pierwsi studenci studiów II stopnia rozpoczęli naukę w roku akademickim 2009/2010. 8 lipca 2011 r. absolwenci studiów magisterskich na kierunku filologia polska odebrali dyplomy ich ukończenia. Od roku akademickiego 2012/2013 do roku akademickiego 2016/2017 w ramach studiów II stopnia prowadzono dwa profile: praktyczny i ogólnoakademicki, zaś od roku akademickiego 2017/2018 – wyłącznie profil praktyczny.

Obecnie ZFP oferuje studia licencjackie o specjalnościach: komunikowanie medialne – słowo, tekst i obraz; menedżer i animator kultury; nauczycielska; twórcze pisarstwo, oraz studia magisterskie o specjalnościach: język obcy (angielski lub francuski lub niemiecki) w praktyce zawodowej; komunikowanie wizerunkowe: promocja, reklama i public relations; menedżer i animator kultury; nauczycielska; twórcze pisarstwo.

Kierunek filologia polska prowadzony w Zakładzie Filologii Polskiej uzyskał trzykrotnie (2004, 2009 i 2015) oceny pozytywne PKA.

W ramach działalności naukowej ZFP był organizatorem: LXI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Językoznawczego (12-13 IX 2003 r.), w Roku Języka Polskiego – ogólnopolskiej konferencji naukowej Współczesna polszczyzna – stan, perspektywy, zagrożenia (7-8 XII 2006 r.), konferencji naukowej Nowa podstawa programowa w szkole. Język polski – III i IV etap edukacyjny (11 X 2012 r.), ogólnopolskiej konferencji naukowej Świat słowa (21-22 V 2015 r.), międzynarodowej konferencji naukowej The Family and Education in the Struggle for the Future of Europe. Rodzina i edukacja w zmaganiu o przyszłość Europy (wspólnie z Wydziałem Teologicznym, Sekcją w Tarnowie UPJP II w Krakowie). We współpracy z TLiAM Oddział w Tarnowie ZFP zorganizował wiele jednodniowych sesji naukowych. Pracownicy Zakładu uczestniczyli też w projektach PWSZ w Tarnowie i UTW „Razem tworzymy senioralną przestrzeń” i „Złoty indeks wiedzy – PWSZ w Tarnowie w senioralnej przestrzeni” (r. akad. 2017/2018 i 2018/2019), regularnie organizowane są wykłady i konkursy dla uczniów i mieszkańców Tarnowa.


Studia polonistyczne I stopnia na tarnowskiej polonistyce w latach 2002-2017 ukończyło ponad 1000 osób, a studia II stopnia w latach 2010-2017 – ponad 200 osób. Niektórzy z absolwentów kontynuują naukę na studiach III stopnia, otworzyli przewody doktorskie albo uzyskali stopień doktora.

Od roku akademickiego 2003/2004 działa Studenckie Koło Naukowe Polonistów z pięcioma sekcjami: literaturoznawczą, językoznawczą, filmoznawczą, teatralną i dziennikarską, a od 2012 r. – Studenckie Koło Przyjaciół Teatru, które sformalizowało swoją działalność w 2014. Tradycją są studenckie konferencje naukowe (np. sesja naukowa Strona Leśmiana 23 IV 2010 r.; sesja naukowa Cień Miłosza 13 V 2011 r.; Świat horroru – horrory świata 15 V 2012 r.; ogólnopolska studencka konferencja dialektologiczna Żywa gwara 6 VI 2013 r.; konferencja studencka Wokół polskich Oskarów 23 marca 2015 r.; konferencja naukowa Komunikacja wczoraj i dziś 17 V 2017 r. – wspólnie ze studenckimi kołami naukowymi neofilologów; sesja naukowa Etyka słowa w komunikacji i relacjach społecznych 22 I 2018 r.) oraz udział studentów w kolejnych Małopolskich Nocach Naukowców organizowanych w PWSZ w Tarnowie. Nasi studenci uczestniczą również w konferencjach ogólnopolskich. W ramach współpracy z Towarzystwem Literackim im. A. Mickiewicza Oddział w Tarnowie studenci przygotowali kilka edycji Tarnowskich Spotkań z… łączących część naukową z formami artystycznymi.

Studenci tarnowskiej filologii polskiej są także organizatorami wydarzeń kulturalnych w Tarnowie, np. trzech edycji Poetyckiego Undergroundu, performatywnego projektu z udziałem tarnowskich poetów, artystów i muzyków, zakończonego wydaniem w 2018 r. tomu Poetycki Underground. Wiersze, czy Performatywnego czytania w przestrzeni miasta.

Wirtualny spacer po Uczelni


Ważniejsze daty w historii instytucji:

1998 r. – utworzenie Zakładu Języka Polskiego

2002 r. – ukończenie studiów przez pierwszych absolwentów studiów licencjackich w ZJP

2008 r. – przekształcenie Zakładu Języka Polskiego w Zakład Filologii Polskiej

2009 r. – uruchomienie studiów magisterskich, kierunek filologia polska

2011 r. – ukończenie studiów przez pierwszych absolwentów studiów magisterskich na kierunku filologia polska

2019 r. – przekształcenie Zakładu Filologii Polskiej w Katedrę Filologii Polskiej

Informacje

Okres działalności:
1998 -
Redaktorzy:
Formy kształcenia:
  • studia I stopnia
  • studia II stopnia
Data dodania:
7 października 2019; 11:44 (Agnieszka Mocyk)
Data edycji:
4 marca 2022; 17:19 (Mariola Wilczak)
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.