Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 08.01.2018
Termin nadsyłania zgłoszeń: 16.02.2018

Doktoranci w grancie

Instytucja:
Miejscowości:
Warszawa
Dziedziny:
literaturoznawstwo
Data ogłoszenia:
01.01.2018

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk poszukuje trzech doktorantów/ek do pracy w projekcie „Inwentarz Archiwum Władysława Mickiewicza ze zbiorów Towarzystwa Historyczno-Literackiego i Biblioteki Polskiej w Paryżu”

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Kierownikiem projektu „Inwentarz Archiwum Władysława Mickiewicza ze zbiorów Towarzystwa Historyczno-Literackiego i Biblioteki Polskiej w Paryżu” jest prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski. Realizację projektu zaplanowano na lata 2015 – 2020 i jest on finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

OPIS PROJEKTU: Projekt zakłada opracowanie ogromnego, różnorodnego i różnojęzycznego Archiwum Władysława Mickiewicza, uzupełnionego o dokumenty z archiwów Kazimierza Woźnickiego i Władysława Strzembosza. Ten zasób rękopiśmienny znajduje się na liście światowej Pamięci Świata UNESCO, obejmującej dziedzictwo dokumentacyjne. Archiwum Władysława Mickiewicza jest do dziś nieopracowane. Jego zawartość dotyczy nie tylko kultury polskiej, ale i kultury francuskiej oraz włoskiej XIX i pierwszej połowy XX wieku. Wiele przechowywanych tam nieznanych rękopisów może przyczynić się do weryfikacji ustaleń nt. polskiej emigracji, ruchów politycznych, wreszcie dostarczyć szczegółów dotyczących biografii Adama Mickiewicza. Opracowanie tych materiałów jest zadaniem pionierskim, interdyscyplinarnym (dokumentacja istotna dla literaturoznawców, historyków, biografów, bibliografów, kulturoznawców, socjologów).

OFERUJEMY:

 • laureaci/tki, pod opieką specjalistów, będą mieli możliwość prowadzenia własnej kwerendy archiwistycznej;
 • opiekę merytoryczną przy pracy z unikatowymi zbiorami rękopisów znajdującymi się w Bibliotece Polskiej w Paryżu;
 • dwumiesięczny pobyt w Paryżu w 2018 roku (pokrywamy koszty przelotów, noclegów);
 • wynagrodzenie / środki na pobyt na miejscu.

 

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • współpraca z Wykonawcami projektu przy opracowywaniu dokumentacji grantu;
 • prowadzenie indywidualnej pracy naukowo – badawczej.

WYMAGANIA:

Zainteresowania badawcze Kandydatów/ek, w szczególności praca doktorska, powinny być związane z tematyką projektu bądź, wykraczając poza nią, pozostawać w obrębie dokumentów przechowywanych w Bibliotece Polskiej w Paryżu lub archiwistyki.

Konkurs przeznaczony jest dla młodych naukowców, co oznacza, że osoba składająca dokumenty aplikacyjne w roku ubiegania się o stanowisko może mieć ukończone nie więcej niż 35 lat.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • zaświadczenie o statusie doktoranta;
 • CV;
 • opis zainteresowań badawczych, w tym informacja o tematyce przygotowywanego doktoratu;
 • projekt kwerendy w Bibliotece Polskiej w Paryżu;

 fakultatywnie:

 • zaświadczenie o znajomości języków obcych, w tym francuskiego,
 • rekomendacje. Znajomość języka francuskiego jest mile widziana, ale nie stanowi warunku uczestnictwa w projekcie.

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ: Zgłoszenie zawierające wymagane dokumenty prosimy przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej na adres rekrutacja@ibl.waw.pl do dnia 16 lutego 2018 r.

Informujemy, że z wybranymi kandydatami/kami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w podanym później terminie.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych.

Nie zwracamy kosztów podróży na rozmowę kwalifikacyjną, dopuszczamy możliwość odbycia jej za pomocą łączy elektronicznych (np. Skype), ale preferujemy kontakt osobisty.

Uwaga: Aplikacje wysłane niezgodnie z powyższymi wymogami będą odrzucane bez weryfikacji.

Zastrzegamy sobie prawo udzielenia odpowiedzi tylko wybranym kandydatom/kom.

Wszystkie oferty powinny zawierać klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002.101.926. z późn. zm.) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji".

Informacje

Słowa kluczowe:
Data dodania:
8 stycznia 2018; 22:37 (Sylwia Pikula)
Data edycji:
15 stycznia 2018; 17:04 (Olga )
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.