Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 16.02.2019
Termin nadsyłania zgłoszeń: 28.02.2019

Specjalistka/specjalista ds. promocji

Miejscowości:
Warszawa
Dziedziny:
marketing, promocja

Archiwum Kobiet to zespół badawczy Instytutu Badań Literackich PAN, działający od 2013roku.  Jego  kierowniczką  jest  dr  hab.,  prof.  IBL  PAN  Monika  Rudaś-Grodzka.  Powstanie zespołu  wiąże  się  z  projektem  „Archiwum  Kobiet:  Piszące”,  realizowanym  w  ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach  2013–2018.

 

Działalność zespołu Archiwum Kobiet wykracza poza pole związane z projektem.  Zespół  zaangażowany  jest  w  prace  wydawnicze  (seria „Lupa Obscura”, seria edytorska „Archiwum Kobiet”), opracowuje materiały należące do Archiwum Marii Janion, współorganizuje  studia  podyplomowe,  organizuje  seminaria  (cykl  „Duchowość  kobiet”), wykłady otwarte, konferencje.

Wymagania

●wykształcenie co najmniej średnie (student/studentka, preferowane kierunki: zarządzaniei marketing, socjologia),

●znajomość specyfiki mediów społecznościowych,

●znajomoś ćjęzyka angielskiego w stopniu komunikatywnym w mowie i w piśmie,

●doświadczeniew realizacji zadań́o charakterze promocyjnym zgodnych z wyżejwymienionym zakresem obowiązków,

●ponadprzeciętne zdolności nawiązywania kontaktówz ludźmi,

●wysoki poziom motywacji i kreatywnego podejścia do napotykanych problemów,

●samodzielność w realizacji wykonywanych obowiązków,

●umiejętność obsługi komputera, w tym m.in. MS Office.

 

Opis zadań

●opracowanie i wdrożenie strategii komunikacyjnej,

●poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań́ komunikacyjnych i promocyjnych, zapewniających skuteczność́,

●realizacja wyznaczonych w strategii komunikacji celów promocyjnych,

●realizacja zadań́ wynikającychz bieżących potrzeb komunikacji do grup docelowych,

●organizacja spotkań wynikających ze strategii komunikacyjnej,

●dbanie o dobry wizerunek zespołu Archiwum Kobiet oraz realizowanych projektów,

●współpracaz mediami lokalnymi i krajowymi w celu realizacji zadań́promocyjnych,

●współpraca z pracownikami IBL PAN oraz innymi podmiotami w celu realizacji zadań́ promocyjnych,

●pracowywanie raportów i działań PR.

Oferujemy

●umowę o dzieło/umowę zlecenie,
●możliwość́współpracyz ambitnym zespołem, nastawionym na rozwój interpersonalny i osiąganie sukcesów.

Termin składania ofert: 28 lutego 2019.

Prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: archiwumkobiet@ibl.waw.pl.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Informacje

Słowa kluczowe:
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.