Biuletyn Polonistyczny

Numer czasopisma

Data dodania: 03.11.2019
Literaturoznawstwo

Literatura Polska 1918-2018.Narracje, dyskursy, dzieła

Czasopismo:
„Tematy i Konteksty” (8 (13)) 2018
Wydawnictwo::

Najnowszy numer czasopisma naukowego "Tematy i Konteskty" został poświęcony literaturze polskiej 1918–2018

Rok, w którym ukazuje się numer ósmy „Tematów i Kontekstów”, jest wyjątkowy z racji przypadającej setnej rocznicy odzyskania przez nasz naród suwerenności. Józef Piłsudski w słowach skierowanych wówczas do Polaków przestrzegał: „My wam wywalczyliśmy niepodległość Ojczyzny, a wy będziecie w niej żyć, pracować i rządzić”1 . To przesłanie, ważne i znaczące, towarzyszyło rodakom także po upadku komunizmu w roku 1989, aktualne jest i dzisiaj. „Zagospodarowywanie” wolnej ojczyzny okazuje się zadaniem wielce trudnym i odpowiedzialnym. Bez względu jednak na tragiczne w naszej historii momenty Polska przetrwała i odrodziła (się) na nowo. Rolę szczególną odegrała w tym procesie literatura. W niej, niczym w soczewce, skupiają się najważniejsze wydarzenia historyczno-polityczno-społeczne, odbijają się literackie mody, prądy, konwencje, literatura rejestruje ich stałość bądź zmienność, trwałość albo tymczasowość, wreszcie literatura niejednokrotnie wytycza nowe drogowskazy myślenia.

                                                                                                                                                     (fragment wprowadzenia do numeru)

Spis treści

WPROWADZENIE Jolanta Pasterska, Stanisław Uliasz Literatura polska 1918-2018. Narracje, dyskursy, dzieła Syntezy i rekapitulacje Stanisław Uliasz Problem Kresów w literaturze polskiej 1918 - 2018. Znaczące perspektywy interpretacyjne Anna Frajlich “Unprocessed” Holocaust (Po)nowoczesne odczytania Emilia Wikarska Ludzie i miasto w prozie dwudziestolecia międzywojennego z perspektywy współczesnej lektury (na przykładzie utworów Tadeusza Rittnera, Mieczysława Smolarskiego i Bruno Jasieńskiego) Karolina Chyła Melancholia i mitologia. Noce i dnie a pokusy słabości Janusz Pasterski „Nie wiedziałem wtedy...” O dwóch wierszach autotematycznych Grzegorz Pełczyński Kabzanie Vincenza Dorota Walczak-Delanois Kaledoskop. Poezja Krzysztofa Siwczyka jako przykład ewolucji zmiany poetyckiej na przełomie XX i XXI wieku Alicja Jakubowska-Ożóg „Strasznie żywa jest ta śmierć”– o Wierszach dośmiertnych Zofii Zarębianki Bernadetta Darska Choroba twórcy jako źródło pamięci i zapomnienia. Na wybranych przykładach Anna Wal „Ja, Ahaswer”. Motyw tułaczki, podróży, pielgrzymowania w trylogii Piotra Bednarskiego Błękitne śniegi i inne rejsy po złote runo Dariusz Piechota Melancholicy nad Wisłą Grażyna Maroszczuk Obrazy miasta w Pozwól rzece płynąć Michała Cichego. Prolegomena Matylda Zatorska Wybrana. O powieści Bogini tańca Ewy Stachniak Barbara Trygar Pogranicze polsko-niemieckie w powieści Tunel Magdaleny Parys w perspektywie poetyki intersubiektywnej Agnieszka Trześniewska Na tropie polskiego thrillera medycznego. Rozważania na marginesie polskich powieści początku XXI wieku Arkadiusz Luboń Stuletnia weird fiction z Providence we współczesnej Polsce. Recepcja translatorska i konwencje przekładowe w tłumaczeniach prozy Howarda Phillipsa Lovecrafta na przykładzie polskich wersji opowiadania Dagon Ewa Kołodziejczyk Selected Problems in Translation of Culture-bound Elements in Marek Hłasko’s Beautiful Twentysomethings Agnieszka Nęcka Łowcy odsłon. O blogosferze literackiej słów kilka Karolina Wiecheć, Jowita Tenderowicz Rola cytatu i krótkiej formy literackiej w procesie popularyzowania literatury za pomocą social mediów ODSŁONY Anna Szawerna-Dyrszka Wileńskie pismo „Comoedia” – jeszcze jedno ogniwo awangardy Rafał Moczkodan Konflikt młodzi-starzy w łonie drugiej emigracji niepodległościowej (na przykładzie środowiska londyńskiego w latach 1949-1966) Kazimierz Adamczyk Pawła Mayewskiego „Tematy” Jakub Osiński „Bijący talent dramatyczny”? Wokół emigracyjnej recepcji „Towarzysza Października” Kazimierza Wierzyńskiego Izabela Zahaczewska Odkrywany na (nowo?). Przyczynek do badań nad eseistyką Wojciecha Gniatczyńskiego Alina Kowalczykowa, Marek Stanisz Listy Zygmunta Mycielskiego do Stanislawa Lorentza Dariusz Pachocki Lubelscy korespondenci Edwarda Stachury – Maria Bechczyc-Rudnicka ROZPRAWY I ARTYKUŁY Alice-Catherine Carls, Stephen D. Carls New Perspectives on Europe From 1914 To 1945 Kazimierz Braun Wyspiański, Schiller, Osterwa, Pilars of Modern Polish Theatre Ewa Skorupa Zagadki dotyku i spojrzenia w „Cnotliwych” Elizy Orzeszkowej Anna Dworak Europa miejsc i Europa przestrzeni - o mapie wyobrażonej Starego Kontynentu w twórczości polskich pisarzy doby międzypowstaniowej Renata Gadamska-Serafin Abd el-Kader o XIX-wiecznej Europie Krzysztof Socha Leopold von Sacher-Masochs Grausame Frauen. Ein Wirrwarr um die Ausgaben Małgorzata Kowalcze Gothic Healing under the Mediterranean Sun: The Magus by John Fowles as a Gothic Novel Paweł Tański Dyskursy, performanse tekstowe i narracje transmedialne polskich piosenek rockowych RECENZJE Emilia Wilk-Krzyżowska Krawiec wśród literackich wzorów i wykrojów Elżbieta Mazur Poezja bez niepoezji, czyli meandry poezji czystej Anna Jamrozek-Sowa Obecność Romanowiczowej Sprawozdania Janusz Pasterski Promocja monografii poświeconej twórczości Anny Frajlich w Krakowie Recenzenci numeru 8(13) 2018

Ostatnio dodane numery


Zobacz także

07.01.2020
Literaturoznawstwo

„Przestrzenie Teorii" | (31) | 2019

Tytuł numeru: Numer 31/2019

Na kolejny, 31. numer „Przestrzeni Teorii” składają się teksty, które pisane były w większości z myślą o odpowiedzi na zaproponowane przez Redakcję prowokacyjne hasło: Sztuka bez granic. Wezwanie prowokacyjne, dlatego że granice sztuki zawsze, w każdej epoce, były w rozmaity sposób przekraczane, ale bardziej niż stwierdzenie oczywistego zjawiska interesujące dla nas było zebranie wypowiedzi prezentujących różne podejścia do tego problemu                                                                                           Krajewska Anna, Dramaturgia sztuki,  „Przestrzenie Teorii” 31, Poznań 2019, s. 7.

13.11.2019
Historia literatury

„Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej” | (XXIV) | 2018

Tytuł numeru: Nie tylko wiersz, nie tolko roman. Literatura polska i rosyjska w kontekście gatunków literackich

Najnowszy numer rocznika ma charakter publikacji dwujęzycznej. Jego tytuł: Nie tylko wiersz, nie tolko roman. Literatura polska i rosyjska w kontekście gatunków literackich oddaje zamierzenia Redakcji – chcieliśmy odejść w nim od tradycyjnego badania relacji literackich i kulturowych przez pryzmat „obrazów” i „stereotypów”, koncentrując się zamiast tego na wzajemnych inspiracjach (dawnych i aktualnych) oraz wspólnie realizowanych przez polonistów, slawistów i rusycystów projektach o charakterze naukowym – literaturoznawczych, tekstologicznych, translatorskich, edytorskich i kulturoznawczych.

25.10.2019
Literaturoznawstwo

"Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica" | 2(53) | 2019

Tytuł numeru: „Literatura staropolska. Czytanie tekstów, historia ikultura” / Tom 2/ Nr 53 / 2019

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru czasopisma  „Literatura staropolska. Czytanie tekstów, historia i kultura"

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.