Biuletyn Polonistyczny

Aktualność

Ogłoszenie
Data dodania: 07.03.2020

Państwowa Komisja do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego – zgłoszenia kandydatów

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są polskie albo zagraniczne: szkoły wyższe prowadzące studia w zakresie filologii polskiej oraz podmioty, które od co najmniej trzech lat prowadzą lektoraty lub zajęcia w zakresie nauczania języka polskiego lub języka polskiego jako obcego albo inne zajęcia dydaktyczne w języku polskim. Zgłoszenia przyjmuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Fot. Andrea Piacquadio (Pexels.com)

Zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej Ministerstwa zgłoszenie kandydata (także w przypadku zgłoszenia na drugą kadencję przez uprawnioną instytucję) powinno zawierać:

  1. Nazwę oraz adres siedziby podmiotu zgłaszającego kandydata;
  2. Imię i nazwisko kandydata;
  3. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydata przydatnych do pełnienia funkcji członka Komisji;
  4. Uzasadnienie zgłoszenia kandydata.

 Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie, oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną.

Zgłoszenie wraz z załącznikami należy złożyć osobiście w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub przesłać na adres:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
z dopiskiem: „Zgłoszenie – PKdsPZJPjO”

Zgłoszenia można dokonać również elektronicznie przesyłając kopię podpisanego zgłoszenia kandydata wraz z kopiami załączników na adres poczty elektronicznej:

sekretariat.dwm@mnisw.gov.pl oraz ewa.zalewska-smigasiewicz@mnisw.gov.pl.

Zgłoszenia można składać do dnia 31 marca 2020 r.

Decyduje data wpływu zgłoszenia do Ministerstwa. Zgłoszenie nadesłane po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

Zobacz także

02.04.2020
Projekt

NAWA odwołuje realizację programu "Letnie kursy języka i kultury polskiej 2020"

W związku z zagrożeniami wywołanymi pandemią COVID-19 Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej poinformowała o odwołaniu realizacji programu "Letnie kursy języka i kultury polskiej 2020".

31.03.2020
Odeszli

Odeszła Profesor Kazimiera Z. Szymańska

W dniu 19 marca 2020 roku zmarła dr hab. Kazimiera Zdzisława Szymańska (ur. 2.08.1942), profesor i długoletni pracownik Instytutu Filologii Polskiej Akademii im. Jana Długosza (obecnie Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy) w Częstochowie.

25.03.2020
Wydarzenie

Zmiana terminu Światowego Kongresu Polonistów

W związku z panującą sytuacją epidemiczną na świecie organizatorzy VII Światowego Kongresu Polonistów uprzejmie informują, że termin Kongresu został przesunięty na 24 - 26 czerwca 2021 roku.

15.03.2020
Ogłoszenie

Zalecenia ministerstw w sprawie kształcenia zdalnego

W związku z sytuacją epidemiologiczną i koniecznością zastosowania nauczania w trybie zdalnym Ministerstwa: Edukacji Narodowej oraz Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowały zalecenia w tym zakresie.

13.03.2020
Wydarzenie

Zmiana terminu konferencji OBSZARY POLONISTYKI 7: Człowiek i natura w języku, literaturze, kulturze i sztuce współczesnej

Zgodnie z zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 27/20 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 tzw. KORONAWIRUSA Z WUHAN zmianie ulega wiosenny termin konferencji OBSZARY POLONISTYKI 7: Człowiek i natura w języku, literaturze, kulturze i sztuce współczesnej. Spotkanie młodych naukowców, doktorantów i studentów odbędzie się jesienią 18 listopada 2020 roku. Pozostałe ustalenia (tematyka, opłata konferencyjna, publikacja w monografii zbiorowej) pozostają bez zmian.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.