Biuletyn Polonistyczny

Osoba

11.02.2020

prof. Mikhailo Torchinskyi

Dziedziny: Historia języka i dialektologia, badania współczesnego języka i analiza dyskursu, tekstologia i translatologia lingwistyczna, Językoznawstwo
Profesor Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego na Ukrainie

Kierownik Katedry Filologii Ukraińskiej.

Autor ok. 200 publikacji naukowych, uczestniczył w ok. 150. konferencjach oraz seminariach naukowych, zarówno w międzynarodowych, jak też ogólnoukraińskich oraz regionalnych. Kierownik naukowy trzech doktorów nauk filologicznych. 

Prowadzenie m.in. następujacych zajęć: Słowiańskie nazewnictwa, Metodologia i organizacja badań naukowych, Trudne zagadnienia języka ukraińskiego.

Uczestnik pięciu polsko-ukraińskich projektów. 

 

Najważniejsze publikacje:

Torchynskyi M., Kształtowanie kompetencji językowych wśród studentów polskich uczelni “// Język polski w ukraińskiej edukacji – perspektywy w aspekcie integracji europejskiej : publikacje naukowe. Tom 1. – Kielce–Chmielnicki : ChCNII, 2014. – str. 249–257.

Torchynskyi M., Strukturyzacja przestrzeni Ononimów w języku polskim i ukraińskim // VІІ Dialogi ukraińsko-polskie: Tezy dokumentów naukowych Międzynarodowej Konferencji Naukowej. – Chmielnicki, 2017. – str. 28–30.

Torchynskyi M., Funkcjonalna charakterystyka nazw własnych // Studia Slawistyczne. Etnolingwistyka i Komunikacja Międzydzykulturowa. – Lublin: Wydawnictwo KUL, 2017. – str. 287–300.

Torchynskyi M., Systematyzacja nazw własnych przez częstość ich użycia // Aktualne problemy z zakresu filologii i badań translacyjnych. – Numer 14. – Chmielnicki, 2018. – str. 233–243.

Informacje

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.