Biuletyn Polonistyczny

Projekt badawczy

Data dodania: 13.02.2021

Dziedzictwo Jagiellonów jako płaszczyzna dialogu między Polską a Finlandią

Instytucje:
Instytut Badań Literackich PAN (Instytucja kierująca) | Uniwersytet w Jyväskylä (Instytucja współpracująca)
Uczestnicy:
Dziedziny:
Kulturoznawstwo (w tym: współczesne studia kulturowe i antropologiczno-kulturowe) | Literaturoznawstwo

Wykonawcą projektu jest Instytut Badań Literackich PAN we współpracy z Uniwersytetem w Jyväskylä. Projektem kieruje reprezentująca IBL dr Ewa Cybulska-Bohuszewicz. Uczelnię partnerską reprezentuje doc. Susanna Niiranen. Misja projektu jest dwojaka: popularyzuje on dziedzictwo jagiellońskie i przedstawia badania związane z tym tematem.
Projekt rozpoczęty w ramach grantu NAWA rozwija się pod auspicjami Ambasady RP w Helsinkach oraz Stowarzyszenia "Pro Cultura Litteraria" (https://www.facebook.com/jagielloniansPuolaSuomi).

Działania prowadzone w ramach projektu - prezentacje i wykłady, konferencja naukowa z udziałem badaczy z Polski, Finlandii, Szwecji, Litwy i Wielkiej Brytanii (w grudniu 2020 roku), warsztaty rekonstrukcyjne, mają zapoznać wszystkich zainteresowanych z najstarszymi w pełni polskojęzycznymi tekstami związanymi ze wspomnianym dziedzictwem, takimi jak polskie kroniki Macieja Miechowity czy Marcina Bielskiego, ale także z osobą Katarzyny Jagiellonki, która w 1562 r. została żoną księcia fińskiego Jana Wazy, późniejszego króla Szwecji i połączonej z nią wówczas Finlandii.

Pokłosiem międzynarodowej konferencji, która odbyła się 14 grudnia 2020 roku, będzie monograficzny numer prestiżowego czasopisma "Scando-Slavica", poświęcony wspólnemu dziedzictwu. Ukaże się on w 2022 roku (w 650. rocznicę przybycia Katarzyny Jagiellonki do Turku). Uczestnicy będą także zaangażowani w przygotowanie wystawy z tej okazji, która odbędzie się na zamku w Turku i jest zatytułowana po fińsku Prinsessan matka [pol.: Podróż księżniczki]. Podczas wystawy planowane jest także sympozjum uczonych z Polski, Finlandii i Szwecji.  
 

Udział w projekcie wzięli:
z Finlandi: Anu Lahtinen (Uniwersytet w Helsinkach), Nina Manninen (Uniwersytet w Turku), Susanna Niiranen,
ze Szwecji: Eva Mattsson (Uniwersytet w Linköping), Peter Sjökvist (Uniwersytet w Uppsali), Joanna Zatorska-Rosen (Uniwersytet w Sztokholmie), Victoria Enefors (zajmująca się rekonstrukcją historyczną),
z Litwy: Raimonda Ragauskienė (Litewski Instytut Historyczny),
z Polski: Patrycja Potoniec (IBL PAN), Michał Kuran (UŁ), Dariusz Chemperek (UMCS), gościem specjalnym była Mirosława Hanusiewicz-Lavalle (KUL).

Z projektem współpracują: Natalia Nowakowska (Uniwersytet w Oksfordzie) i Miia Ijäs-Idrobo (Uniwersytet w Tampere).

Projekt wsparły:
Ambasada RP w Helsinkach (konsul Piotr Płachtański oraz Katarzyna Drozd), Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Helsinkach (Monika Flang), Muzeum na zamku w Turku (Finlandia, osoby zaangażowane to Emilia Kallinen oraz Heidi Aalto) oraz Polska Institutet Stockholm (Michał Piotrowski). 

Projekt jest kontynuowany w ramach programu IBL.eu (https://ibl.waw.pl/ibl.eustreszczenie-na-www-e.cybulskabohuszewicz.pdf).

Aktualne materiały są udostępniane na Facebooku: https://www.facebook.com/jagielloniansPuolaSuomi. Materiały wideo (w większości w języku angielskim lub polskim z translacją na język angielski) są dostępne na kanale YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC0ZYz-YePJJCuAbriFE5jzw/videos.


Zachęcamy do lektury wywiadu z dr Ewą Cybulską-Bohuszewicz o projekcie realizowanym przez nią wraz z partnerami z University of Jyväskylä z Finlandii w ramach programu Promocja Języka Polskiego NAWA.
Wywiad dostępny jest na stronie internetowej: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/ozywianie-historii-jagiellonow.

Informacje

Dofinansowanie:
Promocja Języka Polskiego NAWA
Data dodania:
13 lutego 2021; 17:06 (Mariola Wilczak)
Data edycji:
19 lutego 2021; 20:19 (Mariola Wilczak)

Powiązane z projektem


Zobacz także

14.01.2021

Literatura polska bez granic. Forum języka i kultury polskiej w Saksonii

Projekt Literatura polska bez granic. Forum języka i kultury polskiej w Saksonii realizowany jest w Instytucie Badań Literackich PAN oraz w Instytucie Slawistyki na Uniwersytecie w Lipsku od października 2020 do września 2021. Finansowany jest przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

18.05.2021

#PolskaHumanistykaCyfrowa || Automatyczna analiza fleksyjna tekstów polskich z lat 1830-1918 z uwzględnieniem zmian w odmianie i pisowni

Celem projektu jest stworzenie analizatora fleksyjnego dla polszczyzny drugiej połowy doby nowopolskiej, co jest wstępnym krokiem dla komputerowej analizy tekstów dawnych. Analizator ten będzie rozpoznawać formy z zachowaniem osobliwości odmiany i pisowni lat 1830-1918. Jego struktura zostanie tak zaprojektowana, by mógł on być podstawą dalszych rozszerzeń o stany wcześniejsze (przede wszystkim o pierwszą połowę doby nowopolskiej). Jednocześnie w ramach projektu, obok analizatora morfologicznego, powstanie nieduży (1 mln segmentów), oznakowany korpus tekstów z lat 1830-1918. Zasób ten zostanie udostępniony wraz z przeszukiwarką według kryteriów fleksyjnych i metatekstowych (periodyzacja próbek, ich przyporządkowanie do podzbiorów stylów funkcjonalnych, składniki opisu bibliograficznego).

17.02.2020

Polonistyka otwarta

Celem projektu jest promocja języka i kultury polskiej wśród studentów i studentek polonistyk na świecie. Podstawą działań są webinaria o polskiej kulturze literaturze, historii i języku polskim adresowane przede wszystkim do studentów zagranicznych uczących się języka polskiego na poziomach od B1 wzwyż.

03.06.2017

Opis paradygmatyczny polskich frazeologizmów czasownikowych. Słownik elektroniczny

Projekt badawczy finansowany przez NCN w latach 2014-2017.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.