Biuletyn Polonistyczny

Projekt badawczy

logo projektu
Data dodania: 16.03.2019

Nowoczesne narzędzia promocji działalności dydaktycznej i badawczej Instytutu Badań Literackich PAN oraz Instytutu Filologii Polskiej WNH UKSW

Zintegrowany projekt „Nowoczesne narzędzia promocji działalności dydaktycznej i badawczej Instytutu Badań Literackich PAN oraz Instytutu Filologii Polskiej WNH UKSW” (nr PPI/NPZ/2018/1/00065) zakładał cykl działań oparty na aktywnej współpracy Partnerów i synergii ich potencjałów. Ideą projektu było wykorzystanie nowoczesnych strategii marketingu cyfrowego oraz interdyscyplinarnych narzędzi w celu promocji działalności naukowo-dydaktycznej IBL PAN, IFP WNH UKSW i - docelowo - innych polonistyk krajowych i zagranicznych, włączonych w ramy “Geopolonistyki”, powstałej według pomysłu Prof. Magdaleny Popiel (prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych).

Projekt obejmował: budowę wielojęzycznej strony internetowej Instytutu Filologii Polskiej WNH UKSW, przebudowę "Biuletynu Polonistycznego", która  polegała na wprowadzeniu do niego interaktywnej, wielojęzycznej, powiązanej z bazą danych mapy pn. "Geopolonistyka", sytuującej studia IBL PAN oraz IFP WNH UKSW na mapie polonistyk światowych i dającej obraz polonistyki na świecie. Wielojęzyczność materiałów pozwoli w perspektywie na dotarcie informacji do przyszłych studentów zainteresowanych literaturą i kulturą polską, lecz nieznających języka polskiego.
Docelowo “Geopolonistyka” służyć będzie promowaniu działalności wszystkich instytucji prowadzących studia polonistyczne.
Dopełnieniem działań promocyjnych była kampania promocyjna w najpopularniejszych mediach społecznościowych.

W ramach projektu zrealizowano zgodnie z planem dziesięć filmów z elementami animacji,  tutoriala i z wykorzystaniem storytellingu. Filmy opatrzono napisami w trzech językach (do wyboru przez użytkownika). Dodatkowo dla każdej z instytucji opracowano katalog z ofertą edukacyjną w trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej i rosyjskiej (w sumie 6 katalogów). Treści te zamieszczono ponadto na stronach www i w zmodernizowanym w tym celu "Biuletynie Polonistycznym" - portalu dedykowanym szeroko rozumianej polonistyce o zasięgu międzynarodowym, a także udostępniono w mediach społecznościowych.


Stan prac nad mapą "Geopolonistyka" prezentowano w ramach Otwartego seminarium Centrum Humanistyki Cyfrowej "Mapa - narzędzie badawcze" (Warszawa, 20 maja 2019), podczas spotkania towarzyszącego konferencji "Mickiewicz i romantycy wobec kultur wschodniosłowiańskich" (Grodno, 1 czerwca 2019) oraz podczas spotkania zamykającego projekt, które odbyło się w ramach X Międzynarodowego Tygodnia Otwartej Nauki w IBL PAN (24 października 2019).
"Geopolonistyka" była również prezentowana 16 maja 2019 w Warszawie podczas sesji posterowej w ramach konferencji DARIAH Annual Event.

Informacje

Dofinansowanie:
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - program Nowoczesna Promocja Zagraniczna
Możliwość współpracy:
Zapraszamy do współpracy przy rozwoju "Geopolonistyki"! Приглашаем к сотрудничеству при развитии «Геополонистики»! We invite you to cooperate in the development of "Geopolonistics"
Kontakt:
zagraniczna.promocja@gmail.com
Data dodania:
16 marca 2019; 11:23 (Mariola Wilczak)
Data edycji:
27 listopada 2019; 11:21 (Przemysław Górecki)

Powiązane z projektem


Zobacz także

01.04.2019

Literaturoznawstwo architektoniczne

Punktem wyjścia dla prowadzonych prac w ramach grantu „Literaturoznawstwo architektoniczne” była definicja geokrytyki Bertranda Westphala oraz jej przetworzenia. W odniesieniu do niej zaproponowano takie działania badawcze, w których analizy literaturoznawcze stały się przydatne w pracy innych dziedzin, zajmujących się przekształcaniem przestrzeni miejskiej. Istotne było także pytanie o interdyscyplinarność, pojmowaną jako metoda działań jednego badacza, sięgającego po pojęcia i teorie innych dyscyplin (i jej ograniczenia), a następnie próba wypracowania transdyscyplinarnego modelu badawczego, powstałego w ramach realnej współpracy międzydziedzinowego zespołu. Czternastoosobowa grupa badawcza poddała wielostronnej analizie dwa warszawskie place – plac Piłsudskiego oraz plac Defilad.

03.03.2019

Słucham, rozumiem, działam. Poszerzanie kompetencji językowych cudzoziemców w celu zapobiegania alienacji społeczno-zawodowej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski i Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne „Civilitas”.

26.11.2019

Status przekładu w polisystemie "peryferyjnej" literatury dziecięcej. Perspektywa porównawcza na przykładzie literatury włoskiej i polskiej

Nr projektu NN103398740

03.11.2023

Odkrywanie dziedzictwa: Krystyna Bednarczyk (1923–2011) – polska poetka współzałożycielka Oficyny Poetów i Malarzy w Londynie

Projekt Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie w Londynie, realizowany w głównej mierze przez Ośrodek Badań Dziedzictwa Emigracji Polskiej (OBeDeP) działający przy Związku, wykracza poza aspekt czysto badawczy. Jego celem jest zgłębienie wiedzy na temat emigracyjnego dziedzictwa Krystyny Bednarczyk oraz londyńskiej Oficyny Poetów i Malarzy, ale także utrwalenie dialogu międzypokoleniowego i międzykulturowego wśród Polaków mieszkających poza granicami kraju oraz wśród społeczności lokalnej. Istotnym elementem projektu jest także promowanie wiedzy z zakresu tożsamości mniejszości etnicznych oraz roli kobiet w kulturze i społeczeństwie.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.