Biuletyn Polonistyczny

Projekt badawczy

Data dodania: 13.03.2022

Obserwatorium Języka i Kultury Młodzieży

Instytucje:
Dziedziny:
Językoznawstwo | Kulturoznawstwo

Obserwatorium Języka i Kultury Młodzieży (OJiKM) to miejsca, w którym gromadzi się słowa, wyrażenia, frazy, memy, virale czyli jednostki znaczeniowe istotne dla sposobu komunikacji i stylu bycia współczesnych młodych ludzi. Strona ma na celu popularyzację wiedzy o ich języku, wzorach i sposobach uczestnictwa w kulturze.

Młody człowiek musi odnaleźć się w wielu rolach społeczno-kulturowych. Funkcjonuje jako uczeń, uczestnik życia rodzinnego, rówieśnik, członek wielu społeczności wirtualnych, fan, konsument i prosument, wreszcie współczesny „influencer” – kreator wpływu na innych. Takiej partycypacji w kulturze towarzyszy „produkcja” wielu słów, znaków, tekstów, obrazów. Rodzą się one jako efekt relacji i podejmowanych aktywności zarówno w komunikacji bezpośredniej, jak i tej zapośredniczonej cyfrowo. Niektóre z nich są efemeryczne, inne zaś zostają na dłużej, wchodząc najpierw do języka potocznego, potem ogólnego. Świadczą nie tylko o kreatywności młodzieży, dynamice i jakości zmian kulturowych, ale stanowią także punkt dostępu do sposobu postrzegania świata przez ludzi młodych. Dokumentują standardy przechodzenia przez młodość i wpływ młodych na współczesną kulturę. Z tego powodu Obserwatorium może okazać się pomocną stroną, służąca językowo-kulturowej inkluzji i niwelowaniu międzypokoleniowych barier.

 

Obserwatorium Języka i Kultury Młodzieży powstało jako efekt projektu: „Przejrzysty ojczysty. Przez młodomowę do współczesnej kultury”, który został „dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Ojczysty – dodaj do ulubionych 2021”.

 

Zespół Obserwatorium

Kierownik
Anna Wileczek (językoznawstwo)
anna.wileczek@ujk.edu.pl

 

Członkowie

Monika Bator (nauki o kulturze, literaturoznawstwo)
Marzena Marczewska (językoznawstwo)
Joanna Senderska (językoznawstwo)
Dominika Czarnota-Zdybicka (pedagogika)
Małgorzata Pietrzykowska (pedagogika)

strona internetowa
Grzegorz Baran
grzegorz.baran@ujk.edu.pl

Partnerzy

 • Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK
 • Uniwersytet Otwarty UJK w Kielcach
 • Stowarzyszenie „IMPAKT”
 • Stowarzyszenie Wesoła 54
 • Regionalne Centrum Wolontariatu
 • Fundacja „Szansa dla Niewidomych”
 • Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego – Oddział w Kielcach

Współpracownicy

 • Ma)rcin Dzikowski, Szkoła Podstawowa nr 20 im. Natalii Machałowej w Kielcach (filologia polska)
 • Anita Jagun, Szkoła Doktorska UJK w Kielcach (filologia angielska, PhD)
 • Bartłomiej Kotowski, UJK w Kielcach (antropologia kultury)
 • Joanna Kozub, Szkoła Podstawowa nr 18 im. Zbigniewa Kruszelnickiego „Wilka” w Kielcach (filologia polska)
 • Izabella Magdziarz-Ryśkiewicz, Szkoła Podstawowa nr 20 im. Natalii Machałowej w Kielcach (filologia polska)
 • Piotr Pisiewicz, Impakt (animator kultury)
 • Piotr Raczyński (pedagogika, do 31.01.2022)
 • Anna Róg, UJK w Kielcach (pedagogika społeczna)
 • Rafał Skrok, Zespół Szkół imienia Juliusza Verne’a w Kielcach (filologia polska)
 • Monika Wojtkowiak, UJK w Kielcach (pedagogika)

Rada młodzieżowa

 • Nadia Bis
 • Wiktor Binkowski
 • Zuzanna Duma
 • Amelia Gaborska
 • Aleksandra Gawior
 • Filip Gidel
 • Aleksandra Jarząbek
 • Tomasz Kot
 • Katarzyna Kwas
 • Kinga Mikołajczyk
 • Zuzanna Salwa
 • Antoni Skowroński
 • Victoria Skóra
 • Natalia Świtek
 • Zuzanna Węgrzyn
 • Amelia Wolska
 • Natalia Wojciechowska

Informacje

Możliwość współpracy:
Zapraszamy do współtworzenia strony i zgłaszania swoich propozycji jednostek semantycznych, które mają wpływ na współczesny język i kulturę młodzieżową. Zostaną one opracowane przez zespól Obserwatorium i zamieszczone na stronie internetowej.
Opublikował:
Data dodania:
13 marca 2022; 23:29 (Magdalena Płusa)
Data edycji:
13 marca 2022; 23:31 (Magdalena Płusa)

Zobacz także

13.09.2018

Uczestnictwo młodzieży w kulturze muzycznej jako element jej stylu życia

01.04.2022

"Geopolonistyka” - wirtualny most pomiędzy kulturami

Wszystkie formy komunikowania wiedzy o polskiej literaturze, sztuce i historii, jakie proponuje projekt "Geopolonistyka” - wirtualny most pomiędzy kulturami: wykłady i warsztaty, przygotowanie filmów i podkastów, gromadzenie informacji aktualnych i historycznych dotyczących polonistyki, wykorzystujące narzędzia multimedialne, zmierzają do aktywizacji środowiska polonistycznego i poszerzenia kompetencji studiujących. Jego uczestnicy: studenci, doktoranci i wykładowcy z Litwy, Włoch, Ukrainy i Polski, ale także humaniści cyfrowi, programiści, promotorzy języka, literatury i kultury polskiej połączą siły i pokażą, jak pomimo różnic kulturowych znaleźć wspólną płaszczyznę porozumienia - w języku i kulturze polskiej.

17.10.2015

Język pamięci: kulturowe i społeczno-polityczne konsekwencje romantycznego projektu pamięci

Projekt poświęcony jest romantycznemu i poromantycznemu rozumieniu kategorii pamięci w kulturze polskiej. Zgodnie z hipotezą badawczą dr Marca stanowi ona rodzaj języka, który wykształcił się w Polsce w pierwszej połowie XX wieku i wywiera do dziś ogromny wpływ na życie polityczne i społeczne. Językiem tym rządzą określone reguły, to znaczy pamięć jest w nich immanentnie powiązana z takimi kategoriami jak powinność, obowiązek, odpowiedzialność, grzech i wina, a więc jest rozumiana na sposób religijny. Studia nad pamięcią jako językiem różnią się zasadniczo od studiów nad pamięcią historyczną w dotychczasowym jej rozumieniu. Pozwolą wzbogacić zarówno metodologię badań nad historią kultury polskiej, jak lepiej zrozumieć wiele jej aspektów.

08.04.2015

Redefiniowanie filologii

Celem projektu jest przygotowanie trzytomowej antologii współczesnej refleksji nad filologią w Rosji, Francji i Stanach Zjednoczonych oraz reinterpretacja osiągnięć polskiej szkoły edytorstwa naukowego (Zofia Stefanowska i Zbigniew Goliński). Zespół grantowy będzie pracować nad wybranymi zagadnieniami związanymi z tekstologią oraz interpretacją i edycją tekstów różnych epok literackich, co pozwoli na zintegrowanie działań badaczy dotychczas zwykle pracujących oddzielnie i według różnych założeń metodologicznych. Dzięki projektowi stanie się możliwe sformułowanie zasad edycji tekstu uwzględniających współczesne szerokie rozumienie pojęcia tekst oraz dynamikę tekstu literackiego i nowe techniki publikacji. Poza planowanymi dziesięcioma publikacjami projekt przyniesie efekt w postaci skonsolidowania środowiska młodych uczonych, dobrze przygotowanych do dialogu z najnowszymi tendencjami filologicznymi na świecie i do pracy nad tekstem i filologiczną lekturą dzieła literackiego.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.