Biuletyn Polonistyczny

Stypendium

Zdj. Andrea Piacquadio z Pexels | Pexels
Data dodania: 14.06.2020
Termin nadsyłania zgłoszeń: 06.07.2020

9. edycja Konkursu stypendialnego im. Olgi Rok

Celem Konkursu jest wsparcie rozwoju osobistego kobiet pracujących w bibliotekach publicznych i docenienie roli, jaką biblioteki – i zatrudnione w nich kobiety – odgrywają w rozbudzaniu aspiracji oraz rozwoju społeczności, których częścią jest biblioteka. Wysokość rocznego stypendium w każdej z dwóch kategorii konkursowych wynosi 5 000 zł.

Zgodnie z Regulaminem konkursu kandydatury mogą być przesyłane w dwóch kategoriach konkursowych:

a) placówka biblioteczna mniejsza – o stypendium mogą ubiegać się kandydatki reprezentujące publiczne placówki biblioteczne, w których pracuje jedna lub dwie osoby;

b) placówka biblioteczna większa – o stypendium mogą ubiegać się kandydatki reprezentujące publiczne placówki biblioteczne, w których pracuje trzy lub więcej osób.

Wnioski o przyznanie stypendium należy nadsyłać wyłącznie w wersji elektronicznej (w formacie .doc i .pdf) na adres e-mail stypendiumolgirok@filantropia.org.pl. Wnioski zgłoszeniowe wraz z Regulaminem można pobrać na stronie internetowej www.funduszewieczyste.pl.

Do wypełnionego wniosku można dołączyć następujące załączniki (nie więcej niż 5 plików, maksymalny łączny rozmiar 5MB):

a) list polecający od osoby współpracującej z kandydatką, np. korzystającej z usług biblioteki, zatrudnionej w tej samej bibliotece, w samorządzie lokalnym lub innej instytucji będącej partnerem biblioteki; 

b) artykuły prasowe potwierdzające doświadczenia lub osiągnięcia kandydatki; 

c) zdjęcia ilustrujące opisywaną we wniosku działalność kandydatki, prowadzone przez nią projekty. Do wniosku kandydatka może dołączyć również filmik opowiadający o sobie, będący uzupełnieniem wniosku. Film może być nakręcony przy pomocy dowolnego urządzenia – telefonu, aparatu cyfrowego, kamery itd. Powinien on spełniać następujące standardy: nie może przekraczać długości 1 minuty; autorka materiału powinna posiadać zgody na wykorzystanie materiałów audio użytych w filmach lub wykorzystać ścieżki udostępniane na otwartych licencjach. Powinna także posiadać zgody na wykorzystanie wizerunku osób występujących w filmie.

Podczas oceny wniosków Kapituła Konkursu weźmie pod uwagę:

a) zaangażowanie kandydatki w działalność biblioteki, ze szczególnym uwzględnieniem nowatorskich metod współpracy z osobami korzystającymi z biblioteki oraz z jej innymi partnerami; 

b) ambicje i plany na przyszłość, m.in. planowany sposób wykorzystania stypendium.

Dla Kapituły istotny będzie całokształt doświadczeń życiowych kandydatki, w kontekście pracy w bibliotece i poza nią.

Termin nadsyłania wniosków mija 6 lipca 2020 roku. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone nie później niż 10 grudnia 2020 roku.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.