Biuletyn Polonistyczny

Stypendium

Data dodania: 20.11.2019
Termin nadsyłania zgłoszeń: 28.11.2019

Stypendium Stowarzyszenia im. Stanisława Wyspiańskiego

Grupy docelowe:
Studenci, Uczniowie, Inni

Stowarzyszenie im. Stanisława Wyspiańskiego zaprasza osoby „odważne i utalentowane, mające pomysł na siebie oraz na uczynienie świata lepszym”. 

Stypendium skierowane jest do osób w wieku 18–26 lat, aktywnych zarówno w swojej szkole czy na uczelni, ale także w przestrzeni społecznej. Do pasjonatów nauk ścisłych, a także do humanistów, młodych adeptów przedsiębiorczości i nowych technologii. 

Kryteria oceny wniosków (pod uwagę będą brane dokonania z ostatnich 24 miesięcy poprzedzających edycję konkursu):

- działania mające na celu aktywizowanie, organizowanie i zrzeszanie innych na rzecz szeroko pojętego dobra wspólnego;

- działania które uświadamiają i odważają innych, czyniąc społeczność i otoczenie bogatszą i lepszą;

- projekty i wydarzenia, które przełamują schematy, są odważne i konsekwentne w wydobywaniu na światło dzienne spraw ważnych/trudnych;

- aktywności, które wzbogacają życie szkoły, uczelni, społeczności lokalnej czy międzynarodowej;

- działania i dokonania o charakterze naukowym, artystycznym, społeczno-kulturalnym, sportowym – bez pierwszeństwa w odniesieniu do którejkolwiek z wyżej wymienionych dziedzin;

- udział w w konkursach, olimpiadach lub innych formach rywalizacji/współzawodnictwa.

Do wniosków można dołączyć listy referencyjne od osób, z którymi współpracuje kandydat, w tym osobistości i autorytetów w dziedzinie, innych osób fizycznych lub organów reprezentujących osoby prawne lub instytucje.

Ma dla nas znaczenie czy równocześnie oprócz pasji, rozwijasz swój potencjał i wiedzę. Czy bierzesz udział . Nie jest dla nas istotne czy jesteś ich laureat(ką)em, czy zdobywcą(czynią) nagród lub wyróżnień.

Będziemy oceniać Twoje dokonania biorąc pod uwagę okres ostatnich 24 miesięcy jakie poprzedzają niniejszą edycję Konkursu.

Stypendium wynosi 12 000 złotych i jest wypłacone jednorazowo. Stypendysta otrzyma całą kwotę przelewem na konto. Podatki opłaci Organizator.

Wnioski można składać do 28.11.2019. Ogłoszenie wyników nastąpi 15.01.2020.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie poprzez formularz online https://stypendiumwyspianskiego.pl/.

Informacje

Zobacz także

04.05.2020

POLONISTA – Program stypendialny dla studentów i naukowców

Celem Programu jest upowszechnianie języka polskiego w świecie przez umożliwienie obcokrajowcom zainteresowanym językiem polskim i polską kulturą podjęcia studiów lub realizacji projektów badawczych w Polsce. Program adresowany jest do studentów studiów polonistycznych, polonoznawczych lub programów polskich realizowanych m.in. w ramach studiów slawistycznych (w zakresie języka polskiego, kultury polskiej i wiedzy o Polsce) oraz do naukowców z zagranicznych uczelni i instytucji naukowych.

25.11.2019

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców

Wnioski można składać od 1.12. do 31.12.2019 w systemie OSF (Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania). Osobami uprawnionymi do składania wniosków o stypendium są: rektor, dyrektor instytutu PAN, dyrektor instytutu badawczego lub dyrektor instytutu międzynarodowego, w których prowadzona jest szkoła doktorska, w której młody naukowiec jest doktorantem; osoba kierująca podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, zatrudniającym młodego naukowca.

04.05.2020

Program stypendialny Poland My First Choice – studia II stopnia

Celem programu jest zachęcenie zdolnej młodzieży z różnych krajów do podejmowania studiów na najlepszych polskich uczelniach.

22.03.2020

Stypendia dziennikarskie Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

O stypendium mogą ubiegać się dziennikarze mieszkający na stałe w Polsce lub w Niemczech. Celem konkursu jest wsparcie dziennikarzy, których praca otwiera Polaków i Niemców na nowe wyzwania, a także przyczynia się do podnoszenia jakości relacji polsko-niemieckich.  

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.