Biuletyn Polonistyczny
Projektów na stronie:
Sortuj według:
27.11.2018

Projekt TICASS: Technologie obrazowania w komunikacji, sztuce i naukach społecznych

Architektura i urbanistyka | Filmoznawstwo i media audiowizualne | Historia i teoria sztuki, sztuki plastyczne, kultura wizualna | Kulturoznawstwo (w tym: współczesne studia kulturowe i antropologiczno-kulturowe) | Nauki filozoficzne | Nauki o poznaniu i komunikacji społecznej | Socjologia Akademia Sztuki w Szczecinie | Polski Uniwersytet na Obczyźnie

Technologie wizualne mają ważne znaczenie dla repertuaru najistotniejszych ludzkich kompetencji, ponieważ wraz z nimi pojawia się nowy język wizualnej narracji oraz nowy sposób odczytywania znaków wizualnych. Aby rozpoznać i opisać możliwości i ograniczenia charakterystyczne dla technologii wizualnych we współczesnej ikonosferze, badacze instytucji partnerskich w ramach projektu TICASS, stawiają sobie następujące pytania: Jak ludzie w róznych miastach postrzegają i odczytują znaki wizualne, ikony, kody QR, obrazy dziagnostyczne i grafiki cyfrowe? Jak technologie wizualne funkcjonują w róznych miastach, krajach i kontynentach?  

05.11.2018

Społeczeństwo i kultura a paradygmant narodu. Estetyczne i etyczne dylematy polskiej prawicy w literaturze i publicystyce lat 1926-1939

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

______________________

13.09.2018

Literackie i publiczne rozprawy Tomasza Manna z polityczną rzeczywistością Republiki Weimarskiej (1918-1933) i po niej

Wydział Neofilologii UAM

_______________________

13.09.2018

Kanon Romantyzmu w literaturze angielskiej i polskiej

Wydział Filologiczny UG

_________________________

13.09.2018

Słownik gramatyczny języka polskiego - wersja online

Wydział Lingwistyki Stosowanej UW

Słownik gramatyczny języka polskiego jest najbardziej rozbudowanym i najbardziej dopracowanym koncepcyjnie i redaktorsko słownikiem fleksyjnym współczesnej polszczyzny, zawierającym charakterystykę gramatyczną ponad 333 000 wyrazów polskich i obejmującym zasadniczy zrąb słownictwa współczesnej polszczyzny.

13.09.2018

Gramatyka, semantyka i pragmatyka języka polskiego

Wydział Filologiczny UwB

_______________________

13.09.2018

Toponomastyka Pomorza, osadnictwo a typy antroponimiczne, metodologia badań Gdańskiej Szkoły Onomastycznej

Wydział Filologiczny UG

____________________________

13.09.2018

Badanie wybranych problemów antropologii i jej związków z literaturą: obraz ginących kultur w literaturze

Wydział Filologiczny UG

_______________________

13.09.2018

Kwestia niemiecka w publicystyce Bolesława Prusa

Wydział Filologiczny UG

____________________________

13.09.2018

Zbiory graficzne Biblioteki Jagiellońskiej w przestrzeni wirtualnej

Biblioteka Jagiellońska UJ

_______________________________________________

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.