Biuletyn Polonistyczny

Projekt badawczy

Data dodania: 16.03.2019

Nowoczesne narzędzia promocji działalności dydaktycznej i badawczej Instytutu Badań Literackich PAN oraz Instytutu Filologii Polskiej WNH UKSW

Zintegrowany projekt „Nowoczesne narzędzia promocji działalności dydaktycznej i badawczej Instytutu Badań Literackich PAN oraz Instytutu Filologii Polskiej WNH UKSW” (nr PPI/NPZ/2018/1/00065) zakłada cykl działań oparty na aktywnej współpracy Partnerów i synergii ich potencjałów. Ideą projektu jest wykorzystanie nowoczesnych strategii marketingu cyfrowego oraz interdyscyplinarnych narzędzi w celu promocji działalności naukowo-dydaktycznej IBL PAN, IFP WNH UKSW i - docelowo - innych polonistyk krajowych i zagranicznych, włączonych w ramy “Geopolonistyki”, powstałej według pomysłu Prof. Magdaleny Popiel (prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych).

Projekt obejmie: budowę wielojęzycznej strony internetowej Instytutu Filologii Polskiej WNH UKSW, przebudowę "Biuletynu Polonistycznego", która  polegać będzie na wprowadzeniu do niego interaktywnej, wielojęzycznej, powiązanej z bazą danych mapy pn. "Geopolonistyka", sytuującej studia IBL PAN oraz IFP WNH UKSW na mapie polonistyk światowych i dającej obraz polonistyki na świecie. Wielojęzyczność materiałów pozwoli na dotarcie informacji do przyszłych studentów zainteresowanych literaturą i kulturą polską, lecz nieznających języka polskiego.
Docelowo “Geopolonistyka” służyć będzie promowaniu działalności wszystkich instytucji prowadzących studia polonistyczne.
Dopełnieniem działań promocyjnych będzie kampania promocyjna w najpopularniejszych mediach społecznościowych.
Projekt realizowany będzie do końca października 2019 roku.

Dotychczas odbyły się dwa większe spotkania zespołu projektowego: 29 listopada oraz 9 lutego. Temu drugiemu towarzyszyły warsztaty Justyny Gorzkowicz i Jarosława Soleckiego, którzy omówili wytyczne dotyczące materiałów graficznych oraz audiowizualnych, tworzonych w trakcie projektu.


Skład zespołu projektowego:

  1. Zespół strony internetowej IFP WNH UKSW (zad. 2: Stworzenie nowej strony internetowej IFP WNH UKSW) – osoba odpowiedzialna: dr Łukasz Cybulski; konsultacja: dr Justyna Gorzkowicz
     
  2. Zespół mediów społecznościowych:
  1. zad. 3: Stworzenie profilów IBL PAN w mediach społecznościowych oraz zad. 7: Promocja „Geopolonistyki” w mediach społecznościowych – osoba odpowiedzialna: dr Justyna Gorzkowicz; członkowie zespołu: mgr Jarosław Solecki (oprawa wizualna), dr Ewa Cybulska-Bohuszewicz (Facebook), dr Sylwia Pikula (Facebook, Instagram), mgr Mariola Wilczak (Twitter – IBL PAN), dr Katarzyna Nadana-Sokołowska (Erasmus), mgr Marlena Sęczek (studia doktoranckie IBL PAN); mgr Olga Zakolska (Twitter – „Geopolonistyka”), Przemysław Górecki (wersja anglojęzyczna).
  2. zad. 4: Stworzenie profilów IFP WNH UKSW w mediach społecznościowych – osoba odpowiedzialna: mgr Łukasz Kucharczyk; Weronika Rychta, Wiktoria Nestoruk, dr Karolina Zioło-Pużuk.

Konsultacja: prof. Tomasz Chachulski, prof. Magdalena Popiel (MSSP), prof. Paweł Bukowiec (MSSP).

  1. Zespół audiowizualny (zad. 5: Opracowanie materiałów audiowizualnych promujących działalność naukowo-dydaktyczną IBL PAN,  IFP WNH UKSW oraz „Geopolonistykę”) – osoby odpowiedzialne: dr Justyna Gorzkowicz (IBL PAN) i mgr Łukasz Kucharczyk (IFP WNH UKSW).

Postprodukcja dla IBL PAN: dr Justyna Gorzkowicz i mgr Jarosław Solecki.

  1. Zespół „Geopolonistyki” (zad. 6: Mapa "Geopolonistyka" w ramach "Biuletynu Polonistycznego" jako narzędzie promocji działalności dydaktyczno-naukowej) – osoba odpowiedzialna: dr Michał Kozak (Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe), członkowie zespołu: dr Sylwia Pikula, mgr Olga Zakolska, dr Piotr Bordzoł, Przemysław Górecki, mgr Mariola Wilczak.

Konsultacja: prof. Magdalena Popiel, prof. Paweł Bukowiec, prof. Tomasz Chachulski, dr Justyna Gorzkowicz.

  1. Kampania promocyjna projektu: dr Justyna Gorzkowicz, dr Karolina Zioło- Pużuk (dla UKSW)

Konsultacja kampanii promocyjnej projektu:  mgr Sławomir Czarnecki

(wprowadzono 16 marca 2019)

Informacje

Dofinansowanie:
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - program Nowoczesna Promocja Zagraniczna
Kontakt:
zagraniczna.promocja@gmail.com

Zobacz także

14.04.2016

Interdyscyplinarny Projekt Badań Podstawowych

Istotą projektu, prowadzonego od 2009 roku, jest poszukiwanie kategorii, które są wspólne różnym dyscyplinom wiedzy ludzkiej, a także różnym czynnościom poznawczym i działaniu człowieka w sztuce. Poszukujemy łączących doświadczenie ludzkie w całość pojęć, struktur – poszukujemy nowych perspektyw poznawczych. Pracujemy nad aparaturą opisującą doświadczany przez nas wszystkich świat. Stopniowo budujemy także refleksję metanaukową – rozwijając badania w zakresie teorii języka, teorii umysłu, ogólnej metodologii nauk, antropologii kultury i innych dziedzin.

01.04.2019

Literaturoznawstwo architektoniczne (The Architectural Literary Studies)

Punktem wyjścia dla prowadzonych prac w ramach grantu „Literaturoznawstwo architektoniczne” była definicja geokrytyki Bertranda Westphala oraz jej przetworzenia. W odniesieniu do niej zaproponowano takie działania badawcze, w których analizy literaturoznawcze stały się przydatne w pracy innych dziedzin, zajmujących się przekształcaniem przestrzeni miejskiej. Istotne było także pytanie o interdyscyplinarność, pojmowaną jako metoda działań jednego badacza, sięgającego po pojęcia i teorie innych dyscyplin (i jej ograniczenia), a następnie próba wypracowania transdyscyplinarnego modelu badawczego, powstałego w ramach realnej współpracy międzydziedzinowego zespołu. Czternastoosobowa grupa badawcza poddała wielostronnej analizie dwa warszawskie place – plac Piłsudskiego oraz plac Defilad.

16.05.2017

Ogólnoeuropejska ankieta na temat słowników jednojęzycznych (ogólnoeuropejski projekt European Survey on Dictionary Use)

8 maja br. zainaugurowany został ogólnoeuropejski projekt European Survey on Dictionary Use. Jest celem jest zbadanie sposobów użycia i postrzegania słowników jednojęzycznych, w tym także słowników języka polskiego. Anonimowe ankiety wypełniać można internetowo do połowy lipca pod tym adresem: http://www.owid.de/plus/dictcult/.

05.08.2019

Shaping Interdisciplinary Practices in Europe (SHAPE-ID)

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk jest jednym z wykonawców projektu „Shaping Interdisciplinary Practices in Europe” (SHAPE-ID), który otrzymał 1,5 mln euro finansowania od Komisji Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.