Biuletyn Polonistyczny

Projekt badawczy

Data dodania: 17.10.2015

Słowiańskie warianty hoffmanizmu

Uczestnicy:
Magdalena Rudkowska (Kierownik)
Dziedziny:
Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka
Termin:
5.08.2014-4.02.2018

Projekt "Słowiańskie warianty hoffmanizmu" (Narodowe Centrum Nauki, Sonata, 2013/11/D/HS2/04452) był realizowany w Instytucie Badań Literackich PAN i obejmował interkulturowe przestrzenie literatury XIX wieku nawiązującej do idiomu niemieckiej fantastyki.

Projekt miał na celu opisanie słowiańskiego XIX-wiecznego hoffmanizmu w perspektywie komparatystycznej (wielokulturowej historii literatury), świadomie włączając kultury narodowe w obszary tradycji innych kultur europejskich, szukając ich punktów stycznych i zakresów odmienności (warianty). Podjęte w projekcie działania zmierzały do zgromadzenie danych do opisu i interpretacji zjawiska hoffmanizmu w literaturze polskiej (a także kontekstowo – rosyjskiej XIX) wieku, przedstawionego na szerokim tle powiązań międzykulturowych. Przy pomocy narzędzi nowoczesnej komparatystyki zostały ukazane drogi artystycznej recepcji twórczości E.T.A. Hoffmana w Polsce i w Rosji, jej wielogłosowy charakter, nieoczekiwane konteksty intelektualne oraz intertekstualne zależności. Projekt poszerza wiedzę o kontaktach międzykulturowych Polski w okresie zaborów, przypomina twórczość wielu mniej znanych autorów prozy fantastycznej, a także ukaże fenomen słowiańskiej reinterpretacji dzieła Hoffmana.

Rezultat projektu stanowią artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, a także monografia książkowa "Sen nieboszczyka. Polski hoffmanizm w XIX wieku".

Informacje

Dofinansowanie:
NCN - Sonata
Kontakt:
magdalena.rudkowska@ibl.waw.pl
Słowa kluczowe:

Zobacz także

30.03.2019

Repozytorium polskich przekładów dramatów Williama Shakespeare'a w XIX wieku: zasoby, strategie tłumaczenia i recepcja

Celem przedsięwzięcia było stworzenie kolekcji, która z jednej strony oferowałaby elektroniczny dostęp do dziewiętnastowiecznych przekładów Shakespeare’a, z drugiej zaś służyła opracowaniami rekonstruującymi okoliczności powstania i recepcję zgromadzonych tekstów.

17.10.2015

Dynamika wariantu - status tekstologiczny wierszy Czesława Miłosza i jego konsekwencje interpretacyjne

Celem projektu jest dokonanie ustaleń tekstologicznych dotyczących funkcjonujacych w wielu wersjach wierszy Czesława Miłosza, co - jak dotąd nie zauważano - wpływa na ich interpretacje i rozbieżności między nimi. Porównanie dostępnych wersji pozwoli na weryfikację istniejących interpretacji lub stworzenie nowych. Ponadto w ramach projektu zostaną zbadane rękopiśmienne wersje wierszy Miłosza, zgodnie z niestosowaną dotąd w Polsce metodologią tak zwanej krytyki genetycznej, zakładającej, że kolejne wersje rękopiśmienne utworu warto traktować jako odrębne teksty literackie, a zarazem badać zmiany znaczeń pomiędzy nimi. Wyniki projektu posłużą w przyszłości pracy nad cyfrową edycją dorobku Czesława Miłosza.

18.12.2016

Przestrzenie Henryka Sienkiewicza

O Dekadach Henryka Sienkiewicza

19.10.2015

Słownik polszczyzny XVI wieku i Internetowy słownik polszczyzny XVI wieku – tomy 36-43

W ramach projektu przewidziana jest kontynuacja długofalowych prac nad "Słownikiem polszczyzny XVI wieku", będącym naukowym słownikiem dokumentacyjnym, którego głównym założeniem jest opis polszczyzny epoki renesansu, czyli okresu kształtowania się języka narodowego. "Internetowy słownik polszczyzny XVI wieku" pozwoli rozszerzyć jego zasięg ze względu na nowe sposoby prezentacji materiału oraz publikację w medium cyfrowym. W ramach projektu są kontynuowane prace nad tomami 36-43 tradycyjnego słownika wychodzącego drukiem. Jako uzupełnienie słownika przewidzane są edycje szesnastowiecznych źródeł w postaci tekstu transkrybowanego z komentarzem filologicznym i poświęconych im studiów. Powstającą edycję internetową uzupełniać będzie biuletyn internetowy, pozwalający rozszerzyć refleksję teoretyczną nad materiałem językowym o zakres nieujmowany dotąd w słowniku. Realizacja proponowanego projektu badawczego znacząco rozwinie wiedzę o dawnej polszczyźnie, przyczyniając się do ocalenia dziedzictwa kulturowego Polski.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.